LAP

 
  • Øg font størrlesen
  • Standard font størrelse
  • Mindsk font størrelsen

Landet rundt med LAP

Email Udskriv PDF


Hej igen! Sommerferiens stress og ”varme” dage er længe glemt. Skoven har stået fl ammende. Nu ligger vinteren over landet med jul og nisser.

I efterårsperioden er der tradition for at foreninger arbejder. Det gælder også FAP’erne, som har haft en masse aktiviteter. Endnu er der ikke begyndt at komme små artikler ind til disse 4 sider fra FAP’erne. Men Nils og jeg kommer jo rundt. Og så længe, I ikke selv skriver, kan vi jo fortælle, hvad der går for sig i landet!

Men skriv gerne til os!
Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. og Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.
Postadresse:
Mårten Breum
Søndergade 26
8560 Kolind

Med venlig hilsen
Mårten Breum Tlf: 3041 8312 og Nils Holmquist Andersen Tlf:3041 8311
Rejsekonsulenter i h.h.v. Vestdanmark og på Fyn, Sjælland og øerne.
God jul og godt nytår!


På vej mod 1000 medlemmer af LAP!


Landsmødet i 2003 besluttede at fordoble medlemstallet i LAP. Der var på det tidspunkt ca. 500 medlemmer.

Arbejdsprogrammet, hvorunder beslutningen om at oprette rejsesekretær-jobbene lå, satte et mål om at fordoble medlemstallet på 2 år. Det er nu ved at ske! Ved redaktionens slutning var der 892 medlemmer af foreningen. Og Nils og jeg har lovet hinanden, at hvis det står til os, så er der 1000 medlemmer, når vi holder landsmøde i 2005. Det gode ved medlemsstigningen er, at medlemmer skaffer medlemmer. Så fra 1000 til 2000 medlemmer bliver det lettere. Og så er vi lige pludselig en stor bevægelse! Teorietisk set kan ca. 20 % af landets befolkning være medlem i løbet af livet. Det er en målgruppe på 1 million. Så det er godt, at vi er kommet i gang!


NYT FRA JYLLAND


Af Mårten Breum

Ekspeditioner til Ribe amt – møde i Esbjerg Der er endnu ikke nogen FAP i Ribe og Sønderjyllands amter. Og de ligger jo i Jylland, så det er mit job at prøve, om nogle vil i gang med at lave psykiatribrugerarbejde dér. Det er der!

D. 22.10. holdt vi et møde i HK’s lokaler i Esbjerg. Regnen strømmede ned og der blæste en storm, men tre deltagere kæmpede sig vej til mødet. Og de ville gerne i gang!

Det blev besluttet at holde et nyt, offentligt møde af mere afslappet karakter. Med kaffe, kage og video, hvor Esbjergs brugere kan se, hvad brugerbevægelsen er. Det skulle gerne være holdt d. 3. december. Hvornår FAP-Ribe amt bliver stiftet svæver endnu i fremtidens tåger...


Weekend-møde i Ringkøbing amt


Der har været en del diskussioner i FAP-Ringkøbing amt. Ved redaktionens afslutning forberedte bestyrelsen for FAP, som tæller over 40 medlemmer, en weekend, hvor FAP’erne i Ringkøbing kunne mødes og snakke om, hvad de gerne ville lave – og hvordan de skulle gøre det.


Medlemsfremgang og store planer i FAP-Vejle amt


I organisationens første år, lå FAP-Vejle på ca. 40 medlemmer. Mange var ”gamle” i såvel Galebevægelsen som Initiativgruppen. Men gamle og garvede kan blive trætte! Så da arbejdet efter landsmødet 2003 gik i gang, var der ikke mange ressourcer i amtets FAP.

Et sejt arbejde med at komme rundt til væresteder og hverve medlemmer har båret frugt. Og i dag er en bestyrelse af nye folk godt i gang med at sætte aktiviteter i gang i foreningen.

Der blev holdt julefrokost i foreningen d. 13. december i Vejle. Der er blevet holdt oplæg i et større værested, Huset i Vejle og der forberedes et større, offentligt møde i Horsens i begyndelsen af 2005.

FAP-Vejle amt har lagt en strategi, der går på at skabe lokalgrupper i alle de fi re store byer i amtet. Så Horsens, Vejle, Fredericia og Kolding også kommer stærkt med, når Region Syddanmark og Region Midtjylland skærer vejle amt over og måske laver om på kortet – også i brugerbevægelsen!


Frokost i FAP-Århus amt


”Det grønne hjørne” lyder som en gartnerforretning. Men det er en hyggelig frokostrestaurant med udsigt til gaden i Ryesgade i Århus.

Her mødtes ca. 15 af FAP-Århus amts medlemmer, forretningsudvalg og bestyrelse til et frokostarrangement d. 21. oktober om eftermiddagen.

Den lækre buffet blev betalt af foreningen, som har haft succes med fundraising til forskellige medlemsaktiviteter. Bl.a. har man fået del i tipsmidlerne, som andre FAP’er vel også må kunne få.

