LAP

 
  • Øg font størrlesen
  • Standard font størrelse
  • Mindsk font størrelsen

Juvelhuset har skrevet Danmarkshistorie

Email Udskriv PDF

Juvelhuset er et bosted, som har valgt at sætte fokus på hverdagslivets hovedingredienser og endda fået psykiaterne til at samarbejde om deres projekt.

En af de ting, som de har bragt fokus på er kosten. Den viden, som de har oparbejdet om kosten, har de delt med ca. 250 andre personer ved en temadag omkring kosten. En dag hvor glæde og vidensudveksling kom i fokus, og hvor der blev plads til både at være meget seriøs og fjollet på den gode måde.

Vender man dagen på hovedet og starter med Radiodoktorens indslag om lægernes manglende indsigt i kostens betydning, ikke mindst oplysninger om at lægerne og behandlingen er hyppigste dødsårsager, så forstår man virkelig, hvorfor sundhedsvæsnet i Danmark er blevet så abnormt samfundsøkonomisk belastende, og hvor lille en succesrate væsnet opnår. Det ville være mere rele-vant at omdøbe sundhedsvæsnet til sygdomsvæsnet. Det ville være relevant at oprette et reelt sundhedsvæsen med fokus på forebyggelse og sundhedsfremme.

Faktisk vil dagens viden kunne bidrage til, at vi får en psykiatri i verdensklasse, hvis ellers Regionerne og Sundhedsstyrelsen turde gribe bolden og lade den få plads i de kommende års forsøg på at skabe en bedre psykiatri.

Det er utroligt, at opleve hvordan en så simpel ingrediens af hverdagslivets ele-mentære dele først nu bringes i fokus. Det må snart være indlysende for mange flere, at kosten har en grundlægende indflydelse på vores daglige funktionsevne, herunder også vores psykiske funktionsevne og dermed på sindslidelser i almindelighed.

Første fase er at fremelske en generel kostplan, som giver energi og virkelyst. Det bør naturligvis ske i et fornuftigt samspil mellem evidensbaseret viden og praktiske erfaringer. Juvelhuset har valgt at sætte disse to i samspil og på fornuftig vis løfte både medarbejderes og beboeres viden om kost, endda på en ligeværdig måde. Man inddrager beboerne i den praktiske såvel som teoretiske ændring af kosten, hvorved man giver dem en basis for at forstå, hvorfor de skal spise, som det anbefales. Juvelhuset har valgt netop den form, som man andre steder i recovery-processerne har erfaret, er den bedste - nemlig at lade brugerne være fuldgyldige mennesker med ret til at vælge til og fra, samt ikke mindst at forstå baggrunden.

På dagen fik vi bidrag om Juvelhusets erfaringer fra praksis, ved:
Tonie Rasmussen
Jeanette Hansen
Svend Rybner
Eksterne oplægsholdere om kostens indvirkning på psyken:
Mia Damhus
Carsten Vagn-Hansen
Deres respektive oplæg findes på www.juvelhuset.dk under temadag omkring kost og psyke.