LAP

 
  • Øg font størrlesen
  • Standard font størrelse
  • Mindsk font størrelsen

Pressemeddelelse: Intet om os uden os

Email Udskriv PDF

22. maj 2009

Nyt livstestamente for psykisk syge

Landsmøde 2009I Kristi Himmelfartsferien tog LAP hul på sit elvte landsmøde, hvor der blev behandlet talrige forslag til forbedringer af psykiatribrugeres vilkår.

LAP (Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere) arbejder for at fremme den enkeltes selvbestemmelsesret i psykiatrien. Derfor arbejder LAP under mottoet "Intet om os uden os."

LAP ønsker, at den lovgivning, der vedrører psykiatribrugere respekterer de helt basale menneskerettigheder jævnfør Danmarks aktuelle ratifikation af FN's handicapkonvention.

LAP arbejder politisk på, at psykiatribrugere ikke udsættes for tvang, herunder fiksering og medicinske overgreb, der begrænser den enkeltes ret til selvbestemmelse.

Som noget helt nyt har LAP udarbejdet et "psykiatrisk" testamente, og vil nu lægge pres på politikerne for at gøre dette juridisk bindende. Testamentet kan evt. hentes på LAPs hjemmeside.

LAP arbejder for at pårørende venner og netværk får en bedre forståelse for psykiatribrugerens situation, så der kan opstå et gunstigt samarbejde i mellem alle parter på de rigtige præmisser.

 LAPs principprogram pkt. 6
"At den enkelte får fuld selvbestemmelse om egen behandling ud fra princippet om informeret samtykke."

Det psykiatriske testamente
Er en erklæring, der kan udfyldes i en rask periode, så både netværket og det psykiatriske system på forhånd er bekendt med den enkeltes ønsker inden der kommer en situation, hvor en medicinsk behandling begrænser mulighederne for at give udtryk for egne ønsker og krav.

Statistik

½ procent af den danske befolkning har en skizofrenidiagnose.
8 ud af ti mennesker med en skizofrenidiagnose kommer sig helt eller delvist, men kun meget få af disse kommer ud i ekstreme situationer, som fx mord og anden grov kriminalitet.
 
 
Del på facebook