Tovholder: Lars Kristensen

Formål: På landsmødet den 13. april 2013, blev organisationsudvalget nedsat og udvalgets opgave er at få synliggjort strukturen og vedtægterne i LAP, således at de bliver mere forståelige for medlemmerne og at de kommer i bedre samklang med almindelig foreningsret, således at der bliver mindre stridigheder om foreningens struktur og vedtægter fremover.

Udvalget vil afholde medlemsmøder gennem det næste års tid, hvor medlemmerne vil kunne fremkomme med deres ønsker for et fremtidens LAP, både hvad der ønskes om LAP indadtil, men også hvad der ønskes udadtil i forholdet til det omkringværende samfund og selvfølgelig ikke mindst i forholdet til psykiatrien og dens følgesvend, medicinalindustrien.

LAP’s medlemmer vil på den måde kunne være med til at give udvalget noget at arbejde med, ved at komme til de medlemsmøder, udvalget forventer at afholde inden næste landsmøde i 2014.