Behandling med magnetstimulation giver livsglæden tilbage

Artikel fra Fagbladet FOA:
På Aarhus Universitetshospital hjælper social- og sundhedsassistent Frode Bjerkely med transkraniel magnetstimulations-behandling deprimerede patienter med at få livsglæden tilbage.

Læs artiklen her