LAP

 
  • Øg font størrlesen
  • Standard font størrelse
  • Mindsk font størrelsen

Lederen

Email Udskriv PDF

LAP vil iværksætte en heltekampagne. I disse dage, hvor kulden forandrer dug til is, hvor solen er mindre på himlen, i melankoliens sørgmodige væsen, hvor bladene funker farverigt, og hvert blad symboliserer mangfoldighed. I disse dage bygger vi helte. Når Tordenskjolds soldater bliver ved med at kæmpe for en psykiatri, der ikke bærer præg af desillusion, bedrevidenhed og arrogance, så er det fordi vi ønsker en ligeværdig, menneskelig omsorg – det tror vi på, og vi ser det brede sig hos velorienterede omsorgspersoner, der som ringe i vandet spreder det gode budskab. Betragt mennesket individuelt og uden forudindtagede meninger.

Kimen til splid ligger dybt begravet i menneskets natur, og de fleste af os er bærere af den og kan blive ofre for den. Som nat og dag har vi forskellige roller at indtage. I LAP rotter man sig sammen om at bekæmpe umenneskelighed i psykiatrien. Vi har roller og hver lyser i sin farve. Lige så sikkert er årstidernes skiften, som krige og uenigheder er mellem mennesker. Man skal sikre sig. Ikke for at gøre tredjemand til prygelknabe, fordi det er bekvemt. Men mod vinterens komme, og regeringens taburetjageri med hovsa løsninger til følge. Man skal sikre sig indflydelse, hvor det er muligt at forhandle, og hvis uenighed opstår, da finde et kompromis.

1. januar 2007 oprettes som led i kommunalreformen en national videns- og specialrådgivningsorganisation, VISO som en del af Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service. 8 foreninger på ”udsatte”-området er blevet bedt om at pege på en kvindelig og mandlig repræsentant til VISO’s faglige bestyrelse. De 8 foreninger har peget på LAP’s Hanne Wiingaard som den ene. Vi er glade for, at vi også på dette område har haft et godt samarbejde med de øvrige foreninger.

Samarbejdet mellem brugerorganisationerne på udsatte-området (LAP, SVID1, SAND2 m.fl.) bliver forhåbentlig en pendant til DSI3, som bl.a. ønsker at rådgive om sindslidende for Arbejdsmarkedsstyrelsen, og som foreslår:

  • Medarbejderne skal være naturlige, når de taler med den sindslidende. Det får også ham eller hende til at løsne op.
  • Undgå hentydninger, underforståede meninger og ironi – men sig tingene, som de er.
  • Tal direkte til personen og ikke gennem andre. Brug et sprog, som er let at forstå.

Det er som om, at man har brug for at tage noget fra os, stadig. Når vi er psykosocialt belastede, og med midlertidig funktionsnedsættelse, så er vi anderledes, skal have specielbehandling – og lidt, lige som farlige psykopater – være omgivet af mystik. Det er sjældent, og kun i glimt at man møder et autentisk menneske. Den livsglæde man kan udstråle på trods af et alvorligt handicap man har kæmpet længe med, kan dog være meget tydelig hos folk med skrøbelige sind. Det er trendy at være noget. Så lad os være sindssyge for pokker, på den heroiske måde. Det har det endda vist sig, at det kan lade sig gøre at få magt og indflydelse. Vi er præcis som andre mennesker, til tider hypersensitive. Men det er da bedre end at være kold som en is.

Vi har udvidet i egne rækker. Det kræver overblik, teamwork, soliditet og loyalitet. Vi er ikke bare et træ på en planteskole afhængig af gartnerens omsorg. Vi er blevet en relativt stor organisation. En lille skov af helte, der kæmper mod eksklusion og nedfældning af et sundt menneskesyn. Vi er frivillige der lønner syv ansatte. Vi har grebet i egen barm, og sagt, det klarer vi ikke uden hjælp. Skal skuden skifte kurs, tager det lang tid, fordi mange skal involveres. Med vores mangfoldighed er der mange bud på, hvilke veje vi skal gå, selv om vi i grunden er ret enige i Landsledelsen. Blandt andet ønsker LAP overlægernes magt og sammenspisthed minimeret til fordel for en holistisk, økonomisk og bæredygtig sundhedspolitik.

Vi har fået bevilget 810.000 kr. fra Arbejdmarkedsstyrelsen til et projekt som skal kortlægge, hvilke behov sindslidende har for støtte og for at arbejdsmarkedet i rimeligt omfang kan tilpasses os. De virkelige helte er dem som tror, mens lyset for enden af tunnelen ligner noget fra et modkørende tog. En depressiv tid kan føre til megen smuk tanke, som senere kan føres til handling. Det er i disse dage at LAP markerer sig som forening, og med en stadig, større bevågenhed fra flere forskellige berøringsgrupper. For syv år siden satte vi en tømmerflåde i vandet, nu har vi en fregat, der skal navigeres. Det er demokrati, og det tager lang tid. Men ankeret er først kastet når vi ikke møder særbehandling i form af overformynderi. Når menneskelige, mentale udsving tolereres, frem for, at der eksisterer en tilsidesættelse af ligestillingsloven gældende for mentalt syge.

”Håbet er regnbuen over den nedfaldne bæk,” skrev Nietschze i sit hovedværk: Således Talte Zarathustra. Selv om det går helt galt. Selv om lyset for enden af tunnelen er fra et modkørende tog. Så er LAP her for dig. Vi er regnbuen over den nedfaldne bæk.

For FU br Nils Holmquist Andersen

1 SVID: Sammenslutningen af Værestedsbrugere i Danmark (brugerorganisation på misbrugsområdet)
2 SAND: Sammenslutningen af Nærudvalg i Danmark (brugerorganisation på hjemløseområdet)
3 DSI: De Samvirkende Invalideorganisationer (paraplyorganisation på handicapområdet)

 
Del på facebook