Indlæg af Lars Mogensen

Gode råd vedrørende Covid-19

Mange mennesker og mennesker med psykisk sygdom oplever øget stress, angst og belastning på grund af corona-situationen. Det gælder folk, der ikke kan komme på deres værested og folk der isoleres hjemme. Gode råd til en lettere hverdag Skab og hold fast i rutiner Rutiner er gode til at holde struktur og give ro og […]

LAP Høringssvar: Bekendtgørelse vedr. COVID-19 mv

19. marts 2020 Att.: Social- og Indenrigsminister Astrid Krag LAP anerkender nødvendigheden af denne midlertidige bekendtgørelse og de deraf følgende brud på borgernes rettigheder og klagemuligheder, dog med bemærkningen om på det kraftigste at pointere at de afgørelser og afvigelser fra gængse rettigheder som borgerne må lide under eller få afsavn på grund af bliver […]

Vedrørende Udkast til Danmarks 2. og 3. kombinerede periodiske rapport til FN’s Handicapkomité (CRPD)

27.02.2020 Social- og indenrigsministeriet, kontoret for Socialjura og International På vegne af LAP – Landsforeningen af nuværende og tidliger Psykiatribrugere fremsendes følgende kommentarer til rapportudkast vedrørende Danmarks overholdelse af handicapkonventionen: Vi har i LAP særligt hæftet os ved rapportens besvarelse af de af handicapkomiteen rejste spørgsmål vedrørende forholdene for personer med psykosociale handicap. Det er […]

AFLYST: Indkaldelse til LAP’s Landsmøde 18. – 19. april 2020

På baggrund af den nuværende situation, ser vi os nødsaget til at aflyse det allerede planlagte landsmøde. Der arbejdes i øjeblikket på, at finde en ny dato i september. Pas på jer selv derude, og på snarligt gensyn. Kære LAP-medlem Du indbydes hermed til Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugeres ordinære landsmøde, som afholdes Lørdag […]

Høringssvar LAP: ”Vejledninger om anvendelse og registrering af tvang m.v. i psykiatrien”

Odense, 24.02 2020 Att.: Sundhedsstyrelsen, Center for Planlægning Islands Brygge 67, 2300 København Høringssvar LAP: ”Vejledninger om anvendelse og registrering af tvang m.v. i psykiatrien” Hvordan sikrer man sig, at patientens oplevelse af tvang kommer med i journalen, med en beskrivelse, der netop formår retvisende, at beskrive patientens følelser og fysiske oplevelser, uden at det […]

Referat af LL møde lørdag den 7. december 2019

Deltagere: Bettina Kræmer Mærsk, Hanne Wiingaard, Michael P. Krog, Jens Rasmussen, Tom Jul Pedersen, Michael K. Andersen (suppleant), Clarissa E. Sørensen, Lene Kristiansen, Henrik K. Hansen, Lars Kristensen, Grethe Kristine Nørgaard, Inger-Liss Christoffersen, Katrine Wiedersøe og Nils H. Andersen. Afbud/fraværende: Steen Moestrup Fra sekretariatet: Jakob Brixtofte Petersen Forslag til dagsorden: 1. Valg af ordstyrer og […]

Vedr. psykiatribrugeres repræsentation i Råd for Socialt udsatte

Odense 29.01 2020 Att.: Social- og indenrigsminister Astrid Krag LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere undrer sig over ikke at være repræsenteret i det nyudnævnte Råd for Socialt udsatte. LAP er blandt de eneste brugerstyrede og brugerdrevne foreninger på psykiatriområdet, og psykiatribrugeres stemme bør være selvstændigt repræsenteret i udsatterådet. I rådets virke vil […]

LAP høringssvar: Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatning inden for sundhedsvæsenet

23.01 2020 Dette forslag til forbedring af tandplejen blandt socialt udsatte er et kærkomment tiltag, som LAP har ønsket sig i mange år. Derfor kan vi i LAP kun tilslutte os i samlet flok, og bede alle folketingets mandater om et enstemmigt og rungende JA til afstemningen. På forhånd TAK fra os alle. De bedste […]