Psykiatritopmøde 2023: MENNESKE FØR SYSTEM

Topmøde for brugere og pårørende
30. september i Imperial Bio i København.

Socialpsykiatrien er der, hvor mennesker med psykiske lidelser lever deres liv og får deres livmuligheder opbygget. Det er alt det, der ligger udenfor murene af det psykiatriske system – nemlig i private hjem eller på bosteder, og hvor livet leves. Det er alt det, der handler om hverdagen, før og efter man er indlagt.

Men fungerer det? Er det godt nok? Og giver vi mennesker med psykiske lidelser de bedst mulige betingelser for at leve gode liv? De spørgsmål tager vi fat på under dette års Psykiatritopmøde: Menneske før system.

Det årlige Psykiatritopmøde afholdes i år den 30. september i Imperial Bio i København. Temaet er de mange udfordringer i socialpsykiatrien, der skal løses, hvis vi skal gøre det bedre for mennesker med psykiske lidelser.

Se indbydelse og program her

Du kan som medlem af LAP søge refusion til billigste offentlige transport. Udgifter til forplejning dækkes ikke.