LAP

 
  • Øg font størrlesen
  • Standard font størrelse
  • Mindsk font størrelsen

Retspsykiatri (ikke aktiv)

Retspsykiatrisk arbejdsgruppe har følgende målsætninger.

1. Afdækning af overgreb mod brugerne på retspsykiatriske afdelinger.

2. Opdatering af div. vejledninger på LAPs hjemmeside

3. Via analyser af hændelsesforløb, regler og kotumer, at påvirke lovgivning frem mod en mere human og i overensstemmelse med internationale konventioner værende retspsykiatri, så længe en sådan politisk ønskes opretholdt i Danmark.

4. I begrænset omfang kunne rådgive om rettigheder etc.

5. Sætte fokus på de helt urimelige behandlingsdomme, som flere og flere psykiatribrugere i dag får, grundet nultolerance. Og i det hele taget beskæftige os med den manglende proponalitet i dommene


Hertil vil vi bruge medierne, bistandsværger, folk med brugererfaring, høringssvar o.l.

I forbindelse med dette arbejde vil gruppen kunne skulle administrere meget følsomme oplysninger, derfor vil der måtte kræves evne hos medlemmer af gruppen, til at overholde almene regler om tavshedspligt, som disse er formuleret i persondatalovene. 
Del på facebook