Tanker om retspsykiatri

Tekster for trodsige og raske patienter.

af Glenn Hansson, ateist.

Bogen er inspiration til hvordan man tackler retspsykiatrien og den bygger på personlige oplevelser. Det er således en beretning i øjenhøjde med borgeren, som bliver udsat for retspsykiatri. Det er ikke nødvendigvis foreningen LAP’s holdninger, der afspejles i hele bogen og vi gør opmærksom på, at den bygger på personlige oplevelser, hvorfor råd og vejledninger er forfatterens egen oplevelse af konkrete situationer.

Hent bogen her

Et menneske i psykisk krise kan have brug for et trygt sted at være

Udgivet af Refugie-gruppen i LAP

Et menneske i psykisk krise kan have brug for et trygt sted at være. Midt i den akutte krise, eller når det trækker op til uvejr.
Vi har arbejdet i to år for at samle viden og erfaringer om frivillige akuttilbud, som brugerne er glade for.

Egentlig er opskriften ikke så indviklet: Det handler om at møde den enkelte med respekt og ægte deltagelse. Og at sætte borgerens behov i centrum overalt – også ved valg af  medarbejdere og indretning af lokaler. Samtidig bør de nye tilbud også rumme en mere refugie-lignende del.
De danske erfaringer er spinkle, men i udlandet kan man hente god inspiration. Her trives en bred vifte af forskellige akuttilbud
for borgere i psykisk krise.

I denne lille folder har vi samlet nogle af kernepunkterne. Vi håber de kan inspirere arbejdet med at udvikle bedre tilbud til borgere i psykisk krise.

Hent pjecen i pdf-format

Udgivelsen er udgået i den trykte udgave

Udgivelsen kan bestilles på sekretariatet på tlf. 66 19 45 11 eller e-mail: lap@lap.dk , mod betaling af porto samt ekspeditionsgebyr.

Mere end almindelig hensyntagen?

Mere end almindelig hensyntagen? Eksempler på inklusion af borgere med psykiske lidelser på arbejdsmarkedet.

 Hent rapporten i pdf-format
 Hent rapporten i word-format

Udgivelsen er udgået i den trykte udgave

Rapporten kan bestilles på sekretariatet på tlf. 66 19 45 11 eller e-mail: lap@lap.dk , mod betaling af porto samt ekspeditionsgebyr.

Guiden ”En sikker ved ud af psykofarmaka”

Guiden ”En sikker ved ud af psykofarmaka” er en oversættelse af amerikaneren Will Halls bog: “Harm Reduction Guide to Coming Off Psychiatric Drugs”.

Bogen, der er den første af sin art på dansk, rummer mange gode råd om, hvad man skal være opmærksom på, både hvis man vælger psykofarmaka til eller fra.

Trin for trin gennemgår guiden bl.a., hvordan man kan gå frem, hvis og når man ønsker at trappe ned eller ud af medicinen.

Bogen er udgivet i et samarbejde med Stemmehørernetværket i Danmark og på 55 smukt illustrerede sider.

Bogen kan købes for 100,- kr. inkl. forsendelse ved henvendelse til lap@lap.dk eller på tlf. 66194511.

Hent bogen her

En helt anden hjælp

DVD’en kan bestilles på sekretariatet på tlf. 66 19 45 11 eller e-mail: lap@lap.dk. Prisen er kr. 100,00 + porto & ekspeditionsgebyr.

Mere end almindelig hensyntagen?

Mere end almindelig hensyntagen? Eksempler på inklusion af borgere med psykiske lidelser på arbejdsmarkedet.

Hent pjecen i pdf-format

Udgivelsen er udgået i den trykte udgave

Udgivelsen kan bestilles på sekretariatet på tlf. 66 19 45 11 eller e-mail: lap@lap.dk , mod betaling af porto samt ekspeditionsgebyr.

Recovery

DVD’en kan bestilles på sekretariatet på tlf. 66 19 45 11 eller e-mail: lap@lap.dk. Prisen er kr. 100,00 + porto & ekspeditionsgebyr.

At komme sig efter seksuelle overgreb

Mange psykiatribrugere har meget voldsomme erfaringer med sig, før man bryder sammen. Mobning, seksuelt misbrug, fysisk vold eller andre voldsomme begivenheder i livet, der giver én en bagage så tung, at den kan være svær at bære.