Hen over bordet var der en god stemning. Og den gik ikke kun ud på konversationer, men også snak om brugerbevægelsen! Mange nye ansigter var mødt op og det viste sig, at dem, der kom, gerne ville være aktive i foreningen.

FAP-Århus amt er stadig LAP’s største amtsorganisation. Så hvilke nye tiltag pønser de på i Århus amt?


Løvfaldstur i FAP-Randers


Lørdag d. 23. oktober tog 19 af FAP-Randers’ over 40 medlemmer afsted med busser fra Randers til Fussingø-skovene, som ligger ved en meget smuk langsø vest for Randers. Stemningen var god, trods det at vejret var gråt og regnfuldt.

Man gik gennem den efterårssmukke skov mens det dryppede – men da Randsrusianerne kom frem til stedet, hvor der skulle drikkes kaffe og spises frokost/kage, holdt det op med at regne!

Ifølge Randrusianerne, som mødes på Randers Fritidscenter, Vestergade i begyndelsen af hver måned, ligger der meget arbejde forude. De skal have søgt penge fra kommunene – og deres mål er 100 medlemmer i byen. FAP-Randers er det næstbedst organiserede sted i Danmark, lige efter Køge kommune, hvor næsten 1 promille af kommunens befolkning er medlem af FAP. I Randers er det 0,6 promille...Så vi må håbe, de får slappet af i Randers i julen.


FAP-Viborg i julehumør


FAP i Viborg holdt i december et arrangement i anledning af julen. I denne mørke tid, ville man gerne mødes og holde noget lidt mere uoffi cielt sammen. Mødet var åbent for alle medlemmer af FAP.


På besøg i Alléhuset i Sorø 5. oktober 2004


Med FAP-Vestsjælland i spidsen i form af Jette Nielsen, også fotograf for tidsskriftet OUTsideren, var vi ude og fortælle om det lokale arbejde, og om LAP som helhed. Alléhuset er et botilbud for mennesker med et psykisk handicap, der gør det svært at få dagligdagen til at fungere i eget hjem. Dog var der en del, af dem vi talte med, der ønskede et andet sted at bo.

Der var på sigt også mulighed for at åbne en lokalgruppe i enten Sorø eller Slagelse, da nogen af beboerne manglede andre ligesindede som de kunne gøre noget med i fællesskab. Der kom bare to ny medlemmer ud af vores møde med beboerne. Der var mødt seksten. I alt var der tilknyttet ca. 50 beboere til Alléhuset. Fredag, d. 3. december kl. 19.00, afholder FAP-Vestsjælland offentligt brugermøde på Centralbiblioteket i Slagelse. Det bliver kombineret med et tiltag for at få fl ere medlemmer, og en opfølgning på FAP-Vestsjællands fremtidsværksted, der foregik over to dage på Vandrehjemmet i Holbæk sidste år. Man vil blandt andet se på, hvilke resultater, der er kommet, og hvad der har ændret sig, indenfor det sidste år i psykiatrien i Vestsjællands Amt.

Alle er velkomne.

Nils Holmquist Andersen


Det rykkede i Roskilde


Fjorden og Sct. Hans Hospital fik besøg af FAP-Roskilde, d. 29. okt. Hanne Elena Rørbech og undertegnede gjorde et vældigt stort arbejde for at udbrede kendskabet til FAPRoskilde og LAP, da vi bevægede os rundt på det meste af hospitalernes naturskønne områder. Vi kunne ikke komme ind på afdelingerne for at tale med patienterne. I stedet mødte vi dem udendørs ved bustoppestedet, og andre steder på det store område. Vi uddelte Lap’s pjecer om Brugerindfl ydelse, At skade sig selv, ældre medlemsblade, samt indmeldelsesfoldere.

Vi blev positiv mødt, men desværre fik vi ingen medlemmer, der ville melde sig ind her og nu. Senere på dagen, efter at rejsekonsulenten var blevet forsøgt stanget af en voldsom vædder, gik vi over på Lindegården, der ligger ved siden af, og er et bosted for sindslidende med plads til ca. 180 beboere. Her kom vi igen i snak med mange af beboerne. En af dem, Frank Kruse sagde at alle på Lindegården, har et liv, selvom det ikke ligner vores ude i det pulveriserende samfund, så har folk retten til at have det liv som de har valgt på Lindegården, og det var hans indtryk, at man var tilfreds med det.

Konkluderende har vi gjort et godt stykke arbejde for at profi lere foreningen, og skabt nogle kontakter, som vi senere kan gøre brug af. Blandt andet var personalet på de ungdomspsykiatriske afdelinger velvilligt interesseret i, at, vi efter nærmere aftale besøgte patienterne for at fortælle om LAP, og det lokale arbejde i Roskilde.

Lige såvel er jeg sikker på, at en del af alle de personer som vi talte med, på et senere tidspunkt melder sig ind i foreningen.
Nils Holmquist Andersen

 
Del på facebook