Ny rapport om ”Sammenhæng i indsatsen for mennesker med psykiske lidelser” blev debatteret ved LAP´s nytårskur. Det tankevækkende ved rapporten er, at man tit når man vil undersøge har brugerne med ind over i undersøgelsesfasen, men ikke i planlægningsfasen eller når man skal samle og konkludere på resultaterne.

 

Rapport: "Sammenhæng i indsatsen  for mennesker med psykiske lidelser" (pdf)

Analyse af personcases, oplevelser og evalueringer (pdf)


 
 
Bliv medlem af LAP

 

TilbudNyhedsbrevLAPs nyhedsbrevBehov for en bisidder?

 

Ud af psykofarmaka

Kalender

No events

InfoKort om landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere
LAP er en landsdækkende organisation, hvor nuværende og tidligere psykiatribrugere støtter hinanden, tager fælles initiativer, formulerer en politik og stiller krav vedrørende vore egne interesser.
LAP er uafhængig af partipolitiske, økonomiske, behandlingsmæssige og religiøse interesser.