Indlæg af

Høringssvar vedrørende udkast til udbudsmateriale for psykiatrilovsundersøgelse. 3. oktober 2003

Indenrigs- og sundhedsministeriet 3. sundhedskontor Slotsholmsgade 10 – 12 1216 København K   Vi hilser fra LAP’s side en kommende undersøgelse af psykiatrilovens virkninger velkommen, især da man i modsætning til psykiatrilovsundersøgelsen forud for sidste revision af loven denne gang vil inddrage patienter, pårørende og deres organisationer. Vi tager imidlertid skarpt afstand fra den tolkning […]

Referat af møde i hjemmesidegruppen, 21. september 2003

af Jan Andersen Mødested: Mediehuset, Århus NB. Dette referat er skrevet efter, at hjemmesidegruppen havde afholdt sit næste møde (d. 15/11 2003), og indeholder derfor enkelte oplysninger, som ikke var fremkommet på det møde, som referatet omhandler. Til stede: Lise Jul Pedersen Hanne Wiingaard (ordstyrer) Jakob Dahl Jan Andersen (referent) Afbud fra: Alfred Sloth Knudsen Karl […]

Referat af Landsmøde 2003

Referat af Landsmøde 2003 i Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere  Fredag 16., lørdag 17. og søndag 18. maj 2003 på Comwell i MiddelfartDer deltog 90 medlemmer i landsmødet.Medlem af formandskabet Erik Olsen bød alle velkommen og sekretariatsleder Eva Hansen orienterede om de praktiske ting. 1 Valg af dirigenter Pernille Jensen og David Bonde Henriksen blev […]

Psykiatriske patienters retssikkerhed i Europa (28. januar 2003)

Tendenser til forringelse af psykiatriske patienters retssikkerhed i Europa. 28.01.2003 Notat udarbejdet af Karl Bach, medlem af LAP’s landsledelse, medlem af Rådet for Socialt Udsatte, medlem af ledelsen i WNUSP (World Network of Users and Survivors of Psychiatry).  Nugældende international ret på området I den udvalgsbetænkning (“Kallehaugeudvalgets” Principbetænkning om tvang i psykiatrien – nr. 1068, […]

Psykiatriplanens høringssvar fra FAP Frederiksborg, FAP København-Frederiksberg samt repræsenterende FAP, tidligere Københavns amt

Nedenstående kursiv er klippet fra den Psykiatripolitiske hensigtserklæring. Og vil blive kommenteret understående. 1. Udgangspunktet for den kommende psykiatriplanlægning skal være, at sindslidende skal have den nødvendige, men samtidig mindst indgribende hjælp, så de kan leve en så normal tilværelse som muligt. ——————————————-Den sindslidende skal opleve sammenhæng i behandlingen – og sammenhæng med den socialpsykiatriske […]

Høringssvar vedrørende Lovforslag til ændring af lov om social service – Døgnhuse

Brev til Socialministeriet Socialministeriet Departementet Att. Peter Juul Holmens Kanal 22 1060 K øbenhavn K 6. januar 2003 Høringssvar vedrørende udkast til lovforslag til ændring af lov om social service (Generel hjemmel til at drive døgnhuse for personer med sindslidelser og præcisering af kvindekrisecentrenes virksomhed). I LAP ser vi med tilfredshed på forslaget om amtskommuners […]

Referat af Landsmøde 2002

Referat af Landsmøde 2002 i Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere torsdag den 9. og fredag den 10. maj 2002 på Fuglsangcentret i Fredericia Der deltog 82 medlemmer i landsmødet. Medlem af formandskabet Ib Bak bød alle velkommen og sekretariatsleder Eva Hansen orienterede om de praktiske ting. 1. Valg af dirigenter og referent Torsten Skjerne […]

Referat af Landsmøde 2001

Referat af Landsmøde 2001 i Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere fredag den 11. og lørdag den 12. maj 2001 på Kursuscenter Christiansminde, SvendborgDer deltog 79 medlemmer i landsmødet. Medlem af formandskabet Karl Bach bød alle velkommen, inklusive to gæster fra Østrig, og orienterede om praktiske ting. 1. Valg af dirigenter og referent Torsten Skjerne Dinesen […]

Referat af Landsmøde 2000

Referat af Landsmøde 2000 fredag den 19. og lørdag den 20. maj 2000 på Kursuscenter Christiansminde, SvendborgDer deltog 68 medlemmer i landsmødet. Medlem af formandskabet Karin Lind bød velkommen og sagde bl.a.: For et år siden søsatte vi et skib her i Svendborg. Det blev lastet med en tung, dyrebar last: Et principprogram og et […]