LAP

 
  • Øg font størrlesen
  • Standard font størrelse
  • Mindsk font størrelsen

Personlige referater af endnu et LAP-Landsmøde anno 2007

Email Udskriv PDF

Forventningsfulde ankommer omkring hundrede medlemmer, torsdag den 17. maj til den årlige trend, LAP-Landsmødet i Middelfart, som det er kutyme at holde på Kursuscenter Severin. Her samledes de mange medlemmer af ”Landsforeningen Af tidligere og nuværende Psykiatribrugere” fra hele landet.

Det skulle senere vise sig at blive et af de mest veltilrettelagte og givtige landsmøder i længere tid. (det er min, Inger-Liss Christoffersens personlige mening). De to suveræne ordstyrere, Pernille Jensen og Benny Lihme, styrede med sikre hænder og penne tre dage igennem de mange tiltag, spørgsmål og afstemninger. Der var mange og lange gentagne spørgsmål stillet af de samme ivrige medlemmer, som af og til måtte cuttes lidt af. Det blev gjort på professionel vis af ordstyrerne.

Starten gik med at præsentere dagsordenen samt en velkomst af den siddende Landsledelse, hvor hvert enkelt medlem fik tre minutter til at fortælle lidt om sig selv og hvad de mente var vigtigst for dem. Derefter gik man videre i dagsordenen som på næste pkt. havde Landsledelsens handlingsprogram, samt med nedsættelse af redaktionsgruppe vedrørende handlingsprogrammet – alt sammen præsenteret og styret af Karl Bach Jensen. Derefter kom tilmeldelse til workshops samt arbejdsgrupper. Efter pause var der åbne arbejdsgrupper og workshops. Kl. 19.00 blev der serveret aftensmad, der som sædvanlig var fortræffelig og lige hvad vi trængte til efter en hård 1. dag.

Fredag den 18. maj: Marianne fortæller

Fredag gik vi for alvor i gang med behandlingen af de indkomne forslag, dog med et afbræk omkring middagstid, hvor præsten, Annette Hedensted fra Aabenraa kom med et spændende indlæg. Under foredraget som var temmelig festligt, var der en del som forlod mødesalen. Hvorvidt det så skyldtes protest mod præster generelt, Annette Hedensted specifikt eller om det blot var en kærkommen undskyldning for at få mulighed for et ekstra hvil, må stå hen i det uvisse.

Personligt syntes jeg, at et afbræk fra den lange dagsorden, med de mange indkomne forslag, var rart. Den meget utraditionelle præst kom med nogle citater, som i alle tilfælde gav mig, Marianne Stengaard, stof til eftertanke:

”Man kan kun forandre dét, som man accepterer” og ”Livet leves forlæns, men forstås baglæns”.

Det er jo fordelen ved et indlæg som hendes på et landsmøde – at man kun behøver at forholde sig til det man ønsker, uden derved at føle sig udenfor eller være en uansvarlig landsmødedeltager. Et andet citat, som hun kom med, passede vældig godt med den pressemeddelelse, som Nils Holmquist, Kaj Larsen og Karl Bach var ophavsmænd til senere hen på landsmødet. Pressemeddelelsen havde overskriften ”Vi er ikke farlige” og citatet fra Annette Hedensted var:

”Det er de ufejlbarlige, som er farlige”

Efter indlægget og en dejlig frokost, som for en ”madglad” var en fristelse ud over alle grænser, tog vi igen fat på indkomne forslag. Derefter var der ligesom om torsdagen workshops med igangværende arbejdsgrupper samt dannelse af nye arbejdsgrupper. Her blev startet en hårdt tiltrængt Mediegruppe som en kobling til LAP-bladet og PR-gruppen.

Efter endnu en lang dag med mange impulser, kunne vi om aftenen sætte os til bords til landsmødets festmiddag, hvor dagens fremkomne uenigheder blandt nogle af mødedeltagerne var sat på standby til næste dag.

Efter en dejlig tre retters menu blev der uddelt tekster til nogle sange og med tre, om end ikke tenorer, så i alle tilfælde glade ”forsangere”, alias Hanne Løvig, Lise Jul og Paul Bjergager, istemte omkring 100 landsmødedeltagere i blandet kor sangene. Den ene sang kendte jeg personligt ikke på forhånd: ”Du kom med alt det, der var dig” af P. Warming og J. Rosendal; men sidste vers lød:

”At livet det er livet værd
på trods af tvivl og stort besvær
på trods af det der smerter
og kærligheden er og bli’r
og hvad end hele verden si’r
så har den vore hjerter.

Et vers, hvor man uundgåeligt tænker ”Recovery” og ”essensen af en psykiatrioverlevers erfaring”! Efter middagen blev pejsestuen indtaget af snakkende personer samt enkelte med danseglade ben. Hvordan resten af aftenen forløb, var meget individuelt, men nogle af os kom da tidligt i seng….. ja, altså tidligt om morgenen!

Lørdag den 19. maj: Vi havde stadig en del forslag til behandling, men med dirigenternes hjælp blev dagsordenen gjort færdig. I år var der ”kun” 4 ledige pladser i landsledelsen, og der var opstillet 9 kandidater. Steen Moestrup og Bente Rasmussen blev genvalgt, nyvalgt blev Claus Gamborg og Tobias Hetting. De 7 øvrige kandidater er nu suppleanter til landsledelsen.

Heldigvis var der tid til et meget spændende indlæg, som sluttede landsmødet – Karl Bach Jensen orienterede som sædvanlig veloplagt om handicapbegrebet. En meget god ting var et ekstra dagsordenspunkt: Evaluering af landsmødet. Her kom mange gode forslag frem til, hvordan vi kan arrangere et endnu bedre landsmøde i år 2008 – og det vil landsledelsen arbejde videre med.

På gensyn i maj 2008

Hanne Wiingaard

 
Del på facebook