Artikler fra LAP

Behandling med magnetstimulation giver livsglæden tilbage

Artikel fra Fagbladet FOA: På Aarhus Universitetshospital hjælper social- og sundhedsassistent Frode Bjerkely med transkraniel magnetstimulations-behandling deprimerede patienter med at få livsglæden tilbage. Læs artiklen her

Historisk enighed om fremtidens psykiatri

Arbejdsgivere, personale, brugere, patienter og pårørende er for første gang enige om otte indsatsområder for mennesker med psykisk sygdom, som vil betyde et løft af psykiatrien. For første gang står 44 organisationer på tværs af psykiatrien sammen om anbefalinger til otte løft af psykiatriområdet. Det sker gennem et bredt samarbejde mellem kommunerne og regionerne, lønmodtagerorganisationerne […]

Sindslidende vil ikke tvinges med medicin.

af Nils Holmquist Andersen Der er allerede i psykiatriloven mulighed for tvang. Det er kun for at skabe en følelse af retssikkerhed hos befolkningen, at regeringen ønsker mere tvang for den omtalte “lille gruppe” der ikke tager deres medicin, og kan ende med at begå personfarlig kriminalitet. I et svar fra Justitsminister Brian Mikkelsen, som Folketingets […]

Retten til selvbestemmelse

af Konsulent, lic. jur. Erik Olsen Der er ingen tvivl om, at hjælp og støtte fra nære pårørende og det øvrige personlige netværk er af afgørende betydning for en psykiatribrugers mulighed for recovery – eller i det mindste en tålelig hverdag med sine lidelse. Der er derfor i en årrække gjort meget i form af regler, […]

Først skal man fredes, så skal man fristes

LANDSFORENINGEN AF NUVÆRENDE OG TIDLIGERE PSYKIATRIBRUGERE´S TESER FOR AT OPNÅ DET BEDSTE RESULTAT AF EN FØRTIDSPENSIONSREFORM Vedtaget af LAP’s landeledelse den 18. oktober 2008. 1) Overgang fra førtidspension til arbejde må altid bygge på motivation aldrig på tvang. 2) Personer med psykiske vanskeligheder og/eller psykosociale handicap, der ikke er klar til revalidering, men heller ikke […]

LAP’s krav og forventninger til en ændret kommunal opgavevaretagelse og struktur (9. april 2004)

LAP’s krav og forventninger til en ændret kommunal opgavevaretagelse og struktur 9. April 2004 Udgangspunkt for valg af struktur. Udformningen af den fremtidige struktur bør efter LAP’s opfattelse bl.a. ses ud fra, hvordan man sikrer den bedst mulige indsats i forhold til børn, unge og voksne, der er psykosocialt udsat, ved fx at være ramt […]

Fokus på hjernemedicin

Nogle aktuelle dødsfald blandt yngre psykiatriske patienter og en nyligt offentliggjort rapport fra Sundhedsstyrelsen har skabt røre og politisk bevågenhed, om at psykiatriske patienter ofte behandles med mange forskellige psykofarmaka samtidigt. Ifølge Sundhedsstyrelsens ’Rapport om forbruget af antipsykotika blandt 18-64 årige patienter’ er der især øget dødsrisiko, når neuroleptika (antipsykotiske midler) gives i kombination med […]

Det mener LAP om voldsanvendelse mod sindslidende

LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere udtaler: Mandag d. 19.6. blev en sindslidende mand skudt ned og døde efterfølgende, efter en desperat episode i en døgnkiosk på Frederiksberg. Det er uundskyldeligt at gå amok med et boldtræ og smadre inventar. Men vi synes, der dukker nogle problematikker op i den givne sag. Særligt […]