Julehilsen og status fra jeres LAP-konsulent i Vestdanmark

Julen nærmer sig og dermed også en afslutning på året 2023. En tid der for mange både indeholder glæder og sorger. En tid hvor der er brug for sammenhold og fællesskab.
Jeg kan derfor glæde mig over, at vi er kommet godt i gang med etablering af nye og gode fællesskaber i LAP regi. Relationer bliver dannet og medlemmer mødes i forskellige sammenhænge.

LAP Aalborg som lokalforening er kommet godt i gang med en aktiv bestyrelse som allerede har afviklet forskellige arrangementer bl.a. ”Danmark spiser sammen” for LAP medlemmer i Nordjylland. Et landsdækkende arrangement som afholdes af forskellige sociale organisationer med henblik på at forebygge ensomhed. På tegnebrættet for 2024 er bl.a. foredrag, filmaftener samt fællesspisning mv. Hvis du bor i Aalborg eller i det nordjyske og har lyst til at deltage i aktiviteterne kan du kontakte Formanden for LAP Aalborg, Signe Seiersen på mobil 50 59 38 14 eller på mail signe.s@mail1.stofanet.dk.

Ligeledes har bestyrelsen for LAP Randers stået i spidsen for etablering af gode fællesskaber. LAP Randers låner lokaler i Psykiatriens Hus og har med stigende tilslutning af deltagere afholdt forskellige arrangementer. Bestyrelsen tager i begyndelsen af 2024 fat på arbejdet med årshjul 2024 og vil efterfølgende være klar med aktiviteter for psykiatribrugere i Randers og de nærliggende kommuner. For yderligere info eller hvis du blot har lyst til at være en del af fællesskabet, kan du kontakte, Anette Rousing på mobil 27 33 57 13 eller på mail anetterousing@hotmail.com

Efter en længere pause er LAP Aarhus på vej til at blive opstartet igen. Der har været afholdt inspirationsmøder og vi forventer, at afholde generalforsamling og udpege en bestyrelse i februar/marts 2024. Der arbejdes aktuelt på at få lokaler på plads og vi forventer og håber, at få gang i gode fællesskaber i foråret.

Der har desuden været afholdt møder i det sydfynske, nærmere betegnet Svendborg. En gruppe af nuværende og nye medlemmer har etableret et fællesskab og har mødtes et par gange. Næste step bliver den praktiske del i forhold til dannelse af LAP Svendborg. Tankerne og ideerne fra deltagerne har kredset om fællesspisning, hygge og etablering af et Refugie.

Nærmere info om LAP Aarhus og Svendborg vil blive sendt ud på mail og sms til medlemmerne i området.

LAP – som organisation udbyder ligeledes en række projekter som kan opstartes lokalt. Et af projekterne er, projekt ”Træn dit velvære”. Et projekt som sætter fokus på dit personlige velvære. Den indholdsmæssige del er, dans, energiøvelser, visualiseringsopgaver, sparring og samtaler med fokus på velvære og det gode liv.
Projektet ledes af Sille Brams, som er uddannet kunstterapeut. For yderligere info om den faglige del af projektet kan du kontakte Sille på mobil 25 56 80 69 eller på mail sillebb03@gmail.com Ønsker du at tale om muligheden for at få det etableret i dit lokalområde kontaktes jeg på mobil 51 96 13 35 eller på mail JohnPC@LAP.dk
Projektet udbydes aktuelt i Odense, Svendborg, Randers, Aalborg og Hillerød.

Desuden vil LAP som organisation igen i 2024 udbyde en række af projekter og aktiviteter. Bl.a. har LAP 25-års jubilæum. Projektet ”Vendepunkter” og forskellige aktiviteter som Kystlejr og Sommerlejr, forventer jeg ligeledes vil blive udbudt i det kommende år. Følg med på LAP’s hjemmeside www.LAP.dk eller læs om det i vores blad, LAP-Medlemsblad.

Jeg håber, at ovenstående kan være inspiration til medlemmer i det jyske og fynske, om at få etableret jeres egne lokale fællesskaber, uanset om I bor i større eller mindre byer. Jeg stiller mig til rådighed og møder meget gerne op til en snak og en kop kaffe, hvor vi kan drøfte ønsker og muligheder. Kontakt mig endelig. Jeg træffes på mobil 51 96 13 35 eller på mail JohnPC@lap.dk

Afsluttende vil jeg blot ønske jer alle en glædelig jul og et godt nytår og jeg ser frem til at vi i fællesskab fortsat kan arbejde på at skabe bedre vilkår for psykiatribrugere i det ganske land.

