LAP

 
  • Øg font størrlesen
  • Standard font størrelse
  • Mindsk font størrelsen

Research: Det har andre skrevet om psykiatri-død

Email Udskriv PDF

Allerede i august og november 2005 skriver Laurits Nansen og Christina Agger om Luise Hjerming Christensens medicinforårsagede død i JP-København. De følger op på emnet i en række artikler i Nyhedsavisen november - december 2006.

Journalist Lars Teilmann tog for alvor emnet op i en artikelserie i Nordjyske Stiftstidende, der påbegyndes i november 2007. Denne og mange efterfølgende artikler af Lars Teilmann rejste for alvor diskussionen om mørketallene og nødvendigheden af obduktioner af psykiatribrugere, der dør uden kendt årsag.

Journalist Ida Thorsen, Nordjyske Stiftstidende, skrev om dødsfald og lykkepiller den 30. november 2008.

Journalist Anders Legarth Schmidt skrev om ”Julies død” og om indberettede medicinrelaterede dødsfald i Politiken den 10. maj 2009 og fulgte op på sagen 11. maj.

Dødsårsagsregistret: http://www.sst.dk/Indberetning%20og%20statistik/Doedsaarsagsregisteret.aspx

Sundhedsstyrelsens "Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til patienter over 18 år"
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=11418

Embedslægeinstitutionen for Københavns og Frederiksberg Kommuner: "Dødsfald blandt 18- 64-årige beboere på Københavns Kommunes socialpsykiatriske bocentre." 2006. http://www.sst.dk/publ/Publ2006/ELI/Doedsfald/Doedsfald_psyk_bosteder.pdf

Sundhedsstyrelsen: "Forbruget af antipsykotika blandt 18-64 årige patienter med skizofreni, mani eller affektiv sindslidelse." 2006. http://www.sst.dk/publ/Publ2006/KOT/Antipsyk/Antipsyk.pdf  Rapporten peger på overdødelighed ved brugen af antipsykotika, især i forbindelse med polyfarmaci og kombination med benzodiacepiner.

Kritik af konklusionerne i undersøgelsen: "Forbruget af antipsykotika blandt 18-64 årige patienter med skizofreni, mani eller affektiv sindslidelse." :
Professor Jesper Hallas, Klinisk Farmakologi, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet: ”Brug af flere antipsykotika samtidig og risikoen for død”. Ugeskrift for Læger 2007; 169(7):618
http://www.ugeskriftet.dk/portal/page/portal/LAEGERDK/UGESKRIFT_FOR_LAEGER/Artikelvisning?pUrl=/UGESKRIFT_FOR_LAEGER/TIDLIGERE_NUMRE/2007/UFL_EKCMA_2007_7/UFL_EKCMA_2007_7_51624

LAP: “Fokus på hjernemedicn”
http://www.lap.dk/holdninger/artikler/fokus-pa-hjernemedicin.html

Nordjyske Medier: Arbejdsmiljø og behandlingsformer i den Danske Psykiatri. En undersøgelse af den danske psykiatri som felt. Efterår 2007.
http://www.dpsnet.dk/fileadmin/web-filer/PDF/fagligt/Psykiatrirapport.pdf
Rapporten bygger på en større spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Dansk Psykiatrisk Selskab. Påviser bl.a. at kun fire ud af 66 psykiatere lyttede til Sundhedsstyrelsens anbefalinger, da de skiftede receptblok, og at 51 % af de medvirkende psykiatere mente, at der udskives for meget medicin i dansk psykiatri.

Sundhedsstyrelsen: "Tilsynstema 2009: Behandling med antipsykotiske lægemidler på bosteder og plejeboliger." http://www.sst.dk/publ/Publ2010/TILSYN/Tilsynstema/Antipsykotikabehl_plhjbosted.pdf
Rejser kritik af manglende kendskab til Sundhedsstyrelsen retningslinjer og manglende opfølgning.

Redegørelse fra Sundhedsstyrelsen ultimo 2009: "Pludselig uventet død hos patienter med psykisk sygdom". http://www.sst.dk/publ/Publ2009/EFT/Psykiatrien/Pludselig_uventet_doed.pdf

Kritik af Sundhedsstyrelsens redegørelse om pludselig uventet død:
Professor Jørgen L. Thomsen og professor Jytte Banner, Ugeskrift for Læger 2010.
http://www.ugeskriftet.dk/portal/page/portal/LAEGERDK/UGESKRIFT_FOR_LAEGER/Artikelvisning?pUrl=/UGESKRIFT_FOR_LAEGER/TIDLIGERE_NUMRE/2010/UFL_2010_33/UFL_2010_172_33_2256

Åbent brev til Sundhedsstyrelsen fra Foreningen Død i Psykiatrien.
http://www.doedipsykiatrien.dk/images/stories/Nyheder/brev_vedr_obduktion_2010.pdf

Yderligere information:
LAP: Karl Bach Jensen, 63147248 eller 51526218, Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.
Død i Psykiatrien: Dorrit Cato Christensen, 35387972, Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.