Psykisk syge hædrer journalist Anders Ejbye-Ernst med LAP-Prisen

LAP-Prisen uddeles til journalist Anders Ejbye-Ernst, der i Zetland har bragt en baggrundshistorie om retspsykiatri i 2017. LAP-prisen uddeles til den eller de personer, der bemærkelsesværdigt har lavet et enestående arbejde mod stigmatisering og fordomme overfor mennesker med psykiske vanskeligheder. 

Årets prismodtager Anders Ejbye-Ernst har bidraget til et mere nuanceret syn på mennesker, der i perioder kan have krøller på øverste etage. Han har skabt sine artikler i Zetland og i FOA’s fagblad, uden at have været styret af en fascinationsvinkel, hvor et særligt farlighedsmoment er blevet koblet på en stor gruppe mennesker.

Hen ved hver 5. dansker har ondt i livet. Størsteparten af denne gruppe lider af stress og udbrændthed. Langvarige og voldsomme belastninger kan medføre depressioner. Det skønnes, at op til 300.000 lider af en moderat til svær depression, herunder bipolar sindslidelse. Skizofreni rammer hen ved 40.000 mennesker. Posttraumatisk stress, spiseforstyrrelser, tvangshandlinger, angst, autisme og mange andre psykiske forstyrrelser omtales under et som psykisk sygdom.

Det har en alvorlig samfundsmæssig betydning, at det almindelige mediebillede karikerer psykisk syge som værende farlige. Dels har mange mennesker med psykiske vanskeligheder medfølgende symptomer på forringet selvværd og lav selvfølelse. De bliver yderligere invalideret af den ringeagt, der møder dem i medierne, hvilket hæmmer en parathed til arbejdsmarkedet fremfor at øge den.

Psykisk syge er langt mindre kriminelle, end den øvrige del af befolkningen. Det skyldes overvejende, at følelser som angst, lavt selvværd, vrangforestillinger og nedsat organisationsevne ikke er en særlig god drivkraft til at begå forbrydelser med.

Når det er sagt. Så må vi desværre erfare at antallet af retspsykiatriske patienter fortsat er massivt stigende. Men kigger man nærmere på de enkelte forbrydelser via Justitsministeriets rapport (2016) ses ikke en stigning i mord. Den stigende vold der er begået har været rettet mod offentlige ansatte, som siden 2001 har ført en nul tolerance politik og anmeldt selv de allermindste forseelser. Vi ved også at 80% af konflikterne optrappes af omsorgspersonerne, der arbejder med psykisk syge.

Det gavner kun et øget salgstal i medierne, at skrue en skræmmende historie sammen om vold og psykisk sygdom. Men det gavner hele samfundet når, der findes journalister som Anders Ejbye-Ernst, der tør skrive faktuelt om en massiv stor gruppe mennesker, der ikke behøver at finde sig i, at de også skal føle sig jaget af medierne.

Med venlig hilsen

Nils Holmquist Andersen
Forretningsudvalget
LAP (Landsforeningen Af Psykiatribrugere)
 

 

 

Hæder til journalist


Landsforeningen af Psykiatribrugere, i dagligt tale kaldet LAP, uddeler i år LAP-prisen til journalist Anders Ejbye-Ernst. Prisen, som uddeles til den eller de personer, der bemærkelsesværdigt har lavet et enestående arbejde mod stigmatisering af mennesker med psykiske vanskeligheder. LAP-Prisen er ikke en mediepris. Sidste år gik den således til en professor i retsmedicin.

Jeg skriver om dette til Danmarks medier, fordi brugerne af psykiatrien, som LAP repræsenterer, desværre ofte oplever, at psykiatri og psykisk sygdom ikke altid dækkes på samme måde, som Anders Ejbye-Ernst har gjort det. Når der sker drab og voldelige overfald, er fokus i medierne fx ofte på fascinationsvinkler om detaljerne omkring forbrydelsen, mens journalisterne ofte glemmer at beskrive baggrund og perspektivet i hændelsen. Endvidere oplever vi, at tonen omkring mennesker med psykisk sygdom i medierne kan være stigmatiserende, da nogle medier sætter lighedstegn mellem det at lide af psykisk sygdom og være voldelig.

Mediernes fremstilling har store konsekvenser for en gruppe mennesker, som i forvejen er ramt af stigmatiserende sygdom og har det svært. For når der fx sættes lighedstegn mellem psykisk sygdom og det at være voldelig, bliver det endnu sværere for den sindslidende at åbne op om sin sygdom og danne relationer med andre mennesker.

Det er dog ikke kun brugerne, der rammes af skævvinklingerne og manglen på nuancer. Det gør medierne også selv. For medierne har pligt til at fortælle den mest korrekte version af virkeligheden og dermed gøre deres læsere klogere. Det er min overbevisning, at medierne, når det kommer til psykiatrien, ofte gør det modsatte. Det skader deres troværdighed. Hver femte dansker bliver ramt af en psykisk lidelse i løbet af deres liv.

Det svarer til over 1 mio. danskere - hertil kommer et endnu større antal pårørende. Når deres virkelighed skævvinkles i medierne, skubber medierne en ikke uvæsentlig gruppe af brugere, læsere og lyttere fra sig. En pris medierne i en tid med økonomisk krise ikke har råd til at betale. Endvidere kan man diskutere, om medierne ikke har en etisk forpligtigelse for at skrive særligt dækkende og varsomt om de svageste borgere i samfundet, som ikke har de samme muligheder for at svare igen som magthavere og myndigheder har.
 

Desværre går det den forkerte vej i psykiatrien. Der er sket en eksplosion i flere og mere syge patienter de seneste år. Samtidig er der skåret ned på sengepladser i psykiatrien, hvilket betyder, at det bliver sværere for den enkelte patient at få hjælp. Tendensen øger risikoen for nye overfald i psykiatrien - og dermed flere skriverier i medierne.
Med afsæt i at årets LAP-pris går til en journalist, håber vi, at medierne har lyst til at sætte fokus på, hvordan de: Kommunikationsfolk og journalister kan blive bedre til at dække psykiatrien på en korrekt og sober måde - til gavn for medierne og de mennesker, de skriver om.

 

 


 
 
Bliv medlem af LAP

 

TilbudNyhedsbrevLAPs nyhedsbrevBehov for en bisidder?
 

 

Ud af psykofarmaka

Kalender

No events

InfoKort om landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere
LAP er en landsdækkende organisation, hvor nuværende og tidligere psykiatribrugere støtter hinanden, tager fælles initiativer, formulerer en politik og stiller krav vedrørende vore egne interesser.
LAP er uafhængig af partipolitiske, økonomiske, behandlingsmæssige og religiøse interesser.