Den anmelderroste bog, ”Mani og depression”, er nu til salg gennem LAP for kun 75,00 kr. plus porto (30 kr.) Det er markedets laveste pris. Indtægten ved salget går til LAP´s arbejde.

Bogen ”Mani og Depression” er baseret på interviews med 15 maniodepressive og pårørende, der åbent fortæller, hvordan det er at leve med sygdommen. Den er blevet særdeles godt modtaget og er netop trykt i andet oplag. Her er nogle udtalelser:

Professor Merete Nordentoft, Københavns Center for Psykiatri:

”Jeg giver denne bog og dens unikke materiale min varmeste anbefaling. Der har længe manglet en sådan bog, som især er rettet mod andre bipolare, deres pårørende, plejepersonalet, psykiaterne og lægerne på hospitalerne. Den vil efter min vurdering endvidere kunne bruges ved uddannelserne på sundhedsområdet”.

FILMINSTRUKTØR, LÆGE NILS MALMROS:

”En fin og værdig bog. Journalist Kim Engelbrechtsen forstår at give ordet til mennesker, der er besværet af et omskifteligt sind, så vi forstår dem og deres liv som værdifulde medborgere».

SÅDAN GØR DU:

Send en mail med navn og adresse til lap@lap.dk og sæt 105 kr. ind på konto 3574 3001888927 – I modtagerfeltet skriver du manibog og navn. Så får du bogen tilsendt med posten.