Indkaldelse og tilmelding til Landsmøde 2018

Du indbydes hermed til Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugeres ordinære landsmøde, som afholdes lørdag den 14. – søndag den 15. april 2018 i Svendborg.

Kære LAP-medlem

Du indbydes hermed til Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugeres ordinære landsmøde, som afholdes

Lørdag den 14. – søndag den 15. april 2018
på Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg

DAGSORDEN iht. vedtægterne:

1) Valg af stemmetællere
2) Valg af dirigenter og referenter
3) Landsledelsens beretning
4) Regnskabsaflæggelse for det forgangne år
5) Behandling af indkomne forslag NB: Forslag der ønskes behandlet skal være sekretariatet i hænde senest fredag den 16. marts 2018. Du kan rekvirere et skema til indsendelse af evt. forslag på LAP’s sekretariat. (Husk at landsmødet har begrænset tid til behandling af forslag. Du opfordres derfor til at holde forslag enkelt og klart)
6) Vedtagelse af handlingsprogram 2018-2019
7) Fastsættelse af kontingent for det kommende år
8) Godkendelse af budget for det kommende år
9) Valg af medlemmer og suppleanter til landsledelse
På valg er:
Hanne Wiingaard, Michael P. Krog, Cornelius Christiansen, Andrea Hermansen, Tom Jul Pedersen, Katrine Wiedersoe (Valgt på landsmøde 2016)
10) Valg af statsautoriseret eller registreret revisor samt intern kritisk revisor og revisorsuppleant
11) Eventuelt.

Deltagelse i landsmødet er gratis for foreningens medlemmer.

Ønsker du ophold på Hotel Svendborg, forplejning m.v. koster det 200 kr. (opkræves senere).

Vær opmærksom på, at der ikke må ryges på værelserne, og at overtrædelse vil medføre erstatningskrav over for den enkelte fra Hotel Svendborg.

Nærmere vedrørende tidspunkter m.v. – se vedlagte foreløbige program.
OBS: Vi skal gøre opmærksom på, at der ikke må medbringes dyr i salen under landsmødet.

Efter indsendelse af vedlagte tilmelding vil du modtage bekræftelse på din deltagelse og evt. opkrævning af gebyr for overnatning. Efterfølgende fremsendes landsmødemappe med endeligt program og diverse bilag. Tilmelding er åben fra den 26. februar (Der er også mulighed for at tilmelde sig på hjemmesiden www.lap.dk)

Husk at kontingent for år 2018 skal være betalt for at få adgang til landsmødet!
(Der bliver sendt kontingentopkrævninger ud til betaling 1. marts 2018)

Med venlig hilsen
Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere