LAP

 
 • Øg font størrlesen
 • Standard font størrelse
 • Mindsk font størrelsen

Konference om socialt udstødte

Email Udskriv PDF

Den 1. juni var der en konference i Århus, arrangeret af Socialpolitisk Forening. Den omhandlede, hvad man kan gøre for at bekæmpe fattigdom og social udstødelse. De socialt udstødte er defineret som værende alkohol- og narko- misbrugere, sindslidende, hjemløse, prostituerede, voldsramte kvinder, børn og unge med særlige behov, etniske minoriteter, ressourcesvage ældre og langtidsledige. Ved hjælp af konferencerne, (der er flere i landet) skal man forsøge at få flere i dialog, så der kan komme flere indgangsvinkler til, hvad der kan gøres. Ved hjælp at deltagerlisten kunne man se, at flest kvinder fra den offentlige sektor var mødt frem, men også nogle få brugere, altså nogle social udstødte, som konferensen definerede dem. I alt vel en 60 – 70 stykker.

Først var der to oplæg, der generelt fortalte om emnet, for generelt skulle jeg hilse og sige, der blev bl.a. sagt at, ”integration af mennesker som er socialt udstødte, er svært”, det siger da sig selv. Men det skulle trods alt ske gennem beskæftigelse og lige adgang til goder. Men det med den manglende beskæftigelse, er vist det mindste af det hele, havde jeg nær sagt, og hvilke goder, er det de ikke har adgang til? Af konkrete ting, der kom frem, kan nævnes, at der er ca. 22.000 sindslidende i landet, der kræver en behandling. (Dette tal er langt færre end de 20% af befolkningen, man ofte hører tale om.)

Efter alt for ”pæn” indledning valgte vi at gå i en af 4 grupper, der hver især skulle debattere følgende emner: 1. Udannelse/arbejde. 2. Boliger og opholdsstedet, 3. økonomi/gæld, 4. social /sundhedsservice og sygebehandling. Alt sammen i relation til de udstødte.

Jeg valgte den sidste gruppe, det gjorde jeg klogt i, da det var Jesper Henriksen, der var tov holder på den gruppe. Det gjorde han rigtig godt. Han startede med et blændede oplæg, som flere burde have hørt. Han havde været med til at lave en rapport, hvor han undersøgte, hvad der karakteriserede en udstødt i andres øjne. Det er følgende:

 1. Ensomhed
 2. Anderledeshed
 3. Besværlighed
 4. Ekskluderet af samfundet

Det offentlige bruger følgende hjælpemidler:

 1. Ren omsorg
 2. Omsorg og behandling vil forhåbentlig give udvikling.
 3. ”Hit the rock buttom”, altså at brugeren kommer så langt ned, at de rammer bunden, og erkender, at nu skal de ændre deres tilværelse, som derefter går det opad.
 4. Give dem medicin.

Vi skulle debattere to spørgsmål:

 1. Hvordan undgås udstødelse fra normal foranstaltningerne?
 2. Hvordan gøres de særlige tilbud, til springbræt tilbage til normalsamfundet, i stedet for en eksklusion? (I og med, at man fx får en anden socialomgangskreds, når man har været på de Hjemløses Herberg i et stykke tid)

Mit svar var, at det da er umuligt, da der altid vil være nogle, der er udstødt fra samfundets side. Vi kan ikke ændre samfundet. Derimod er det den enkelte udstødte, der selv skal ændre være måde. Så han/hun ikke bliver udstødt. Det er jo ens udseende og væremåde, der udstøder én, ikke éns diagnose. Den står jo ikke i panden på den enkelte. Fokus ligger ofte på samfundets ansvar i stedet for skal det flyttes til den enkelte, der føler sig udstødt.

Andre gav mig ret i det ved at sige, at den enkelte skal gøre noget ved sin tilværelse, f.eks. ved at være velsoigneret, så man på den måde bliver accepteret og integreret.

Ellers var der nogle der brugte deres tale tid til at komme med harmdirrende indlæg om, hvor uretfærdigt samfundet havde behandlet dem, og i særdeleshed deres børn og børnebørn, der var taget fra dem. Det var ikke svar på spørgsmålene, men vredes udbrud til gavn for dem selv.

Efter den gode middag, mødtes vi i salen igen, hvor hver tovholder fremlagde det deres gruppe havde fundet ud af. Alt i alt var det en dag med meget svingende præstationer, men rigtig god trods alt. Jeg kommer gerne igen til et tilsvarende arrangement.

Hvis nogle vil læse en uddybende version af hvad der skete, kan det gøres på: www.napincl.dk der kan man i øvrigt komme med kommentarer til, hvad man mener der skal gøres, for at mindske den sociale udstødning.

HMS undersøgelsen kan købes ved henvendelse til Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut, se websiden: www.akf.dk under punktet udgivelser, punktet publikationer. HMS rapporten består af 4 rapporter: ”Hænger det sammen?”, ”Billeder fra hverdagen”, og ”Skjulte livsverdener” samt ”Brugerne, de professionelle og forvaltningen”. Rapporterne kan downloades fra hjemmesiden.

Der efter går man ind under HMS undersøgelsen.

 
Del på facebook