LAP-Prisen

Psykisk syge hædrer journalist

LAP-Prisen uddeles til journalist Anders Ejbye-Ernst, der i Zetland har bragt en baggrundshistorie om retspsykiatri i 2017. LAP-prisen uddeles til den eller de personer, der bemærkelsesværdigt har lavet et enestående arbejde mod stigmatisering og fordomme overfor mennesker med psykiske vanskeligheder.

Årets prismodtager Anders Ejbye-Ernst har bidraget til et mere nuanceret syn på mennesker, der i perioder kan have krøller på øverste etage. Han har skabt sine artikler i Zetland og i FOA’s fagblad, uden at have været styret af en fascinationsvinkel, hvor et særligt farlighedsmoment er blevet koblet på en stor gruppe mennesker.

Hen ved hver 5. dansker har ondt i livet. Størsteparten af denne gruppe lider af stress og udbrændthed. Langvarige og voldsomme belastninger kan medføre depressioner. Det skønnes, at op til 300.000 lider af en moderat til svær depression, herunder bipolar sindslidelse. Skizofreni rammer hen ved 40.000 mennesker. Posttraumatisk stress, spiseforstyrrelser, tvangshandlinger, angst, autisme og mange andre psykiske forstyrrelser omtales under et som psykisk sygdom.

Det har en alvorlig samfundsmæssig betydning, at det almindelige mediebillede karikerer psykisk syge som værende farlige. Dels har mange mennesker med psykiske vanskeligheder medfølgende symptomer på forringet selvværd og lav selvfølelse. De bliver yderligere invalideret af den ringeagt, der møder dem i medierne, hvilket hæmmer en parathed til arbejdsmarkedet fremfor at øge den.

Psykisk syge er langt mindre kriminelle, end den øvrige del af befolkningen. Det skyldes overvejende, at følelser som angst, lavt selvværd, vrangforestillinger og nedsat organisationsevne ikke er en særlig god drivkraft til at begå forbrydelser med.

Når det er sagt. Så må vi desværre erfare at antallet af retspsykiatriske patienter fortsat er massivt stigende. Men kigger man nærmere på de enkelte forbrydelser via Justitsministeriets rapport (2016) ses ikke en stigning i mord. Den stigende vold der er begået har været rettet mod offentlige ansatte, som siden 2001 har ført en nul tolerance politik og anmeldt selv de allermindste forseelser. Vi ved også at 80% af konflikterne optrappes af omsorgspersonerne, der arbejder med psykisk syge.

Det gavner kun et øget salgstal i medierne, at skrue en skræmmende historie sammen om vold og psykisk sygdom. Men det gavner hele samfundet når, der findes journalister som Anders Ejbye-Ernst, der tør skrive faktuelt om en massiv stor gruppe mennesker, der ikke behøver at finde sig i, at de også skal føle sig jaget af medierne.

Med venlig hilsen

Nils Holmquist Andersen
Forretningsudvalget
LAP (Landsforeningen Af Psykiatribrugere)

 

Du kan læse mere om årets LAP-Pris her (åbner som pdf)