LAP

 
  • Øg font størrlesen
  • Standard font størrelse
  • Mindsk font størrelsen

Uddannelse, SU og kontanthjælp

Email Udskriv PDF

Statens Uddannelsesstøtte – SU, er normalt den måde de fleste får finansieret sin uddannelse. Tilsvarende er der Statens Voksenuddannelsesstøtte –SVU, der ydes til voksne brugere, der ønsker en efteruddannelse. Endelig er der VEU for dem, der ønsker en erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Hovedreglen ved uddannelsesstøtte fra staten er imidlertid, at modtager man anden offentlig støtte, der skal dække ens leveomkostninger, er man udelukket fra at få støtte.

En del psykiatribrugere er på førtidspension og kan derfor ikke få SU. Det sammen gælder dem, der er gået på efterløn eller folkepension. Arbejdsløshedsdagpenge, revalideringsydelser, orlovsydelser samt en række tilsvarende ydelser udelukker også støtte fra SU.

Andre offentlige ydelser, der mere har karakter af et tilskud, f.eks. boligsikring og børnepenge hindre derimod ikke, at man søger SU.

Er man på kontanthjælp, betyder det normalt, at man ikke samtidigt kan få SU. Vælger man SU er man omvendt udelukket fra at få løbende kontanthjælp samtidigt. Det man skal være opmærksom på er, at kommunen derimod godt kan yde hjælp undervejs til rimeligt begrundede enkeltudgifter. Hvad det er, bliver som altid et vidt begreb. Men er man i tvivl bør man naturligvis altid søge. Sørg blot for, at begrundelsen er gennemtænkt og den er så veldokumenteret som muligt. Så har sagsbehandleren også bedre muligheder for at hjælpe uden selv at få problemer.

Husk også, at kontanthjælpen som udgangspunkt – på sammen måde som arbejdsløshedsdagpenge – ikke må bruges til at finansiere uddannelser. Det hænger bl.a. sammen med kravet om, at man i begge tilfælde i princippet skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Er uddannelsen derimod en del af f.eks. en aktiveringsplan, kan man godt modtage kontanthjælp samtidigt. Men reglerne er indviklede, så drøft det grundigt med din sagsbehandler først.

Endelig bør man som psykiatribruger være opmærksom på, at der er mulighed for at søge et såkaldt handicaptillæg på uddannelsesstedet, hvis man starter på en videregående uddannelse. Tillægget er for psykiatribrugeren beregnet til dem, der har svære psykiske og psykosociale vanskeligheder f.eks. som følge af angst, fobier, autisme eller personlighedsforstyrrelser. Igen et vidt begreb, hvor man naturligvis under alle omstændigheder bør søge, hvis man er der mindste i tvivl om, hvorvidt man er berettiget.

Er man interesseret i støtte til uddannelse, er der noget man bør bede om vejleding til i sin kommune, ligesom der findes mange nyttige oplysninger på www.su.dk. - der er SU-hjemmesiden. Opstår der problemer i forbindelse med din ansøgning om støtte til uddannelse, er du naturligvis velkommen til at kontante LAP om hjælp til at finde en løsning.

 
Del på facebook