Materialer fra LAP-medlemstræf 10.-11 november i Middelfart

Medlemsbladet nr. 2 2023

LAP Medlemsblad, nr. 2 2023

Nyeste nummer af LAPs medlemsblad kan nu læses her på siden.

Du kan downloade det i pdf-format her

Brev til Folketingets medlemmer

Odense 24.10. 2023

Kære folketingsmedlem,

LAP fremsender her et forslag, som vi i denne forening, der består af mennesker med personlige erfaringer indenfor psykiatrien, kunne ønske os blev gennemført af jer som Folketing. Folketinget er øverste ansvarlig for at kunne tildele midler til de rigtige instanser og fastsætte helt konkret, hvad disse midler kan anvendes til af disse instanser.

1. Der bør oprettes mindst et værested i de 70 mest befolkede byer i Danmark, med det formål at kunne rumme de psykisk og fysisk udfordrede, de socialt udsatte og de ensomme mennesker. Et sted man kan tage hen, hvis man har behov for omsorg af den ene eller anden grund, som ikke kan varetages i institutioner eller hos offentlige instanser.

2. Vi ser meget gerne at der opføres et sanatorie i hver region, der er stort nok til at kunne rumme mennesker med vidtrækkende psykiske udfordringer, der kræver en langtidsbehandling. Dette vil modvirke problemet med “svingdørs-indlæggelser” der ofte fastholder og forværrer svært psykisk syges tilstand, og som ofte fører til tragiske hændelser, såsom selvmord eller destruktiv adfærd.
Vi ser helst at tragiske hændelser bliver undgået ved, at patienter får den fornødne behandling og ro i den tid, det nu tager for dem at blive stabile. Etablering af sanatorier vil også indebære, at der bliver åbnet for de flaskehalse i det nuværende system, hvor ventetiden på en udredning bliver længere og længere.

3. LAP ser meget gerne at det bliver en lovfæstet rettighed, at en tildeling af et psykiatrisk team bliver iværksat så snart et menneske får en psykiatrisk diagnose. Det vil betyde, at vedkommende har nogen at sparre med fra start, og ikke først skal igennem visitationer og anden administration, før der er hjælp.
Teamet skal bestå af en socialrådgiver, som kan tage sig af at hjælpe med de sociale problemer, der ofte følger med en diagnose. Der skal også tildeles en socialpædagog, der kan hjælpe borgeren med at forstå adfærdsvanskeligheder, samt en psykiatrisygeplejerske der kan vurdere om den medicin, der er blevet ordineret, nu også er den rigtige dosis eller det rigtige medikament.

4. Et terapicenter i hver kommune, der skal rumme terapeuter til for eksempel PTSD-ramte, alkoholikere, narkomaner, vredeskontrol osv.

LAP vil være meget taknemmelige, hvis I grundigt vil overveje denne liste og alle 179 i Folketinget kan blive enige om, at disse tiltag kun kan være til gavn for både samfund og borgerne, og en rigtig god investering i omsorg for alle mennesker som bor i Danmark.

Med de bedste hilsner og forhåbninger
Ole Nielsen, tovholder i presse og lov arbejdsgruppe

På vegne af
LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere
Store Glasvej 49, 5000 Odense C.
Tlf.: 66 19 45 11
www.lap.dk


LAP har modtaget svar fra Liberal Alliance og vi glæder os til at modtage svar fra alle Folketingets øvrige partier.

LAP’s medlemstræf 2023: FÆLLESSKAB

Odense den 19.09. 2023

Kære LAP-medlem

LAP’s landsledelse inviterer dig hermed til medlemstræf. Træffet afholdes den 10. – 11. november 2023

– Kom og vær en del af LAP’s fællesskab og mød andre medlemmer på tværs af landet.

Træffet foregår på Milling Hotel Park Middelfart, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart. Hotellet ligger centralt og i gå-afstand fra Middelfart Station i Middelfart på Fyn.

Der kommer nærmere information, når du har modtaget endelig bekræftelse på din tilmelding.

Vi starter med frokost fredag den 10.11.2023 kl. 12.00, og slutter med frokost lørdag den 11.11.2023 kl. 13.00.

Tilmelding
Ring eller skriv til LAP’s sekretariat på tlf. 66 19 45 11 eller på e-mail: lap@lap.dk senest 18. oktober 2023.
Sekretariatet er åbent mandag – torsdag kl. 10–14.

Vi har i alt plads til ca. 80 deltagere på træffet. Hvis interessen er større end antallet af pladser, vil der ske en prioritering blandt de tilmeldte, så vi får så mange fra forskellige kommuner med som muligt. Vi opfordrer til at deltagere finder sammen to og to, da der er begrænset antal enkeltværelser.

