Referater fra møder i Refugiegruppen:

Referat af møde i Refugie-gruppen, 13. marts 2009

af Simon Bordal Hansen Mødet blev holdt i LAPs lokaler på Vesterbrogade, København. Referent: Simon Bordal Hansen Deltagere Der var ved mødets start afbud fra AnneMarie og Paul (Paul kom dog senere). Til stede var Krystyna, Karl, Michael, Inger og Simon. Hotellet i Helsingborg Matts var inviteret til at fortælle om projekt Hotellet i Helsingborg. Det […]

Referat af møde i Refugiegruppen, 27. februar 2017

Refugie tanker Begrænse – så folk ikke gror fast i et akuttilbud. Arbejde, bosted – midlertidig opholdssted, aktivitetssted Gøre tingene klar – så når man er fyldt op, gør man klar til at åbne det næste. Visitation – hvordan hænger det evt. sammen med økonomi ? Frivillig – gratis – kommune betaler ???? Politisk opbakning […]

Referat af møde i Refugiegruppen, 8. september 2014

af Eugenia Afholdt i LAP`s Hovedkontor Store Glasvej 49 i Odense Deltagere: Paul – Signe – Solvej – Henning – Klaus – Eva – Klaus – Lars – Eugenia 1 Valg af ordstyrer: Paul valgte sig selv som ordstyrer 2 Uformel runde: Præsentation af mødte medlemmer 3 Valg af referent: Eugenia er valgt som referent 4 […]

Referat af møde i Refugiegruppen, 11.-13. august 2014

af Dennis og Henning Sted: InspirationsCenter Maribo. Til stede: Paul, Lars, Henning, Signe, Solvej, Eugenia, Hanne, Kurt og Dennis. Hanne Wiingaard deltog i mødet om tirsdagen. Referent tirsdag: Dennis. Onsdag: Henning Punkt 0  Orientering fra VIP-gruppen siden sidst: Lars og Henning orienterede om ansøgningen til LL vedrørende garanti for Refugium 2014/2015 med fuld service ved InspirationsCentrets […]

Referat af møde i Refugie-gruppen, 3. juni 2014

af Marianne Tirsdag d 3 juni kl 12.00 i Odense Deltagere : Paul, Lars, Klaus, Signe, Eugenia, Ea, Marianne, Reidun og Henning. Afbud fra : Shais og Michael. Punkt 1. Marianne er referent Punkt 2. Paul fortæller om gruppens historie og det bliver besluttet at refugiematerialet skal koges ned til kun at fylde 5 sider. Punkt 3. VIP-gruppens […]

Referat af møde i Refugie-gruppen, 24. oktober 2013

af Yvonne og Shais – nedskrevet af Yvonne i hånden, renskrevet på computer af Shais Tilstede: Paul, Signe, Lars, Brunö, Michael, Shais, Rigmor, Yvonne og Henning som gæst. Dagsordenen, for hvis punkter er gennemgået her forneden, mangles og beklages. Punkt 1: Yvonne er referent og Paul er ordstyrer. Punkt 2: Referat godkendt fra sidst, med en […]

Referat af møde i Refugie-gruppen, 10. juni 2013

af Signe Hessellund Referat  af møde   i refugiegruppen  hos  Paul  Bjergager  Nielsen   i Roskilde   den  10   juni   2013 . Til mødet var  tilstede   Michael,  Yvonne, Paul  og Signe. På mødet  diskuterede vi vores indtryk af vores besøg  på Inspirationscenter  Maribo. Og refarat fra sidste  møde i gruppen  blev enstemmigt godkendt. Vi   talte   om  hvilken målgruppe   refugiet […]

Referat af møde i Refugie-gruppen, 25. febuar 2010

af Kark Bach Deltagere: Paul Bjergager, Inger Bech, Simon Bordal, Michael Freisleben, Karl Bach Jensen, Hanne Wiingaard (LAP’s landsledelse/FU) 1.Godkendelse af referat fra mødet den 15.01. 2010. Godkendt. Økonomi: vi afslutter regnskabet for bevillingen til udredningsarbejdet pr. 31. marts. 2.Karl orienterer om, hvem af de foreslåede bestyrelseskandidater, han har talt med og hvordan de har stillet […]

Referat af møde i Refugie-gruppen, 15. januar 2010

af Karl Bach Deltagere: Paul Bjergager, Krystyna Hansen, Simon Bordal, Michael Freisleben Afbud: Inger Bech, Anne-Marie Valbak 1. Valg af referent og mødeleder Karl påtog sig at tage referat, vi undlod at vælge en mødeleder. 2. Indtryk og konklusioner fra seminaret den 12.11. Det vigtigste ved seminaret var den positive energi og begejstring for konceptet. Målgruppe-beskrivelsen, […]

Referat af møde i Refugie-gruppen, 17. september 2009

af Karl Bach Til stede: Paul Bjergager, Inger Beck, Michael Freisleben, Karl Bach, Simon Bordal 1.    Referent og mødeleder Mødeleder: Michael, referent: Karl 2.    Godkendelse af referat  Referat af mødet den 24.04.09 blev godkendt 3.    Simons oplæg  Simon redegør for sine overvejelser vedrørende udarbejdelse af oplæg: •    Der må være noget om det særlige i vores […]