Nyere undersøgelser viser, at 70-80% af kvinder på psykiatrisk afdeling har været udsat for et seksuelt overgreb. Måske er borderline og psykoser udtryk for voldsomme posttraumatiske stressreaktioner og bør måske behandles som sådan: Med et håb om at tilstanden ikke blot kan dæmpes, men også heles til en grad, hvor det ikke forhindrer én i at leve et godt liv der, hvor man er nu.

Måske er mange adfærdsmæssige eller psykiske ubalancer udtryk for et grundlæggende ønske om mestring, – eller i hvert fald om at skabe et rum, hvor sjælen kan holde ud at være, lige her og nu. At sjælen brænder sammen, kan også ses som en befrielse og som en måde at give slip på noget, der har presset sig på i mange år.

Hent pjecen som PDF

Udgivelsen kan bestilles på sekretariatet på tlf. 66 19 45 11 eller e-mail:  lap@lap.dk mod betaling af porto samt ekspeditionsgebyr.

At tage på – og tabe sig igen

“Vi er mange, som har taget kraftigt på efter vi første gang kom i kontakt med psykiatrien. Ofte hører man historier om 20-30 eller
40 kilos vægtøgning inden for en begrænset tidsperiode, for nogen blot måneder, for andre år.
I denne pjece vil du møde nogle af dem, der har taget kraftigt på – og tabt sig igen. Men det er ikke noget, der kan ske for alle. Har
man to veninder, der indgår væddemål om at tabe sig, kan det måske lykkes for den ene men mislykkes for den anden.
Begge ved det, der er at vide om kost og motion, fordi den lærdom, der er at lære kan læres relativt hurtigt, måske på en halv time.
Når man på trods af viden om hjerte- karsygdomme, risiko for sukkersyge osv. – stadig ikke kan lave sine vaner om, er det nok fordi,
der er fordele ved at være tyk: Det trøster at spise. Trøst.”

Hent pjecen som PDF

Udgivelsen kan bestilles på sekretariatet på tlf. 66 19 45 11 eller e-mail: lap@lap.dk , mod betaling af porto samt ekspeditionsgebyr.

Psykiatribrugere med selvmordstanker og forsøg bag sig fortæller om veje til flere glædesfyldte dage

Psykiatribrugere er en af de grupper, hvor mange har selvmordstanker eller -forsøg bag sig.
Vi tænkte derfor, at det ville være rigtigst at spørge psykiatribrugerne selv, hvorfor det er det hele værd. Når man har været der, og alligevel har valgt livet til, har man muligvis gjort sig tanker om, hvorfor livet er livet værd. Og måske er der små fif og råd at give til andre.
I LAP har vi derfor annonceret efter mennesker, der har haft selvmordstanker. Godt 40 meldte sig skriftligt. Heraf er der udvalgt 12 personer til interview. Vi havde ikke midler til at interviewe alle, der sendte skemaer ind. Desværre!
For mange hænger selvmordstanker sammen med andre tilstande:
Depression, kraftig selvskadende aktivitet, misbrug eller anoreksi. Ofte er der tale om en cocktail af problemstillinger og belastninger, der har haft selvmordsforsøget som resultat. En ung pige, der nu bor på et socialpsykiatrisk bosted, fortalte om anorektisk bulimi, tankemylder, selvskadende adfærd, misbrug – og selvmordsforsøg. Et kraftig mix. I dag er hun på vej til at få det bedre, har en kæreste og går på HF.
Måske er det sådan, at psykiske ubalancer kan give mange forskelligartede udtryk, hvoraf selvmordsforsøget er et af de mest farlige.”

Hent pjecen som PDF

Udgivelsen er udgået i den trykte udgave.

Hvordan kan det gå til?

