LAP

 
  • Øg font størrlesen
  • Standard font størrelse
  • Mindsk font størrelsen

Ændringer i reglerne for førtidspensionister

Email Udskriv PDF

Nogle af LAP’s medlemmer har spurgt til de nye ændringer i reglerne for førtidspensionister.

I forbindelse med finanslovforhandlingerne for 2006 blev der aftalt nogle forbedringer i førtidspensionen. Lovændringen blev vedtaget den 16. december 2005.

Man får fremover ikke nedsat invaliditetsbeløbet, erhvervsudygtighedsbeløbet og invaliditetsydelsen, når man er gift med en førtidspensionist, der også modtager beløbene. Det gør herefter ingen forskel, om man er enlig, samlevende eller gift.

For førtidspensionister på almindelig og forhøjet førtidspension udbetales der en skattefri ekstraydelse på henholdsvis 28.224 kr. og 13.364 kr. årligt. Beløbsmæssigt forsvinder dermed de særlige pensionsniveauer almindelig og almindelig forhøjet førtidspension. Det skulle reelt betyde, at der fremover kun er to pensionsniveauer, svarende til mellemste og højeste førtidspension. Den skattefri ekstraydelse indgår heller ikke, når der skal beregnes f.eks. boligydelse, helbredstillæg eller varmetillæg. Tilsvarende har den ingen betydning for de supplerende indtægter, man måske har som førtidspensionist. Til gengæld ophører denne ekstraydelse, når man overgår til folkepension,

Forbedringerne har virkning fra 1. januar 2006. Det sker i praksis ved, at når pensionen udbetales for april måned vil den indeholde regulering for perioden januar til marts. Man skal altså være opmærksom på, at pensionsudbetalingen for april bliver betydeligt højere, end for de følgende måneder. Det er altså ikke apriludbetalingen, man skal lægge sit budget efter.

 

 
Del på facebook