Referat af møde i Refugie-gruppen, 24. april 2009

af Simon Bordal Hansen Mødet blev holdt hjemme hos Paul i Roskilde. Referent: Simon Bordal Hansen Deltagere Til stede var Paul, Karl, Michael, Inger og Simon. Referat fra møde den 13. marts 2009 Referatet blev godkendt med nogle rettelser. De fremgår af det rettede referat som sendes samtidig med dette. Kommunekampagnen/pjecen Status ved mødet var, at […]

Referat af møde i Refugie-gruppen, 16. januar 2009

af Karl Bach Deltagere: Anne-Marie Valbak, Krystyna Hansen, Paul Bjergager, Joy Dalhof, Karl Bach (referent). Afbud: Thoridt Allermand, Inger Beck, Michael Freisleben, Simon Bordal 1.    Opdatering Karl orienterede om at der nu er indgået aftale med Simon Bordal om at arbejde som projektudvikler for gruppen/LAP. Simon har, efter at Paul og Karl har holdt møde med […]

Referat af møde i Refugie-gruppen, 9. oktober 2008

af Karl Bach Deltagere: Anne-Marie Valbak (mødeleder), Krystyna Hansen, Inger Beck,  Michael Freisleben, Paul Bjergager, Karl Bach (referent). Afbud: Thoridt Allermand, Joy Dalhof 1.    Valg af mødeleder og referent  Anne-Marie mødeleder, Karl referent 2.    Godkendelse af referat af mødet den 20.08.08  Referatet godkendt 3.    Siden sidst: møder, henvendelser, overvejelser mv.  Anne-Marie og Karl har holdt møde […]

Referat af møde i Refugie-gruppen, 20. august 2008

af Karl Bach Deltagere: Anne-Marie Valbak (mødeleder), Krystyna Hansen, Michael Freisleben, Paul Bjergager, Karl Bach (referent). Afbud: Thoridt Allermand, Joy Dalhof, Kristian Wedel Andersen (har meddelt at han ikke har tid til at deltage og foreslår evt. at finde en anden til gruppen), Inger Beck Mødets temaer var: a. Hvad vi fik ud af seminaret den […]

Koncept pr. 14. april 2008

Koncept for refugium med krisefunktion Udarbejdet af projektgruppe i LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere Udkast pr. 14.04.08 1.    Baggrund Blandt nuværende og tidligere psykiatribrugere og fagpersoner har det gennem en årrække været drøftet, hvordan behovet for et refugium/krisehus uden for eller ved siden af de offentlige behandlings- og omsorgstilbud kan indfris. I […]

Referat af møde i Refugie-gruppen, 14. april 2008

af Karl Bach Referat af møde i projektgruppe REFUGIUM. Den 14. april 2008 i Odense. Deltagere: Anne-Marie Valbak (mødeleder), Krystyna Hansen, Michael Freisleben, Paul Bjergager, Karl Bach (referent). Afbud: Thoridt Allermand, Joy Dalhof, Kristian Wedel Andersen, Inger Beck 1.    Valg af mødeleder og referent  Mødeleder: Paul, referent: Karl 2.    Godkendelse af referat fra mødet den 25. […]

Referat af møde i Refugie-gruppen, 25. februar 2008

af Karl Bach Referat af møde i projektgruppe REFUGIUM. Den 25. februar 2008 i Vejle. Deltagere: Anne-Marie Valbak (mødeleder), Krystyna Hansen, , Michael Freisleben, Paul Bjergager, Karl Bach (referent). Gæst: Signe Friis Afbud: Thoridt Allermand, Joy Dalhof, Kristian Wedel Andersen, Inger Beck Referat af møde i LAP’s refugiegruppe 25.02.08 Mødet startede med at Signe oplæste sine […]

Referat af møde i Refugie-gruppen, 20. september 2007

af Karl Bach Jensen Deltagere: Thoridt Allermand, , Michael Freisleben, Karl Bach, Anne-Marie Valbak (den allersidste del af mødet)Afbud: Krystyna Hansen, Joy Dalhof, Paul Bjergager, Inger Beck, Kristian Wedel Andersen, Valg af mødeleder og referent Ingen mødeleder. Karl tager referat Godkendelse af referat fra mødet den 23. august Godkendt Afspejler dokumentet: Skitse til refugieprojekt i LAP, hele gruppens […]

Referat af møde i Refugie-gruppen, 23. august 2007

af Karl Bach Jensen Deltagere: Anne-Marie Valbak, Krystyna Hansen, Joy Dalhof, Michael Freisleben, Paul Bjergager, Karl Bach, Inger BeckAfbud: Thoridt Allermand, Kristian Wedel Andersen, Om formiddagen mødtes vi med psykolog Jette Kromeyer fra bocenter Hedelund. Hun fortalte om, hvorfor og hvordan man på Hedelund havde udviklet nogle ideer om at oprette et krisehus som et sted hvor bocenterets […]

Referat af møde i Refugie-gruppen, 14. juni 2007

af Refugie-gruppen Referat af møde i projektgruppe REFUGIUM. Deltagere: Thoridt Allermand, Krystyna Hansen, Joy Dalhof, Kristian Wedel Andersen, Michael Freisleben, Paul Bjergager, Karl Bach, Inger Beck (den sidste del af mødet) Afbud: Anne-Marie Valbak, Valg af mødeleder og referent Mødeleder: Michael, referent: Karl Godkendelse af referat fra den 2. maj Referatet blev godkendt   3 a. Opfølgning fra […]