Mere end almindelig hensyntagen ?

 
  • Øg font størrlesen
  • Standard font størrelse
  • Mindsk font størrelsen
 

Evaluering: Forsøgsprojekt med sociale mentorer til personer med midlertidig sindslidelse

Dette er en sammenfatning af resultater og erfaringer fra Forsøgsprojektet med sociale mentorer til personer med en midlertidig sindslidelse. Forsøgsprojektet blev igangsat i efteråret 2007 med støtte fra Arbejdsmarkedsstyrelsen og er afsluttet december 2010.

Formålet med forsøgsprojektet var, at afprøve om social mentorstøtte som et frivilligt tilbud til borgere med en midlertidig psykisk lidelse, kunne gøre det muligt for borgerne at fastholde eller komme i job.

Læs rapporten: "Forsøgsprojekt med sociale mentorer til personer med midlertidig sindslidelse"

Bilag 1: "Kvantitative data fordelt på kommuner"

Bilag 2: "Cases med borgerne"

Bilag 3: "Metode og datagrundlag"

Pjece: "Sociale Mentorer"

 

 

Konference den 25. november 2008

LAP inviterer til en konference, der bl.a. giver nogle bud på

  • en handicappolitisk og handicapfaglig tilgang
  • førtidspension, rehabilitering og rehabiliteringsydelse i fremtiden 

Invitation og program

PDF Invitation til konferencen i pdf-format
WORD Invitation til konferencen i word-format

PDF Endeligt program i pdf-format
WORD Endeligt program i word-format

Se materialer og præsentationer fra konferencen her. 

Læs mere…
 

Pjece: Mere end almindelig hensyntagen?

Mere end almindelig hensyntagen? Eksempler på inklusion af borgere med psykiske lidelser på arbejdsmarkedet

Pjece

PDF Hent pjecen i pdf-format

 

 

Kontakt

Projektet "Mere end almindelig hensyntagen?"  kan kontaktes gennem LAP, Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatrbrugere:

Kort introduktion til projektet

For at fremme mulighederne og mindske barriererne for, at personer med en aktuel, periodisk eller overstået psykisk lidelse inkluderes på det ordinære arbejdsmarked forsøger dette projekt via en interviewundersøgelse at belyse:

  • Hvordan oplever og beskriver personer med psykiske lidelser deres evt. psykosociale handicap i forhold til arbejdsmarkedet?

  • Hvilken form for støtte, kompensation og tilpasning, efterlyser de for at kunne forblive på eller vende tilbage til det ordinære arbejdsmarked?

  • Hvordan nogle virksomheder inkluderer og tilpasser sig ansatte med psykosociale handicap og hvilken støtte virksomhederne har brug for?

  • Særlige værdier netop denne personkreds kan tilføre virksomhederne.

Udover en undersøgelsesrapport udgives en mindre pjece med nogle positive historier om inklusion, der er lykkedes på det ordinære arbejdsmarked. Konferencen markerer afslutningen af projektet.

Projektet er udviklet og gennemført af en arbejdsmarkedsgruppe nedsat af LAP’s landelelse i samarbejde med Konsulentkompagniet Aps og DISCUS A/S. Se projektbeskrivelse.