LAP

 
  • Øg font størrlesen
  • Standard font størrelse
  • Mindsk font størrelsen

Projekt: Borgere med psykiske lidelser - en udfordring for arbejdsmarkedet

Email Udskriv PDF

For midler bevilget af Arbejdsmarkedsstyrelsens handicappulje er LAP netop gennem en ræk-ke gruppeinterview i gang med at kortlægge:

  • hvordan det at være ramt af en psykisk lidelse kan opleves som et psykosocialt handicap i forhold til arbejdsmarkedet
  • hvilke former for tilpasning, støtte og kompensation personer med et sådant handicap mener at have brug for
  • hvordan virksomheder kan tilpasse sig medarbejdere med psykiske lidelser og
  • om der kan peges på særlige kvaliteter denne gruppe kan tilføre virksomhederne.

Som opstart til interviewundersøgelsen fik alle LAP's medlemmer tilsendt et spørgeskema, man kunne udfylde, hvis man var interesseret i at medvirke i et gruppeinterview. Spørgeskemaet var også på LAP's hjemmeside. Godt 150 besvarede spørgeskemaet, og det var en spændende, men også svær opgave at vælge de ca. 40 personer der skulle interviewes. Et enkelt medlem sendte en protest til sekretariatet, idet han mente, vi nu ville have at alle psykiatribrugere skal sættes i arbejde. Det er naturligvis ikke tilfældet, men hvis og når vi får/har lønarbejde, er det godt at kunne få den hjælp og forståelse, vi har brug for, så vi ikke knækker halsen eller lider nederlag på arbejdet.

De fleste af de 36 personer, der indtil nu har medvirket i interviewene, vedkender sig deres vanskeligheder i forhold til arbejdspladsen som en form for handicap. Mange giver udtryk for, at handicappet ikke er permanent, men kan være midlertidigt, periodisk eller situationelt. Det kan f.eks. være særligt udtalt i perioder, hvor man i øvrigt har det dårligt, perioder med meget arbejdspres/stress eller koblet til bestemte situationer på arbejdspladsen, eksempelvis personalemøder eller pauser.

Handicappet beskrives også indholdsmæssigt vidtspændende, fra problemer med at indgå i det sociale og kollegiale liv, problemer med at skabe og bevare overblik over komplekse opgaver, problemer med at skabe balance mellem arbejdsopgaver og tid/kræfter, særlig følsomhed over for stress m.m.

For de fleste er fleksibilitet i forhold til arbejdstid og i forhold til opgaver et must for at kunne fungere på en arbejdsplads. Nogle af de interviewede har også givet udtryk for et ønske om at kunne få tildelt en personlig assistent og har sat ord på, hvad de har behov for at en evt. personlig assistent kan bistå med.

Projektet afsluttes i løbet af sommeren og vi vil vende tilbage til resultaterne og formidlingen af dem her i Medlemsbladet og på LAP's hjemmeside.
 
Del på facebook