Indlæg af

Referat af LL-møde 31. oktober 2020

Deltagere: Bettina Kræmer Mærsk, Henrik K. Hansen, Grethe Kristine Nørgaard, Lene Kristiansen, Hanne Wiingaard, Jens Rasmussen, Katrine Wiedersøe, Michael K. Andersen, Steen Moestrup, Nils H. Andersen (suppleant), Lenette Rasmussen (suppleant) og Clarissa E. Sørensen.Afbud/fraværende: Michael P. Krog, Inger-Liss Christoffersen og Tom Jul Pedersen Forslag til dagsorden: Valg af ordstyrer og referent. Hanne W. vælges som […]

Pressemeddelelse: LAP om brugen af tvang i psykiatrien i Danmark

8. december 2020 Det er hårrejsende og himmelråbende læsning for LAP at læse, hvordan bæltefikseringer i psykiatrien er faldet, men er blevet erstattet af tvangsinjektioner af medicin i stedet. Denne udvikling kan ikke accepteres på nogen former for niveauer, det være sig mentale, fysiske eller spirituelle. – Er behandlerstaben i Danmark virkelig så inkompetente, at […]

Hvad mener pårørende, fagfolk og patienter?

Hvad mener pårørende, fagfolk og patienter om kommunernes hjælp til mennesker med psykisk sygdom og pårørende? Og hvilke initiativer efterlyser de mest fra politikerne? Det er nogle af de spørgsmål en ny stor undersøgelse om socialpsykiatri skal give svar på. LAP vil gerne opfordre til, at LAP’s medlemmer deltager i undersøgelsen, og hjælper til med […]

Har du en god idé til et nye fællesskab mod ensomhed?

PULJE TIL 1.000 NYE FÆLLESSKABER MOD ENSOMHED Formålet med puljen er skabe nye fællesskaber gennem aktiviteter til borgere over 21 år, som mærker konsekvenserne af corona-pandemien i form af ensomhed. Puljen er på i alt 10 mio. kr. Puljen kan søges på tre måder. BEMÆRK at der er forskellige frister for ansøgningerne: Tilskud på 10.000-15.000 […]

Høring over udkast til forslag om lov om ændring af lov om forsøg med et socialt frikort

Odense 23.11. 2020 LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere kvitterer hermed for muligheden for at afgive høringssvar over forslag om lov om ændring af lov om forsøg med et socialt frikort. Vedrørende forslag om lov om ændring af lov om forsøg med et socialt frikort: LAP kan kun støtte op om forlængelsen af […]

Referat af LL – møde 19. september 2020

Deltagere: Bettina Kræmer Mærsk, Henrik K. Hansen, Grethe Kristine Nørgaard, Lene Kristiansen, Hanne Wiingaard, Jens Rasmussen, Tom Jul Pedersen, Katrine Wiedersøe, Michael K. Andersen og Steen Moestrup. Afbud/fraværende): Nils H. Andersen (suppleant), Inger-Liss Christoffersen, Lenette Rasmus- sen(suppleant), Michael P. Krog og Clarissa E. Sørensen. Fra sekretariatet: Jakob Brixtofte Petersen Forslag til dagsorden: 1. Valg af […]

Tanker om retspsykiatri

Tekster for trodsige og raske patienter. af Glenn Hansson, ateist. Bogen er inspiration til hvordan man tackler retspsykiatrien og den bygger på personlige oplevelser. Det er således en beretning i øjenhøjde med borgeren, som bliver udsat for retspsykiatri. Det er ikke nødvendigvis foreningen LAP’s holdninger, der afspejles i hele bogen og vi gør opmærksom på, […]

LAP høringssvar: Høring over foreløbigt udkast til en ny epidemilov

Odense 13.10 2020 LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere kvitterer hermed for muligheden for at afgive høringssvar over foreløbigt udkast til en ny epidemilov. Vedrørende foreløbigt udkast til en ny epidemilov: – Det ser som sådan ud til at være fornuftige regler for en akut epidemi-katastrofesituation. Dog vil LAP påpege, at det er […]