Handlingsprogram LAP 2022 – 2024

1. Påvirke det videre forløb på 10-års planen, således at vores rettigheder varetages ved at:

 • Ændre holdning til psykiatribrugere
 • Der tildeles behandlings- og socialpsykiatrien og brugerbevægelsen kr. 600 milliarder ekstra over 10 år
 • Nedbringe tvang og magtanvendelse generelt, herunder retsgyldighed af psykiatriske forhåndserklæringer/testamente.
 • Indføre ret til medicinfri behandling
 • Nedbringe overdødeligheden
 • Opprioritere rehabiliterende, recovery orienterede og alternative tilgange herunder TBT – Traume-Bevidst Tilgang

2. Bekæmpe ensomhed samt styrke indsatsen for flere medlemmer og aktive frivillige

 • Videreførelse af Brugernes Bazar
 • Medlemsrekruttering lokalt
 • Sociale tiltag lokalt
 • Aktiviteter lokalt
 • Kystlejr/Ø-lejr

3. Kæmpe for lige adgang til sundhedssystemet – både på ældreområdet og ift. somatikken for psykiatribrugere

 • Retten til at blive erklæret rask
 • Modarbejde diskrimination i sundhedssystemet pga. psykiatrisk diagnose

4. Arbejde på fortsat at udbrede LAP’s bisidderkorps, Vendepunkter, NADA og refugier til hele landet

5. Forskning inden for behandlings- og socialpsykiatrien

 • Brugerinvolveret
 • Lære personalet på bosteder/i psykiatrien at behandle patienter/beboerne respektfuldt og medmenneskeligt

6. Overholde vedtægterne

 • Rydde op i arbejdsgrupperne på hjemmesiden
 • Bruge mulighederne for konfliktløsning ifølge vedtægterne
 • Nedsættelse af en arbejdsgruppe omkring antallet af landsledelsesmedlemmer mhp. forslag til vedtægtsændring
 • Gennemgang af vedtægter, forretningsorden og principprogram mhp. en forenkling og indbyrdes overensstemmelse mellem dokumenterne.