LAP

 
  • Øg font størrlesen
  • Standard font størrelse
  • Mindsk font størrelsen

LAP i samfundet

Email Udskriv PDF

Det nationale projekt ”kvalitet i Tvang” ( gennembrudsmetoden)

Efter forårets 4 møder i ”bruger/Pårørende gruppen” er første del at oplægsfasen overstået. Når man evaluere forløbet må man konstatere at LAP har fået sat fingeraftryk på resultatet. Vi må konstatere at vi har fået lagt de fleste af vores synspunkter og holdninger ind i slutresultatet, og i hvertfald alle vores væsentlige. Ikke mindst er det lykkedes for LAP at få flyttet konceptet for gruppens indflydelses niveau, på en sådan måde at vi befinder os på ligefod med ekspertgruppen. Der er udarbejdet et ”inspirationskatalog” som i rimelig kort form indeholder de punkter vi anser for væsentlige for nedbringelsen af anvendelsen af tvang, en nedbringelse til det ideale nulpunkt. Der ud over vil hele den store og ofte livlige debat og de dertil hørende af medlemmerne tilføjede tekster blive samlet i en art hefte, som medudsendes som forklarende baggrund.

Til efteråret deltager gruppen i seminare med de afdelinger der går ind i projektet, derudover vil der være løbende opfølgning, plus rådgivning af projektdeltagerene.

-------------------------------------------------

” Et Fælles Værdigrundlag ” Også i denne debat har LAP været meget aktiv. En aktivitet der endte op med at vi havde oplægsholdere med i alle 4 temaer, plus en ikke ringe indflydelse på de af Dacapo fremførte situationsspil, ved den høring der fandt sted i kbh. 10 –5. Derudover var vi også repræsenteret i salen, og deltog i debatten på en fremtrædende måde.

De overskrifter der kom ud af denne høring blev. Respekt, Faglighed og Ansvarlighed.

Høringen resulterede i en høringstest, som kan nærlæses af interesserede på LINK hvor det findes som PDF file.

Denne tekst danner grundlag for næste runde af hørings svar. Respekt, Faglighed og Ansvarlighed.

Det må stadigt siges at der er rimeligt store forskelle på hvordan de tre ord opfattes af Brugerene, De Pårørende og Behandlerne. Så debatten er ikke færdig endnu, Behandlere og Pårørende har stadigt svært ved at forstå vores motto : INTET OM OS UDEN

Strukturreformen ( kommunalreformen)

LAP har fulgt debatten, og overværet flere møder omkring oplægget. Man må generelt registrere at vi er ret alene om at se NÆRHEDS princippet som værende betydende. Idet såvel pårørendeorganisationer som andre brugerorganisationer nærmest syntes at ville beholde det nuværende ikke særligt effektive system. Der er en udpræget angst for nytænkning. En angst der også spores i debattens hovedaktører Amtsrådsforeningen og Kommunernes Landsforening, dog er det sidste lidt mere nytænknings orienteret. LAP’s holdning kan læses i vores høringssvar, som findes på vores hjemmeside.

 
Del på facebook