LAP’s Ø-lejr 2018

Fra fredag d. 6 juli til fredag d. 13. juli, har LAP Som sædvanligt den glæde, at invitere os alle til en Ø-lejr. Den afholdes i år ved Henne Bad, der ligger i første klitrække ved Vesterhavet.

Henne Bad er et tidligere pensionat fra 1934, beliggende på en meget stor naturgrund i yderste klitrække, direkte ud til Vesterhavet og placeret i badebyen Henne Strand.

Prisen for transport frem og tilbage til lejren, kost og logi, udflugter samt bankospil m.m. er kun 100 kroner pr. dag, altså i alt kr. 800. Du modtager opkrævning ved tilmelding, og når vi har modtaget din betaling, er du endeligt tilmeldt. Beløbet kan kun refunderes ved sygdom.

Grunden til den billige pris er, at vi alle skal påtage os små arbejdsopgaver, som tilpasses den enkeltes evner og behov. Ligeledes skal vi bo på 2-mands- eller 4-mands-væ- relser, men man må så vidt muligt selv vælge, hvem man vil bo sammen med. Oplys dette ved tilmelding. (Der er flest 2-mands- og enkelte 4-mands-værelser)

Der vil være åben for tilmelding fra mandag den 23. april 2018 og det skal ske til LAP’s sekretariat på lap@ lap.dk eller tlf. 66 19 45 11 (mandag til torsdag kl. 10 til kl. 14). Sidste frist er senest den 30. juni 2018.

Der kan desværre kun være højst 53 deltagere med, så skynd dig, for vi tager deltagerne efter princippet først til mølle.

Er du ikke medlem af LAP, er der alligevel mulighed for at deltage, men så skal der betales 1.100 kroner for hele herligheden.

Der ydes kun rejserefusion til LAP-medlemmer til billigste offentlige transport.

Med venlig hilsen
LAS’s ø-lejrgruppe

Referat af møde i ølejr-gruppen, 20. februar 2017

Til stede var: Rene Finn Hanne Solvej Einar

Afbud: Troels og Erik

Dagsorden.

1. Ideen bag ølejr-frihed under ansvar.

2. Gruppemedlemmers roller på lejren.

3. Finn torvholder.

4. Einer, Hanne og Rene handler ind, med evt flere. (Køkkenhold)

5. Forventninger til lejren. En afslappet lejr hvor vi kommer hinanden ved og gensidig  respekt for andre.

6. Hver aften har vi alle åbent møde og sang.

7. Ang. De 200kr til udflugt, det her været til afstemning og alle 5 personer har stemt i mod. Da vi får udflugten betalt af LAP. Vi laver selv madpakker drikkevarer giver LAP.
Vi tager på tur onsdag den 12 juli til Esbjerg og Ribe. Rene viser rundt 1 1/2 time i Ribe.

8. Einar, Rene, Finn, Hanne og måske Erik kommer dagen før.

9. Godt møde med gode beslutninger. Tak for et godt møde. Tak for i dag.

 

Referat af møde i ølejr-gruppen, 28. april 2015

Der blev diskutere henvendelsen fra X.

Alle var enig i følgende udtales.

Vi har medfølelse med dig, da du efter din egen mening, kom til skade ved en badetur, men håber at du kommer videre med livet.

MV LAP hilsner

Ø-lejr-gruppen

 

Erik gav en oversigt over, hvordan lejen status er.

Der blev besluttet at der afholdes bankospil, tirsdag og torsdag aften

At turen ud i det blå, afholdes onsdag

 

Bruno foreslog, at vi siger ja til at låne en minibus fra Holbæk kommune, 2 kr. per km.

Da den vil blive fyldt op med 8 personer til lejren, bliver bussen alene betalt med mindre rejseudgifter.

Ligeledes vil vi slipper for at leje en bil på lejren.

Bussen ville også blive brugt til de daglige indkøb, og at Bruno vil køre med deltagere, der vil se noget specielt.

Da det ligger ud over den sædvanlig arbejdsindsat, man kan forvente af deltagerne, bevilges Brune gratis ophold på lejren.

 

Jan påpeger, at der var uoverensstemmelser mellem det, LAP har meddelt ud om datoerne, og det selve lejren har markeret på deres hjemmeside.

Efter at havde set kontrakten, konstateres at LAP’s  udmeldinger er konrekte, men Erik tager sig af sagen.

 

Erik orientere om, at han på gruppens vegne har søgt FU/LL om penge til, hvis gruppen fandt det nødvendig, en ekstra dag for gruppemedlemmer, således frokost kunne stå færdig, når deltager indfandt sig.

P.g.a. dødsfald i et FU-medlem nærmeste familie, har FU ikke været mødtes, således Erik ikke viste noget om, hvordan det er gået med ansøgning.

 

Mødet begyndte kl. 12.15 og varer til 16.15