“Mennesker kommer sig.
Psykiatrien har længe formidlet en vis håbløshed når det gælder muligheden for at komme sig over alvorlige psykiske problemer .
Nogle psykiatriske diagnoser er blevet knyttet til livslang sygdom og handicap. En kronisk
tilstand.
Så bliver alvorlige psykiske problemer ikke længere noget man har: De bliver noget man er. Som om problemerne invaderer hele individets person. Som om individets identitet erstattes af et fremmed og ukontrollerbart væsen.
I dag findes en række forskningsresultater, som peger i modsat retning:
• Mange kommer sig, selv fra alvorlige psykiske problemer
• De fleste mennesker som oplever alvorlige psykiske problemer, er ikke bare psykisk forstyrrede.
Dele af personligheden fortsætter med at være der og udvikles upåvirket af sygdommen
• Mange mennesker udvikler metoder til at håndtere deres symptomer og er derfor i stand til at leve et selvstændigt og meningsfyldt liv
• Mange kan, med den rigtige støtte, rehabiliteringsindsats og/eller behandling, udvikle sig videre fra det, som vi tidligere troede var kroniske tilstande “

Hent pjecen som PDF

Udgivelsen kan bestilles på sekretariatet på tlf. 66 19 45 11 eller e-mail: lap@lap.dk , mod betaling af porto samt ekspeditionsgebyr.

Mange psykiatribrugere har en helbredsskadelig adfærd.

“Mange psykiatribrugere har en helbredsskadelig adfærd. Overlæge Per Vendsborg anslår, at 20-30 % af alle med en psykisk sygdom også har et misbrug. Psykiatribrugere drikker mere og ryger mere hash end resten af befolkningen – måske samtidig med lægeordineret medicin.

Der er mange grader af misbrug, og der er ikke bare én vej ud. For nogle er vejen at mindske misbruget, når man ikke kan holde helt op, mens det for andre er nødvendigt helt at kappe forbindelsen til stofferne, miljøet og misbrugsvennerne for at komme videre i livet. Oftest er det at klare sit liv uden brug af rusmidler en proces, hvor man til stadighed er i fare for at falde i.

Pjecen er baseret på 100 siders interviews med brugere og behandlere. Målet er at give psykiatribrugere mulighed for at genkende problemstillinger og anvise mulige veje, der har fungeret for andre.

Men grundlaget for forandring starter hos dig selv.”

Hent pjecen som PDF

Udgivelsen kan bestilles på sekretariatet på tlf. 66 19 45 11 eller e-mail: lap@lap.dk, mod betaling af porto samt ekspeditionsgebyr.

Brugerinflydelse

“Indflydelse på hvad? Går jeg til frisør, bestemmer jeg selv, om jeg skal være rød eller sorthåret, blondine eller krøltop. Jeg bestemmer også selv, om det er nu, jeg vil klippes, eller jeg vil vente til totterne er groet længere ud.

Som psykiatribruger er man ikke altid i så heldig en situation: Man vælger ikke ofte mellem forskellige typer af behandlingstilbud. Man har heller ikke altid ret til at sige nej.

Har man det skidt, er det også ok-brugerindflydelse, at man overlader ansvaret for sit liv til en anden. Men hvad nu hvis man bliver vant til det? Brugerindflydelse handler om magt og afmagt. Egen behandling, institutionernes drift og lovgivningsmæssigt.

Har man det svært, er det måske ikke lige lovgivning og regler, man orker at beskæftige sig med, men det er vigtigt: Skal det fremover f.eks. være tilladt at tvangsbehandle folk i eget hjem? Vi har samlet citater, ideer, provokationer og udsagn.
Tag stilling!”

Hent pjecen som PDF

Udgivelsen er udgået i den trykte udgave.

– din hjælp mod tvang

– din hjælp mod tvang.

Det psykiatriske testamente er en erklæring om, hvilken behandling man ønsker – og ikke ønske, hvis man skulle blive udsat for psykiatrisk frihedsberøvelse og eventuelt tvangsbehandling.

Et psykiatrisk testamente udformes, når man er ved “sin fornufts fulde brug” i juridisk forstand (fornuftshabil). Dette forhold skal ikke anerkendes af en psykiater. Til gengæld skal det bevidnes af vidner, der naturligvis selv skal være fornuftshabile og forstå betydningen af det, de bevidner. Man kan også vælge at få det bekræftet af en advokat eller notar. Her skal man dog betale for det.

Dit psykiatriske testamente kan før eller ved en evt. indlæggelse afleveres på den (nærmeste) psykiatriske afdeling, hvor det skal lægges sammen med journalen.

 Hent det psykiatriske testamente med vejleding

 Hent selve udfyldningsskemaet

 Udfyld testamentet

(hentes som Word-dokument, hvor du selv kan udfylde det)