Har du som nuværende eller tidligere psykiatribruger behov for en frivillig bisidder?

Skal du til møde med en sagsbehandler, læge, anden behandler eller myndighedsperson?

Har du svært ved at bevare overblikket?
Er du i tvivl om, hvordan du får dine tanker og ønsker formuleret?
Har du brug for en at støtte dig til?

Føl dig mere tryg med en bisidder ved din side

En frivillig bisidder er en person, der ulønnet går med dig, når du f.eks. skal mødes med kommune, jobcenter, læge, bank, advokat eller andet.

Bisidderen kan tilbyde dig en samtale både før og efter mødet.
Bisidderen har tavshedspligt.
Bisidderen har gennemgået et bisidderkursus eller anden form for træning
Bisidderen er vurderet egnet til opgaven
Bisidderen er ikke en ekspert, der fører sagen for dig, men derimod en uvildig sparringspartner, som du kan drøfte din situation med.

LAP’s frivillige bisiddere har selv på den ene eller anden måde haft berøring med det psykiatriske behandlingssystem.

Det er uden udgifter for dig at benytte en bisidder fra LAP.

Sådan får du kontakt til en bisidder fra LAP’s bisidderkorps:

Henvend dig til LAP’s sekretariat i Odense på tlf.: 6619 4511 eller pr. e-mail: lap@lap.dk.

Oplys navn og tlf. nummer og giv en kort beskrivelse af til hvad, hvor og hvornår du har brug for en bisidder.

LAP vil hurtigst muligt forsøge at finde en ledig bisidder, der kan og vil påtage sig opgaven.

Bisidderen kontakter dig, og I aftaler nærmere om, hvordan I vil forberede jer på det eller de møder, hvor du ønsker bisidderens medvirken. Om muligt ved at mødes eller evt. pr. tlf.