Høring i Fællessalen på Christiansborg tirsdag den 13. december 2016 kl. 15 - 19.

Hvorfor er udtrapning af psykofarmaka så vigtigt og hvordan skal vi gøre det? 

Vi ønsker at få anskueliggjort, hvilke konsekvenser for store - og forkerte - doser af medicin medfører for brugere af psykiatrien, samt deres pårørende. Derfor inviterer vi til en høring, der undersøger den viden, vi har på området. Kan vi anvende vores teknologi i en ny form og hvilken forskning iværksættes, for at psykisk sårbare kan få tilbud om personlig medicintilpasning?

Vi ønsker at alle psykisk sårbare i fremtiden tilbydes personlig medicintilpasning. Det betyder, at medicinering skal ske så psykisk sårbare får størst mulig funktionsevne, færrest mulige bivirkninger eller helt trappes ud af medicinen i overensstemmelse med de vejledninger, der foreligger. 

Materialer

Dagens program

Antipsykotika – hvornår og hvorfor? Af  Bjørn H. Ebdrup

Bivirkninger ved psykofarmaka og personlig medicin . Af Bertel Rüdinger

Satspuljeprojekt – Regionale tværfaglige teams vedr. medicin . Af Katrine Overballe

Medicinmonitorering i Region Hovedstadens Psykiatri .

Et forskningsprojekt om brug af videokonsultationer hos 65+ årige med depression . Af Lone Fisker.


 
 
Bliv medlem af LAP

 

TilbudNyhedsbrevLAPs nyhedsbrevBehov for en bisidder?

 

Ud af psykofarmaka

Kalender

No events

InfoKort om landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere
LAP er en landsdækkende organisation, hvor nuværende og tidligere psykiatribrugere støtter hinanden, tager fælles initiativer, formulerer en politik og stiller krav vedrørende vore egne interesser.
LAP er uafhængig af partipolitiske, økonomiske, behandlingsmæssige og religiøse interesser.