Har du en god idé til et nye fællesskab mod ensomhed?

PULJE TIL 1.000 NYE FÆLLESSKABER MOD ENSOMHED Formålet med puljen er skabe nye fællesskaber gennem aktiviteter til borgere over 21 år, som mærker konsekvenserne af corona-pandemien i form af ensomhed. Puljen er på i alt 10 mio. kr. Puljen kan søges på tre måder. BEMÆRK at der er forskellige frister for ansøgningerne: Tilskud på 10.000-15.000 […]

Høring over udkast til forslag om lov om ændring af lov om forsøg med et socialt frikort

Odense 23.11. 2020 LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere kvitterer hermed for muligheden for at afgive høringssvar over forslag om lov om ændring af lov om forsøg med et socialt frikort. Vedrørende forslag om lov om ændring af lov om forsøg med et socialt frikort: LAP kan kun støtte op om forlængelsen af […]

Tanker om retspsykiatri

Tekster for trodsige og raske patienter. af Glenn Hansson, ateist. Bogen er inspiration til hvordan man tackler retspsykiatrien og den bygger på personlige oplevelser. Det er således en beretning i øjenhøjde med borgeren, som bliver udsat for retspsykiatri. Det er ikke nødvendigvis foreningen LAP’s holdninger, der afspejles i hele bogen og vi gør opmærksom på, […]

LAP høringssvar: Høring over foreløbigt udkast til en ny epidemilov

Odense 13.10 2020 LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere kvitterer hermed for muligheden for at afgive høringssvar over foreløbigt udkast til en ny epidemilov. Vedrørende foreløbigt udkast til en ny epidemilov: – Det ser som sådan ud til at være fornuftige regler for en akut epidemi-katastrofesituation. Dog vil LAP påpege, at det er […]

PsykiatriNetværkets vision for psykiatrien 2030

– på vegne af Danmarks brugere og pårørende PsykiatriNetværket vil opfordre til at nedenstående indgår i regeringens arbejde med den kommende psykiatriplan. Indledningsvis opridses de forudsætninger og pejlemærker, der overordnet bør styre prioriteringerne i psykiatrien. Derefter listes 10 centrale målepunkter, som man bør navigere efter for at sikre, at der er fremdrift i indsatserne og […]

Deltag i Psykiatritopmødet

Psykiatritopmøde, torsdag den 8. oktober 2020 kl. 19.00 – 22.00 Se Psykiatritopmødey her: https://youtu.be/zVKAWJOQGO4     Læs programmet her  

Historisk enighed om fremtidens psykiatri

Arbejdsgivere, personale, brugere, patienter og pårørende er for første gang enige om otte indsatsområder for mennesker med psykisk sygdom, som vil betyde et løft af psykiatrien. For første gang står 44 organisationer på tværs af psykiatrien sammen om anbefalinger til otte løft af psykiatriområdet. Det sker gennem et bredt samarbejde mellem kommunerne og regionerne, lønmodtagerorganisationerne […]

Høringsvar: Vejledning om den kommunale tandpleje (socialtandpleje) LAP 05-0903-04

13.08.2020 Umiddelbart ser det fordelagtigt ud for brugerne. Dog er der i voksen -, omsorgs- og socialtandplejen stadig en åbning for kommunal økonomisk forskelsbehandling af borgerne kommunerne i mellem. De bedste hilsner LAP arbejdsgruppe for presse og lov. Ole Nielsen og Steen Moestrup