LAP

 
  • Øg font størrlesen
  • Standard font størrelse
  • Mindsk font størrelsen

Referat af møde i livsglædegruppen, 5. december 2007

Email Udskriv PDF

Reidun Barkum
Jakob Nielsen
Lars Arredondo
Ursula Maria Bleh
Tom Jul Pedersen

Næste møde i Livsglædegruppen er:

                      Mandag, d. 11. februar 2008 kl. 12.00 i
                      LAP´s lokaler i Odense

Referat af møde d. 5. december 2007.

Tilstede: Tom, Jakob, Ursula, Reidun og Inger
Afbud: Lars og Bente

  1. Referatet fra sidst blev godkendt.
  1. Tom er referent, Ursula er ordstyrer.
  1. Vil vil besøge forskellige væresteder i landet, formålet er at komme rundt og se hvad der røre sig, samt gøre opmærksom på vores gode forening. Jakob har et sted i Skive vi kan besøge, et Jakob benytter tit og omtaler i varme vendinger. Jakob vil spørge om vi må komme, samt finde en dato for besøget. Reidun kender nogle steder i Dianalund og Sorø. Tom kender en del steder i Århus. Vi vil spørge LAP om penge til at rejse rund.
  1. I januar måned skal LAP forsøge at hverve nye medlemmer. Vi foreslår at der bliver nogle arrangementer rundt om i landet, der netop omhandler og fortæller om livsglæde, på den måde får flere lyst til at melde sig ind i foreningen. Det er noget som de lokale LAP’er måske kan indblandes i, da de kender de lokale forhold.
  1. Hvad er livsglæde for os? At være sammen med andre der kan lide os, at have det godt fysisk og psykisk. Et godt sted at bo, naturen, musik, noget godt at drikke, en god nats søvn, at lave opbyggelige ting. Dette at have ”et positivt” mind set. Lave noget sammen med andre, julefrokost, netværk. Nogle man udveksler problemer med. Mit hjem, min have, at blive klogere på sig selv. Ja, det var nogle af de ting vi kom frem til i vores ”brain storm”.