LAP

 
  • Øg font størrlesen
  • Standard font størrelse
  • Mindsk font størrelsen

LAP-Ungdom godt fra start

Email Udskriv PDF

Stor diskussionslyst på træf for LAPs unge medlemmer

På sidste landsmøde var der et klart ønske om at styrke LAPs indsats i forhold til yngre psykiatribrugere. Landsledelsen fulgte i efteråret det ønske op ved at beslutte, at rejsekonsulenterne skulle headhunte yngre LAP-medlemmer til en arbejdsgruppe. Dette i erkendelse af, at LAP har meget få aktive og måske også meget få medlemmer under 35. Vi har med andre ord et behov for at få de unge bedre med i LAP og LAP har også brug for at få inddraget yngre psykiatribrugere i udfærdigelsen af foreningens politik og strategi.

Gennem et halvt år har rejsekonsulenterne kigget med lys og lygte efter unge aktive LAP-medlemmer, som kunne headhuntes til gruppen. Projektet fi k et gevaldigt løft i december i forbindelse med demonstrationerne på Luciadagen for bedre vilkår i psykiatrien. I Odense var det ikke mindst unge der førte an, deriblandt Camilla, Helle og Peter. På ungegruppens første møde 5 februar mødtes de så med Jens og Benny fra den københavnske Vestegn, som allerede har gjort sig bemærket på LAPs træf og møder for kollektive medlemmer.

Sjældent er der blevet grinet og joket så meget i det lille mødelokale på LAPs landssekretariat, som der blev 5. februar. Men trods al tant og fjas var der prisværdigt kort fra ord til handling. Allerede her besluttedes det at holde et træf for alle unge medlemmer af LAP. Og i den forbindelse opdagede vi hurtigt, at ”LAP Ungdom” var langt den mest mundrette betegnelse at anvende, når man skulle bestille lokaler og mad til arrangementet.

Op mod 20 unge, mange fra Fyn og en del fra Sjælland, mødte frem på træffet, som blev afholdt i Ungdomshuset i Odense.

Det blev indledt med en diskussion af LAPs principprogram; kyndigt forestået af LAPs udviklingskonsulent Karl Bach. For det kunne jo godt tænkes, at de unge havde et par bemærkninger at gøre til et principprogram, der var forfattet af folk som var langt ældre end dem selv – tilmed på et tidspunkt, hvor langt de fl este endnu ikke havde nået teenagealderen.

Diskussionslysten var stor, men diskussionen udspandt sig i en venlig og kammeratlig tone, hvor alle var gode til at lytte til hinanden. Klassiske LAP- diskussioner om brug af medicin og tvang udfoldede sig frem og tilbage over bordet. Vores udviklingskonsulent fi k så absolut ungdommeligt modspil, samtidig med at han uden tvivl imponerede med sin store indsigt.

Om eftermiddagen blev diskussionen afl øst af rundbold i Kongens Have over for Banegårdscentret i Odense. Der blev slået, løbet, grebet og råbt til den store guldmedalje. De aldersstegne rejsekonsulenter var stadig ømme i led og muskler to dage efter af de mange løbeture!

Sidste punkt på dagsordenen stod Peter Jensen fra Odense for. Peter, der i mellemtiden var blevet medlem af LAP, var meget aktiv i at arrangere demonstrationerne 13. decmber i Odense og 5. marts i København. Han talte også på begge demonstrationer. Vi diskuterede hvordan vi skulle komme ud med vores budskaber. Mange syntes det var svært at få pressens opmærksomhed. I forbindelse med diskussionen gjorde rejsekonsulenterne opmærksom på den buskampagne, som LAP har i støbeskeen og som skal løbe af stabelen fra slutningen af august. Adskillige af de tilstedeværende meldte sig fl uks som aktivister på turen.

Dagen sluttedes af med god og billig mad fra Ungdomshusets café . Aftenen gik med at spille pool, bordfodbold, danse, snakke og lytte til levende musik i Ungdomshusets café. Enkelte overnattede i ungdomshuset på medbragte liggeunderlag i ditto soveposer.

LAP Ungdom er startet og godt på vej. LAP kan glæde sig til megen ungdommelig entusiasme og aktivitet i de kommende måneder og år.

 
Del på facebook