LAP

 
  • Øg font størrlesen
  • Standard font størrelse
  • Mindsk font størrelsen

Danske links

Vis antal: 
# Link
1   Link   Muhabet
Værestedet for psykisk syge indvandrere.
2   Link   Minihøjskolen Stjernesol
Minihøjskolen Stjernesol er et landsdækkende tilbud til unge og voksne sindslidende.
3   Link   Billedspor
Billedspor er undervisning og kultur, hvor sindslidende og kunstnere sammen arbejder med kulturproduktioner.
4   Link   Retsinformation
Statens juridiske online informationssystem, som giver adgang til alle gældende regler og til Folketingets Forhandlinger, lov- og beslutningsforslag m.v.
5   Link   Den Sociale Sikringsstyrelse
Sikringsstyrelsens skal være garant for borgernes sociale rettigheder, hovedopgave er at behandle ansøgninger og klager fra borgere over dele af den sociale lovgivning.
6   Link   LPD-info
Landsforeningen af Patientrådgivere & Bistandsværger i Danmarks hjemmeside.
7   Link   Videnscenter for Socialpsykiatri
8   Link   Socialministeriet
9   Link   Patientklagenævnet
Patientklagenævnet behandler klager over den faglige virksomhed i det danske sundhedsvæsen.
10   Link   Sundhedsstyrelsen
Sundhedsstyrelsen varetager en række centrale sundhedsfaglige opgaver af betydning både for sundhedsprofessionelle og befolkningen som helhed. Sundhedsstyrelsen udbygger derfor løbende adgangen til informationer om styrelsens virke og ydelser.
11   Link   Psykiatrifonden
Formålet er at informere befolkningen om psykiske lidelser, at støtte forskning og at forbedre vilkår og på anden måde støtte mennesker med psykiske lidelser i det danske samfund.
12   Link   Netdoktor
Omfattende side, bl.a. med oplysninger om alle medicinpræparater.
13   Link   FVC Socialt Udsatte
14   Link   Drug Debate
Uafhængig debat mellem eksperter og borgere. Alle emner og udviklingstendenser inden for lægemiddelforskning, markedsføring, anvendelse og politik er velkomne.
15   Link   SindNet
Omfattende hjemmeside, lavet af to psykiatribrugere, med en masse gode links og mulighed for chat m.v.
16   Link   PsykNet
Psykiatriside, redigeret af overlægerne Søren Blinkenberg og Per B. Vendsborg. Artikler, brevkasse m.v.
17   Link   Center for evaluering af psykiatri
CEPS - Center for evaluering af psykiatri – Århus Amt. Viden om sindslidence menneskers hverdag, socialt arbejde med sindslidende og socialpsykiatri.
18   Link   Det Centrale Handicapråd
DCH søger at udbygge og formidle et bredt handicap- og samfundsperspektiv.
19   Link   Det Etiske Råd
Det Etiske Råd rådgiver Folketing og sundhedsmyndigheder samt skaber debat om etiske spørgsmål på det medicinske område.
20   Link   DSI
Læs om dansk handicappolitik og om DSI - handicapbevægelsens paraplyorganisation siden 1934. Eller følg links til organisationer, myndigheder, videnscentre med mere.
21   Link   Netværkstedet Thorvaldsen
Netværkstedet Thorvaldsen, Fredriksberg, Galebevægelsen m.v.
22   Link   Klinik for optimal næring
Institut for optimal næring, helhedsorienteret terapi og forskning og Klinik for Integreret Medicin. Instituttet og klinikken søger at forene viden fra det offentligt financierede sundhedsvæsen med viden, visdom og erfaringer fra såkaldt alternative sundhedsopfattelser.
23   Link   Psykiatrisk Videncenter
Kort information om sindslidelserne, annoncering af vores temaaftener (hvor der i panelet så vidt muligt også sidder brugere), listen over PsykInfoForlagets udgivelser, Psykiatrisk Forskningsbibliotek mv.
24   Link   Psykiatrisk Informationscenter Viborg
Et center, der formidler information om psykiske lidelser og problemer, behandling, dagtilbud og bostøttemuligheder.
25   Link   Foreningen af Pårørende til Sindslidende
Foreningen af Pårørende til Sindslidende - Roskilde Amt.
26   Link   SIND
Landsforeningen SIND blev etableret i 1960 under navnet Landsforeningen Sindslidendes Vel. Foreningen arbejder for større forståelse og tolerance for mennesker med psykiske problemer og sygdomme samt deres pårørende.
27   Link   sundhed.dk
Et borgerrettet tilbud om sundhedsfaglig viden fra det autoriserede sundhedsvæsen.
28   Link   Bedre Psykiatri
Tidligere Landsforening Pårørende til Sindslidende.
29   Link   Brugerlærerne i Danmark
Information og undervisning givet af brugere af det psykiatriske system.
30   Link   Wenkina
Et tilbud til spiseforstyrrede.
Side 1 ud af 2