LAP

 
  • Øg font størrlesen
  • Standard font størrelse
  • Mindsk font størrelsen

Leder: Masser af Succes

Email Udskriv PDF

De 50 deltagere i LAP ’s sommerlejr 2007 fik alle tiders oplevelse, og succesen har givet den nye sommerlejrgruppe rigtig meget mod på at fortsætte traditionen. Bl.a. var der i år en temadag om, hvordan LAP ser ud i år 2010. Temadagen resulterede i mange gode input til det videre arbejde i foreningen. LAP ’s sommerlejre er et efterspurgt medlemsgode, i år måtte vi desværre sige nej til en del af dem, der tilmeldte sig i sidste øjeblik.

Også Brugernes BaZar i Odense den 1. september blev lidt af et tilløbsstykke: rigtig mange LAP medlemmer dukkede op og var med til at gøre psykiatribrugerdelen af BaZaren levende og inspirerende. Gule T-shirts med LAP -logo lyste op, og mange LAP -medlemmer deltog aktivt i diskussionerne i det store telt.

Ud fra princippet Intet om os uden os, har vi i LAP valgt at deltage i løsningen af to store opgaver, der kan være med til at forbedre nuværende og tidligere psykiatribrugeres muligheder på arbejdsmarkedet:

Projektet Next Stop Job – læring, frihed, ansvar, går ud på at tilbyde i alt 400 socialt udsatte borgere et 4 måneders uddannelses-, afklarings- og praktikforløb. Forløbet skulle gerne føre til, at den enkelte deltager får sine mål om en plads i arbejdslivet indfriet. Projektet gennemføres af et konsortium, der består af AOF-Job; DISCUS A/S; De sociale højskoler i Odense, Esbjerg og Århus; LAP og de hjemløses organisation SA ND. Allerede i november måned i år starter det første uddannelsesforløb i Odense. Derefter tilbydes forløbet rundt omkring i landet. Ud over at opfordre folk til at deltage i forløbet, som også er for førtidspensionister, der gerne vil tilbage til arbejdsmarkedet, vil LAP også stille med undervisere og rollemodeller med brugerbaggrund. Interesseret? Så henvend dig til LAP ’s sekretariat. Projektet er finansieret af Servicestyrelsen under Socialministeriet.

Første august i år trådte ændringer af ”Lov om kompensation til handicappede i erhverv” i kraft. Ændringerne betyder, at du, hvis du har en varig funktionsnedsættelse, har mulighed for at få bevilget en personlig assistent som hjælp til at passe et lønarbejde. Som tidligere beskrevet her i Medlemsbladet, gælder ordningen ikke, hvis ens funktionsevne er midlertidigt nedsat. Men LAP går nu i gang med sammen med DISCUS A/S og jobcentrene i Odense, Viborg og Herlev at afprøve en ny ordning med sociale mentorer for personer med en ”midlertidig sindslidelse”. Det er beskæftigelsesministeren og Arbejdsmarkedsstyrelsen, der har ønsket forsøget gennemført med henblik på evt. at gøre det til en permanent ordning. Det skal afprøves, hvordan en social mentor både kan støtte den enkelte uden for og på arbejdspladsen, så denne på trods af sin psykiske lidelse kan forblive eller komme ind på arbejdsmarkedet. Interesseret? Så henvend dig til LAP ’s sekretariat.

Et andet aktuelt LAP initiativ er en høring om Menneskerettigheder og Psykiatri på Christiansborg den 30. oktober. WNUSP - leder Tina Minkowitz fra New York medvirker på høringen, og hun vil dagen før stå for en workshop for LAP medlemmer om den nye FN konventions betydning for os som nuværende og tidligere psykiatribrugere. Se annoncer for arrangementerne inde i bladet. Også i forhold til LAP ’s kollektive medlemmerne er der taget nye initiativer. En arbejdsgruppe har planlagt et træf for kollektive medlemmer. Træffet er på Skiftesporet i Herning lørdag den 27. oktober. Tjek lige om dit være-, aktivitets- eller bosted er medlem af LAP , og om I har tilmeldt jer træffet i Herning. For grundforeningsbestyrelser og landsledelse er et kursus i foreningsarbejde under forberedelse.

Endelig er en informations- og hvervekampagne under forberedelse med TV-spots, forbedret hjemmeside, styrket PR- og medieindsats. Alt det og meget mere arbejdes der med i arbejdsgrupper og i landsledelsen, som sammen med ansatte i LAP , er godt i gang med at virkeliggøre det handlingsprogram, der blev vedtaget på årets landsmøde.

Vil du være med til at indfri målet om flere og mere aktive medlemmer i LAP ? Så rekvirer materiale til uddeling fra LAP ’s sekretariat. Husk at personer i din familie eller vennekreds nu kan blive støttemedlem af LAP . Nye medlemmer betaler kun halvt kontingent året ud: 50 kr. for medlemmer og 150 kr. for støttemedlemmer.

Thoridt Allermand har efter eget ønske valgt at trække sig fra forretningsudvalget, efter at hun har fået et dejligt forhold sammen med Kaj fra forretningsudvalget.

Vi takker hende for den store indsats hun har gjort i de år hun har været med i forretningsudvalget. Og vi byder Nils Holmquist Andersen velkommen tilbage til forretningsudvalget, og glæder os til vort samarbejde.

 
Del på facebook