Har du særlige behov til forplejning eller fysiske udfordringer, bedes du nævne dette ved tilmelding.

Tilmeldingsfrist
Senest onsdag den 18. oktober 2023.

VIGTIGT: Du er først endeligt tilmeldt, når du har modtaget en bekræftelse. I bekræftelsen vil du blive bedt om at indbetale depositum på kr. 200. Depositum bliver refunderet ved udbetaling af rejserefusion.

Med venlig hilsen
På vegne af LAP’s landsledelse
Tom Jul Pedersen John P. Christensen og Inge G.Volder (tovholder)

Foreløbigt program medlemstræf den 10.11. – 11.11. 2023:

Fredag:
11.00 – 12.00 Ankomst
12.00 – 12.45 Frokost med én øl eller vand
12.45 – 13.00 Velkomst, sang og bevægelse
13.00 – 14.30 Oplæg med Anders Meinert om forskning i psykiatrien
Herefter spørgetid
14.30 – 15.00 Kaffe/te pause
15.00 – 16.30 Oplæg med Liselott Blixt om hendes tid i Folketinget og hvordan man som lokalforening kan arbejde videre politisk
Herefter spørgetid
16.30 – 18.00 Pause
18.00 – Aftensmad med én øl eller vand

Lørdag:
07.30 – 09.00 Morgenmad
09.00 – 09.15 Sang og bevægelse
09.15 – 10.30 Oplæg med Trine Bramsen om 10 års planen for psykiatrien
Herefter spørgetid
10.30 – 11.00 Kaffe/te pause
11.00 – 11.45 Oplæg ved Anni Brejnholt fra Røde Kors om ensomhedsrettede aktiviteter for psykisk sårbare
Herefter spørgetid
11.45 – 12.00 Evaluering, og farvel og på gensyn
12.00 – 13.00 Frokost

Udflugt til Nordisk Film med Livsglædegruppen

Hvornår: tirsdag d. 5. september 2023 kl. 11.

Program: Vi mødes Under Uret på Hovedbanegården kl. 11 og tager samlet S-tog til Valby Station og går de 500 m. til Nordisk Film.
Kl. 12.30 starter rundvisningen, som varer 1,5 time. Derefter er der åbent i butikken med merchandise. Ca. kl. 15-16 tager vi S-tog tilbage og går på Dalle Valle eller et andet sted. Mad og drikke må højst koste 200 kr. i alt pr. person. Læs venligst beskrivelsen fra Nordisk Film. Turen er ikke egnet for kørestolsbrugere.

Pris: 200 kr. inkl. rejse, indgang og rundvisning og spisning efter Nordisk Film. Tilmeldingen skal ske til LAP på lap@lap.dk eller telefon 66194511. Tilmeldingen er først gældende, når pengene er betalt til LAP på Mobilepay 668855 (LAP-Landsforeningen) eller Registreringsnummer 3574 kontonummer 3001888927.

Hvor mange: max. 25 personer kan deltage. I tilfælde af flere end 25 tilmeldte gælder ”først til mølle”.

Transport: Medlemmer af LAP kan søge om at få refunderet udgifter til billigste offentlige transportmiddel.

Undervisere til Instruktørkursus i Vendepunkter Danmark

Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere (LAP) søger to undervisere, der skal samarbejde om at uddanne et kommende hold instruktører til Vendepunkter Danmark.

Uddannelsen skal ruste instruktører til at undervise, planlægge, organisere og gennemføre Vendepunkts-kurser i forskellige dele af landet. Vendepunktskurset fokuserer på personstyret recovery med mulig social forandring for deltagere med psykiske og sociale sårbarheder. På hvert kursus vil der være to uddannede instruktører sammen. Et Vendepunktskursus strækker sig over 36 timer fordelt på 12 uger med 3 sammenhængende timer 1 kursusgang pr. uge.

Om jobbet
• Aspiranterne på instruktørkurset skal opnå viden om og indsigt i facilitering af kursisternes individuelle processer. Samtidig skal aspiranterne facilitere gruppens fælles udvikling via kursusforløb i Vendepunkter Danmark.
• Instruktørkurset er planlagt til at foregå over 5-6 weekender. Kurset begynder i sensommeren 2023 og afsluttes ultimo januar evt. primo februar. Sammenlagt er der ca. 80 undervisningstimer.
• Der er pauser imellem weekenderne. Undervisningsdagene består af to koncentrerede dage á 8 timer. Derfor er der indregnet overnatning for kursisterne og underviserne mellem fredage, lørdage og søndage. Undervisning foregår i LAP’s lokaler i Odense.
• Indholdet sætter fokus på kursisternes personlige grænser og dermed deres selvindsigt.
Omdrejningspunktet er dialog og erfaringsudveksling – primært recovery.
• Der indgår flere former for evalueringer samt handleplaner, der udarbejdes af kursisterne i slutningen af et Vendepunkts-kursus. Handleplaner og evaluering skal give kursister konkrete, opnåelige mål at forsætte med individuelt efter kurset.
• Underviserne på Instruktørkurset skal afrapportere og evaluere kursusforløb til Arbejdsgruppen Landsdækkende Vendepunkter (ALV).

