LAP

 
  • Øg font størrlesen
  • Standard font størrelse
  • Mindsk font størrelsen

To nye grundforeninger øst for Storebælt

Email Udskriv PDF

På to dage, 11. og 12. marts, blev antallet af lokale LAP-grundforeninger øst for Storebælt forøget med 25 % - nærmere bestemt fra 8 til 10. Den ene nye grundforening blev stiftet i Region Sjælland. Den anden i Region Hovedstaden.

LAP-Vestsjælland har længe været en velfungerende grundforening, hvor det ikke er usædvanligt, at op mod ti medlemmer møder frem til de åbne bestyrelsesmøder som afholdes hver måned. Men grundforeningen dækker hele det gamle Vestsjællands amt, og til møderne ses mest medlemmer fra Kalundborg og Sorø kommuner. Grundforeningen har imidlertid mange medlemmer, som ikke dukker op til møderne. Disse er bosat i bl.a. Holbæk og Odsherred kommuner.

Derfor opstod ideen om at lave en ny grundforening i Holbæk og Odsherred kommuner, således at også medlemmerne her fi k et forum at være aktive i. Via arbejdet i arbejdsgruppen for kollektive medlemmer, havde vi fået en god kontakt til værestedet Ryttergården i Holbæk: Her holdt vi først informationsmøde om LAP, forestået af Nils Holmquist Andersen fra LAP`s Forretningsudvalg og Valentina Djurhuus, kontaktperson for LAPVestsjælland. Og dernæst en stiftende generalforsamling, hvor vi fi k både vedtægter og bestyrelse på plads. Dagen gav os ikke bare en ny grundforening, men også adskillige nye medlemmer blandt de op mod 20 der deltog i møderne. Hele arrangementet sluttede af med fælles aftensmad på LAP-Vestsjællands regning, tilberedt af Ryttergårdens dygtige kokke.

Dagen forinden holdt vi stiftende generalforsamling i LAP-Hovedstaden NordVest (LAPHNV). Hovedstaden Nordvest er i LAP-regi defi neret som det geografi ske område, der omfatter Egedal, Ballerup, Herlev og Høje- Taastrup kommuner. Et område som hidtil har hørt under FAP Københavns amt, som nu har omdøbt sig selv til LAP-Københavns Omegn.

Generalforsamlingen var blevet forberedt gennem et par måneder. Dels havde LAP Københavns Omegns generalforsamling vedtaget, at vi skulle forsøge at lave en selvstændig LAP-grundforening i de fi re kommuner, dels havde der forinden været afholdt møder med bestyrelsen for den private psykiatribrugerforening Rod-Nettet i Egedal, der afholder en lang række sociale aktiviteter og arrangementer. Rod-Nettets rødder rækker i forvejen ud i de fi re omtalte kommuner, hvilket var baggrunden for, at netop disse fi re kommuner blev udvalgt. Ideen er at LAPs medlemmer i området bliver tilbudt at deltage i Rod-Nettets aktiviteter samtidig med, at Rod-Nettets medlemmer inviteres til LAPs arrangementer og på den måde også lærer foreningen og dens politik at kende. Rod-Nettet har efterfølgende indmeldt sig som kollektivt medlem af LAP.

LAP-HNVs bestyrelse, som udelukkende består af kvinder, har konstitueret sig med LAPveteran Inger-Liss Christoffersen som formand. I skrivende stund er det første sociale medlemsarrangement allerede arrangeret og kan læses om andetsteds i bladet.

Der er stadig lang vej at tilbagelægge før LAP har en grundforening i hver af de 46 kommuner, der befi nder sig øst for Storebælt. Men en del af vores medlemmer øst for Storebælt har fået kortere afstand til deres lokale grundforening end de havde tidligere – og LAP har fået øget sine muligheder for at påvirke politikken i de kommuner, hvor grundforeningerne er oprettet.

 
Del på facebook