LAP

 
  • Øg font størrlesen
  • Standard font størrelse
  • Mindsk font størrelsen

Leder: Politisk lobby arbejde - hvordan, sådan?

Email Udskriv PDF

En af formålene med at være aktiv i LAP er et ønske om at skabe gode vilkår for andre mennesker, der har haft det psykisk svært ligesom os selv. En af de kampe, der skal kæmpes, er en politisk kamp, hvor vi søger at påvirke de politiske beslutningstagere.

Mens dette skrives er der endnu voldsom debat om psykiatriloven, specielt det omdiskuterede forslag om ambulant tvang (se artikel senere i bladet). Her har vi forsøgt at leve op til det løfte, vi gav sidste år på landsmødet, nemlig at kæmpe for, at vi som psykiatribrugere stadig kan være trygge i vores eget hjem.

En arbejdsgruppe i LAP har slidt de bonede gulve tynde og har opsøgt de Christiansborg politikere, der har ansvaret for revsionen af psykiatriloven. Man må sige, vi er blevet positivt modtaget fra oppositionspolitikerne samt Dansk Folkeparti. De fire oppositionspartier er imod paragraf 13, og vi håber stadigvæk, Dansk Folkeparti stadig vil være lydhøre overfor vores modstand.

LAP har desuden bombarbereret med kronikker, læserbreve og pressemeddelser, hvilket har haft stor effekt. Vi haft bl.a. haft kronikker og læserbreve i Politiken, Information og Ekstrabladet.

På skrivende tidspunkt er bølgerne diskussionerne fortsat. Måtte vi vinde denne kamp!

Et værdigt liv kræver penge!

Undersøgelser viser, at en vigtig faktor for at kunne komme sig er, at man ikke er økonomisk trængt . Trods dette lever mange psykisk syge unge under 25 år i økonomisk yderst trange kår. Unge kontanthjælpsmodtagere har kun 40 kroner om dagen til alt, der hedder cigaretter, mad, transport og en lille smule fornøjelser.

Et så snævrt økonomiske råderum giver ikke overskud til at arbejde med sig selv. LAP stiller sig undrende overfor beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksens absurde planer om at få unge under 25 i aktivering eller beskæftigelse, mens man endnu slås for at få det bedre. Når de i den grad skal kæmpe for dagligdagen i en svær periode af deres liv, er det svært at få overskud til andet.

Håb om større arbejdsro fremover

I alle foreninger er der nogle spilleregler, der nødvendigvis må overholdes, for at foreningsarbejdet kan fungere. I løbet af efteråret/vinteren har et flertal af Landsledelsen måttet bortvise et medlem pga. manglende mødedisciplin, hvilket var beklageligt, men nødvendigt.

Desuden har Steen Moestrup valgt at træde ud af formandskabet pga. sygdom og Henriette Buemann er trådt ind i stedet.

Der er meget arbejde at løfte og meget, der skal gøres. Som brugerforening har vi engang imellem mange kræfter, engang imellem færre. Vi har nået en del og håber vi kan nå mere endnu i den tid, der kommer.

Hanne Wiingaard og Lise Jul,
Medlemmer af formandskabet

 
Del på facebook