Invitation til Velvære gennem leg…..

På sommerlejren i 2021 havde jeg den fornøjelse at være tovholder på ”Brug sanserne med Sille”.

Vi lavede energiøvelser, dansede og lavede visualiseringsøvelser omkring temaer i vores liv med efterfølgende temaopgaver.

Dette projekt har jeg fulgt op på med et tilsvarende hold.

Det foregår på værestedet Trollesbro, Slangerupgade 60 i Hillerød onsdag d. 15. marts 23 mellem kl. 11 og 15.30.

Der vil være frokost og formiddags og eftermiddagskaffe.

Der tages desværre ikke hensyn til allergier.

Skulle du have spørgsmål og har du lyst til at deltage og lege med, er tilmelding nødvendigt og du er velkommen til at kontakte enten Steen Moestrup på 28 22 27 65 eller Sille Brams 25 56 80 69.

Det kunne være dejligt at se dig!

Bedste hilsner fra Steen Moestrup og Sille Brams


Velvære gennem leg

Tilbud til medlemmer i Region Hovedstaden

På sommerlejren på Brenderup Højskole sidste år, havde jeg den fornøjelse at være tovholder på “Brug sanserne med Sille”.
Her dansede vi, lavede energiøvelser og visualiseringsøvelser omkring temaer i vores liv med efterfølgende tegneopgaver.

Dette projekt har jeg fulgt op på og har kørt et hold, der hedder ”Velvære gennem leg” på Fyn i gennem 2022.

Nu starter vi op i Hillerød med tilsvarende hold, første gang onsdag d. 14. dec. 2022 kl. 11.00 til kl. 15.30.
Det foregår på Trollesbro, Slangerupgade 60, 3400 Hillerød.

Der er frokost, formiddagskaffe og bolle og eftermiddagskaffe med kage inkl. i arrangementet.
Der kan desværre ikke tages hensyn til allergier – det er Trollesbro som leverer fortæringen til en billig penge.

Steen Moestrup (28 22 27 65) og Carina Fibiger Rydahl deltager som medfacilitator på work-shoppen.

Der skal lægges 200 kr. i depositum for deltagelsen, disse udbetales ved fremmøde.
Indsættes på konto i Danske Bank 3574 3001888927 – eller MobilePay 66 88 55 (LAP Landsforeningen)

Skulle du have lyst til at være med, er du meget velkommen til at ringe til LAP på tlf. 66 19 45 11 eller sende en mail: lap@lap.dk

Med venlig hilsen
Steen Moestrup
LAP Nordsjælland & LAP Region Hovedstaden

Hillerød kommune opfylder ikke serviceloven overfor deres psykisk sårbare borgere!

Socialpsykiatri findes ikke længere i Hillerød, da kommunen systematisk, siden kommunalreformen i 2007 har indlagt området under, hvad man førhen kaldte “Åndsvagforsorgen”.

Omsorgs og livskraft Udvalget (byrådsmedlemmer) i Hillerød kommune, er et udvalg der i andre kommuner hedder Socialudvalget. Byrådet er forpligtet til at opfylde serviceloven overfor borgere der er ramt på psyken, snublet i livet eller psykisk sårbare. Denne opgave er beskrevet i Serviceloven, men forvaltningen har indføjet et krav før nogen får hjælp, der kun kan opfyldes, hvis man er stærkt fysisk eller psykisk handikappet. (Down Syndrom, udviklingshæmmet, hjerneskadet eller fysisk handikappet)

I bagenden af en gammel amtsinstitution for udviklingshæmmede og hjerneskadede har man placeret Center for Udvikling og Støtte. CUS kaldes det og dækker over en højst besynderlig blanding af opgaver, som man skal mere end 150 år tilbage i tiden for at sammenligne med noget. Andre kommuner har noget de kalder Socialpsykiatri, men i Hillerød blandes begreberne sammen.

For mere end 150 år siden gjorde psykiatrien nok den bedste gerning ved på patienters vegne at kræve psykiatriske patienter udskilt fra åndsvage og andre lemmer. Dette, fordi man allerede dengang vidste, at psykiske tilstande kan forbedres og endda helt forsvinde. Dengang brugte man ord som, “genoprejsning efter et psykisk fald”. I dag taler vi om rehabilitering og recovery eller bare at få bedre livskvalitet.

Forvaltningen har i Hillerød kommune gennemført nogen kvalitets standarder, der gør det muligt for visitationen at henvise borgere ramt på psyken til bosteder, der ellers er møntet på udviklingshæmmede.

Det fremgår tydeligt, da hele visitationsmaterialet henvender sig til “borgere med særlige behov”(et begreb hentet fra retorikken omkring udviklingshæmning/evnesvage)

Lige på samme måde kan en psykisk syg borger også blive tilbudt at deltage sammen med de udviklingshæmmede på deres aktivitetstilbud.

Der er i kommunen ikke et socialpsykisk værested, som kan række ud til den voksende gruppe af mennesker, der kommer i behandling i psykiatrien. En gruppe der både på grund af kommunens vokseværk og det stigende antal patienter i Danmark må anses for at stige i Hillerød kommune.

Psykiske lidelser rammer bredt en vis % falder hele tiden ud af arbejdsmarkedet med diagnoser på psykiske lidelser. At komme sig i den situation kan betyde alt i forhold til det liv man har, og den måde man kan komme tilbage til et velfungerende liv, arbejdsmæssigt eller socialt.

Et velfungerende aktivitets og samværstilbud har landet rundt ofte været det sted personer ramt på psyken har genfundet sig selv. Socialt samvær er vigtigt. At være socialt isoleret, have social angst, føle sig mindre værdig er en del af mange af de diagnoser psykiatrien udskriver.

Det er kommunalbestyrelsens pligt at tilbyde adgang til et socialt samvær for personer der er kuldsejlet i de sociale relationer.

Til forvaltningen og politikkerne: tænk på det som hvis det ramte jer selv eller en af jeres nærmeste. 1/5 af befolkningen får i dag en diagnose.

I en velfærds kommune hvor der er råd til dyre udgifter til alt muligt andet. Skal psykisk syge borgere sidde til låns på en institution for “evnesvage/udviklingshæmmede”?

Det er ikke befordrende og i længden dyrt, da man ikke kommer sig på den måde. For de unge kan det blive fatalt med en livslang forsorgs historie og for voksne mister man håbet om bedring.

Med ønsket om at der kommer andre boller på suppen, forbedrede forhold i socialpsykiatrien (det er altså et begreb man har i alle vejledninger fra socialstyrelsen).

Med venlig hilsen
Hanne Skou Kadziola, Ved Skoven 10, 3480 Nødebo
​Steen Moestrup , Langbjerg Park 57, 3400 Hillerød
Hillerød Udsatteråd

Udkast til kvalitetsstandarder for voksne med særlige behov 2020 høringsudgave 19102020