Psykiatriudvalg

Regeringen nedsatte i april 2012 et udvalg der skulle ”komme med forslag til, hvordan indsatsen for personer med psykiske sygdom tilrettelægges og gennemføres bedst muligt”. Udvalget afsluttede sit arbejde i oktober 2013.

Du kan læse sundhedsministeriets sammendrag af udvalgets arbejde og downloade udvalgets rapport her.

LAP var repræsenteret i udvalget af udviklingskonsulent Karl Bach Jensen. Her kan du læse Karls sammendrag om, hvad der var de vigtigste ting LAP fik ud af udvalgsarbejdet.

I løbet af udvalgsarbejdet har Karl løbende udformet en række skriftlige bidrag til nogle af de emner, udvalget fik bearbejdet diverse arbejdsgrupper.

Her kan du læse Karls bidrag vedrørende tvang i psykiatrien , Retspsykiatri , Sammenhæng og kontinuitet på tværs af myndigheder, herunder omtale af Personligt Ombud og Åben Dialog , Psykiatriske livstestamenter/forhåndserklæringer.