LAP

 
  • Øg font størrlesen
  • Standard font størrelse
  • Mindsk font størrelsen

Nyt fra FAP Viborg Amt

Email Udskriv PDF

Foreningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere i Viborg Amt (FAP Viborg Amt) afholdt ordinær generalforsamling i februar 2009. Ved den foregående ordinære generalforsamling i februar 2008 blev der valgt en bestyrelse på seks personer (dels nyvalg og dels genvalg). Fire af disse ønskede at træde ud af bestyrelsen i forbindelse med dette års generalforsamling, medens to bestyrelsesmedlemmer var villige til at fortsætte. De var derfor ikke sat på valg i år. Det var kun muligt at fi nde én ny kandidat til bestyrelsen, men heldigvis siger foreningens vedtægter blot, at der skal være en bestyrelse på mindst tre personer.

Efter konstitueringen ser bestyrelsen således ud:

Formand: Jan Stig Andersen fra Viborg (på valg i 2010).
Bestyrelsesmedlem: Leif Andreasen fra Viborg (på valg i 2010).
Bestyrelsesmedlem: Torben G. Nielsen fra Skive (på valg i 2011).
Der er ingen suppleanter.
Revisor: Jakob Nielsen fra Højslev (genvalg; revisoren vælges for et år ad gangen).

Med en så lille bestyrelse kunne man måske tro, at aktivitetsniveauet i foreningen vil blive lavere i det kommende år, men den nye bestyrelse har høje ambitioner, og den forventer at arrangere følgende (stedet er normalt De Frivilliges Hus, Vesterbrogade 1 i Viborg):

Åbne bestyrelsesmøder hver måned undtaget juli og december, som regel den fjerde torsdag i måneden. Møderne starter sædvanligvis kl. 14.30 og varer til kl. 17.00 eller kl. 17.30. At bestyrelsesmøderne er åbne, betyder at alle foreningens medlemmer har adgang til at overvære møderne.

Hyggeaften med spisning hver måned undtaget juli, som regel den anden torsdag i måneden. Disse starter kl. 18.00 og varer så længe, som det er hyggeligt. Her kan man spise med for blot 20 kr. pr. person, og det inkluderer endda kaffe eller te. Drikkevarer kan købes til rimelige priser. Af hensyn til indkøb og madlavning er det nødvendigt at tilmelde sig til spisningen, og fristen er som regel dagen før, og tilmelding kan ske på tlf. 40 53 96 47.

Et eller flere aftenarrangementer med foredrag, fi lm el. lign. Sådanne arrangementer kommer til at foregå i vinterhalvåret 2009-2010, og de vil blive annonceret på forskellig vis, og hvis tiden tillader det, også her i LAP-bladet.

Desuden vil vi markedsføre foreningen og forsøge at hverve medlemmer ved at stille op med informationsmateriale til bl.a. følgende arrangementer: Psykiatriens Søndersøløb, Psykiatriens Musikfestival og de ”Frivilliges Markedsdage”, som arrangeres af De Frivilliges Hus i Viborg.

 
Del på facebook