Handlingsprogram LAP 2019 – 2020

 • Vendepunkter.
  Arbejde for at vendepunktkurser bliver landsdækkende og udbydes til alle, derfor skal der arbejdes på at uddanne instruktører i hele lande.
 • Landsdækkende synlighed af problemer/problemstillinger ved afholdelse af LAP debatarrangementer. Debatforum generelt f.eks. efter emner om psykiatri, alternative behandlinger, terapi, retspsykiatri mm.
 • Besøgsvenner ved indlæggelse.
 • ”Refugier”: etablering af blivende refugier.
 • Økobosteder i psykiatrien.
  Se på muligheder i bæredygtige økosamfund hvor det hele menneske bliver integreret i samfundet.
 • Psykosociale og psykiatrisk havarikommission.
  Er tænkt at være et undersøgelseshold, der får klarhed over, hvad der får et menneske til at reagere udadvendt med utilsigtede hændelser og om, hvor en kilde til reaktionen kan være eksisterende, eks. i lovgivningen.
 • Kikke på udenlandske modeller for alternativer til psykiatrien i f.eks. Norge, Finland, USA, England.
 • Påvirke politikerne til ændring af lovgivningen, således at instanser ikke både varetager økonomien og bevilling til pension, behandling, terapi m.v.