Handlingsprogram LAP 2021 – 2022

1.Udbredelse af Vendepunkter og NADA til flere dele af landet

2.Debattere og søge indflydelse på regeringens ny 10 års psykiatriplan, herunder udbredelse af Peer-tankerne og lighed i sundhed for psykiatribrugere

3.Udbredelse og styrkelse af refugier og refugietanker

4.Genstart af LAP´s bisidderkorps og opstart af besøgsvenner

5. Lighed for sundhed – både på ældre området og i forhold til somatikken for psykiatribrugerne

6. Arbejde for at øge antallet af medlemmer

7. Arbejde for mere frivillighed, bekæmpe ensomhed og etablere flere lokalforeninger