Landskampagne satte spot på medicinrelaterede dødsfald
Hvert år dør psykisk syge på grund af den medicin, en læge eller psykiater har givet dem. Men dødsfaldene undersøges som regel ikke. Sundhedsstyrelsen afviser, at de døde psykiatribrugere skal obduceres, selv om retsmedicinere nu kraftigt opfordrer Styrelsen til at ændre opfattelse.

Baggrundslæsning

Læs om hvorfor kampagnen er nødvendig og om de mange skjulte dødsfald i psykiatrien

Buskampagne

Beretningerne og billeder fra LAPs bustur fra den 24. september til den 10. oktober 2010.

Det skrev pressen

Læs de mange indslag fra aviser o.lign., som berettede om LAPs kampagne.

Video

Se videoindslag fra LAPs kampagne

Materialer

Se go-cards, plakater og andre materialer fra landskampagnen

Demonstration

1. juni 2012 i København som opfølgning på landskampagnen