Om dig
• Har du et bredt kendskab til recovery og til Vendepunkter? Har du indgående kendskab til psykiatrien herunder den brugerbaserede del af psykiatrien?
• Har du erfaring med undervisning, og kan du se dig selv i rollen som underviser på Instruktørkurset?
• Har du levende erfaringer inden for psykiatrien, og er du kommet dig i din bedringsproces? Har du opnået et differentieret forhold til dit eget erfaringsmateriale, og kan du bruge det konstruktivt i sammenhæng med andre menneskers recovery-processer?

Løn og ansættelsesvilkår
Arbejdsgiver er Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere LAP. Løn efter nærmere aftale med Forretningsudvalget i LAP.

Det praktiske
Ansøgningsfrist er mandag den 17. juli 2023. Ansøgning sendes til job@lap.dk
Forretningsudvalget i LAP indkalder til jobsamtaler efter ansøgningsfristens udløb.

Om Vendepunkter:
I snart 20 år har Vendepunkter Danmark arbejdet ud fra Velværeværktøjskassen. Den er en fordansket udgave efter amerikansk forbillede, og den består af flere forskellige tematiske redskaber, begreber og tilknyttet sprogbrug, som er udviklet gennem årene og samtidig omsat og tilpasset dansk kultur. Indholdet sætter fokus på kursisternes personlige grænser og dermed deres selvindsigt.

Udover, at de kommende instruktørerne arbejder sammen to og to, fastholder Vendepunkter Danmark standarden med fokus på 4 klassiske recovery-værdier: person-orientering, person-involvering, selvbestemmelse og håb.

Læs mere her: www.vendepunkter.dk

Eventuelle spørgsmål rettes til:

Knud Fischer-Møller
Telefon: 23 96 83 95.
E-mail: knudfm@icloud.com

Helle Sibbersen
Telefon: 29 72 17 77
E-mail: Helle@lap.dk

Lenette Rasmussen
Telefon: 28 74 81 38
E-mail: lenette@lap.dk

Hanne Wiingaard
Telefon: 21 63 73 14
E-mail: wiingaard@lap.dk

LAP Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere
Store Glasvej 49 – 5000 Odense C. – Telefon: 66 19 45 11 – www.lap.dk

Medlemsbladet nr. 1 2023

LAP Medlemsblad, nr. 1 2023

Nyeste nummer af LAPs medlemsblad kan nu læses her på siden.

Du kan downloade det i pdf-format her

Folkemødet 2023

Vi er igen med på Folkemødet!

De sidste 10 år har LAP været med på Folkemødet på Bornholm. Også i år kan I glæde jer til foredrag, debat og dialog i LAP ́s telt. Det sker i byen Allinge, der ligger på nordspidsen af Bornholm. Hele byen er spærret af for biler de tre dage, det foregår i. Årets Folkemøde foregår 15., 16. og 17. juni 2023. Det er gratis at deltage i selve Folkemødet. Overnatning, mad og rejse skal man selv betale. Der er et hav af foreninger, virksomheder, politiske partier og organisationer til stede.

Et overflødighedshorn af informationer, hvor man kan droppe ind i et telt og høre et indlæg, der lyder interessant.

Hvis I vil besøge LAP ́s telt, så finder du det på Kæmpestranden, som ligger lidt udenfor selve Allinge. I byen er der store plancher med kort, der fortæller hvor Kæmpestranden ligger. Folkemødet er netop delt op i forskellige sektioner, der gør det nemt at finde rundt.

Ånd, sjæl og politik er et par af overskrifterne på de sektioner, der indgår i Folkemødet.

Medlemmer af LAP kan søge refusion af rejseudgifter til billigste offentlige transport.

LAP medlemmer kan søge om, at leje ledige overnatningspladser på Folkemødet.

Ansøgere skal skrive til lap@lap.dk. Ledige pladser fordeles efter først til mølle princippet.

På gensyn på Solskinsøen!
Tom Jul Pedersen