Du kan støtte arbejdet ved at blive medlem af LAP, enten som bruger link eller som støttemedlem link

Hvad får du ud af et medlemsskab?

  • medlemsbladet tilsendt 3 gange årligt
  • ret til at deltage i LAP’s landsmøde hvert år i løbet af foråret
  • ret til at deltage i medlemsmøder i den lokale grundforening som du ligeledes bliver medlem af
  • mulighed for at deltage i arbejdsgrupper, sommerlejr til fordelagtig pris, være aktiv og engageret i foreningen, samt være med til at gøre en forskel.

Bliv medlem

Ja tak, jeg vil gerne

FAQ/OSS

Individuelt medlemskab

Det kræves at man er nuværende eller tidligere psykiatribruger.
Pris 125 kr. årligt.
50 kr. årligt for kontanthjælpsmodtagere/hjemløse.

Støttemedlemskab

Du har mulighed for at tegne et støttemedlemskab af LAP, selvom du ikke selv er psykiatribruger. Det koster 200 kr. årligt.

Kollektivt medlemskab

Ifølge vedtægterne kan som kollektive medlemmer optages organisationer, hvor mindst to tredjedel af medlemmerne er, eller har været i kontakt med det psykiatriske system. Kollektivt medlemskab af LAP skal forelægges og godkendes af Landsledelsen. Pris for et kollektivt medlemskab pr. år er 150 kr. pr. påbegyndt 35 brugere.

Skema til ansøgning om kollektivt medlemskab fås ved henvendelse til sekretariatet.

Kollektivt støttemedlemskab

Der kan tegnes kollektivt støttemedlemskab af LAP for institutioner m.v. Det koster 300 kr. for første blad, og efterfølgende 50 kr. pr. blad.

Abonnement på medlemsbladet alene (uden medlemskab)

Hvis man ikke er nuværende eller tidligere psykiatribruger, er der alligevel mulighed for at tegne abonnement på Medlemsbladet. Det koster 175 kr. pr. år.

Bankbetaling

Danske Bank
Reg. Nr. : 3574
Konto Nr. : 30 01 88 89 27

Mobile Pay

Mobilnr.: 66 88 55 – modtager navnet er: LAP Landsforeningen. HUSK at skrive fulde navn og hvad betalingen vedrører i tekstfeltet.