Baggrund: Psykiatriens skjulte dødsfald 
Der er en klar overdødelighed blandt psykiatriske patienter, og især blandt de, der får antipsykotisk medicin. Det anerkender alle fagfolk. Men så hører enigheden op. For hvorfor dør så mange psykiatribrugere en såkaldt ”pludselig, uventet død”?

Baggrund: De døde i psykiatrien 
Philip 38 år. Jannick 22 år. Luise 32 år. Malene 31 år. Davide 19 år. Mike 42 år. Mark 33 år. Syv tragiske dødsfald. Alle havde fået diagnosen skizofreni. Og alle døde uventet og pludseligt. Dødsårsagen blev sjældent klarlagt, ikke alle blev obduceret. Men forældrene er ikke i tvivl om, at døden skyldtes psykiatri-medicin.

Research: Det har andre skrevet om psykiatri-død 
Links til forskellige ressourcer om psykiatriske dødsfald.

Pressemeddelelse: Skjult medicindød i psykiatrien

Hvem holder øje med psykiatrien?
Julie døde 34 år gammel af hjertestop og blev fundet i sin seng på Rigshospitalet morgenen efter, at et hjertekardiogram havde vist stærkt afvigende værdier. Trods denne viden havde lægerne undladt at overvåge hendes hjerte. Obduktionen viste, at Julies blod indeholdt forgiftningsniveau af Serdolect og et antidepressivt præparat, Cipralex.

Vi er mange, der savner Mark 
Mark døde Langfredag den 21. marts 2008. Han blev kun 33 år gammel. Vi mistede en højt elsket søn og store bror, og vennerne mistede en varm, kærlig og omsorgsfuld ven. Marks død var meningsløs, men for os ville den få en form for mening, hvis den kunne medvirke til, at reducere antallet af følsomme, sårbare – og ofte unge – mennesker, der dør af den medicin, de får ordineret.

Åbent brev til Sundhedsstyrelsen 
I december 2009 udgav Sundhedsstyrelsen en redegørelse om pludselig uventet død hos patienter med psykisk sygdom. Det er imidlertid kritisabelt og påfaldende, at undersøgelsen tillægger patienternes livsstil større betydning for det øgede antal dødsfald end bivirkninger af den antipsykotiske medicin og psykofarmaka. Det er jo veldokumenteret, at medicinen giver fedme, manglende energi og overskud, søvnløshed m.m. ud over, at den kan give hjerterytmeforstyrrelse og hjertestop. Man overser, at patienternes livsstil i høj grad er gjort afhængig af de forfærdelige, livsbegrænsende og livsforkortende virkninger af medicinen.

Retsmedicinere anbefaler lovpligtig obduktion 
I artiklen Der dør for mange psykiatriske patienter i Ugeskrift for Læger den 16. august i år fremsætter professorerne Jørgen L. Thomsen og Jytte Banner fra Dansk Selskab for Retsmedicin en skarp kritik af Sundhedsstyrelsens Redegørelse fra december 2009: ”Pludselig uventet død hos patienter med psykisk sygdom”.

Udsatteråd foreslår bedre medicinhåndtering og obligatorisk obduktion 
”Regeringen skal tage initiativ til at sikre en forsvarlig medicinhåndtering på botilbud og i plejeboliger, herunder ansvarliggøre driftsherrerne (i de fleste tilfælde kommunerne) for håndteringen. Botilbud, der ikke lever op til forsvarlig medicinhåndtering, fjernes fra Tilbudsportalen.

Åbent brev til Sundhedsstyrelsen og Sundhedsministeren 
Sundhedsstyrelsen løber fra deres ansvar, mener Foreningen “Død i psykiatrien”. Styrelsen skaber falsk tryghed, idet man går ud fra, at de kontrollerer den psykiatriske behandling, men det gør de ikke.

DOC Læs mere om kampagnen her