Hjemmeside: www.lap-kbh.dk

Vedtægter for LAP Københavns omegn

af LAP Københavns omegn § 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er LAP Københavns Omegn (Foreningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere i Københavns Omegn). Dens hjemsted er den til enhver tid værende kasserers bopælskommune. § 2 Formål Foreningens formål er at virke for en synliggørelse, interessevaretagelse og  forbedring  af  psykiatribrugernes forhold. LAP Københavns Omegn er tilsluttet […]

Referat af møde i LAP Københavns Omegn, 16. april 2008

af Michael P. Krog Referat fra LAP-Københavns Omegns bestyrelsesmøde onsdag den 16. april 2008 i Det Hvide Hus, Mitchellsstræde 3, 2820  Gentofte Tilstedeværende: Wenkina Weidner, Nils Holmquist Andersen, Lars Arredondo & Michael P. Krog Fraværende: Finn Hansen & Anders Raabo Referent: Michael og om nødvendigt ordstyrer Michael orienterede om hvem der var kommet i diverse dialogfora […]

Referat af møde i LAP Københavns Omegn, 19. februar 2008

af Michael P. Krog Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde i LAP Københavns Omegn Tirsdag den 19. februar 2008 på restaurant Ankara, Krystalgade 8, Kbh. Tilstedeværende: Wenkina Weidner, Anders T. Raabo, Lars Arredondo, Finn Hansen, Nils H. Andersen & Michael P. Krog Dagsordenpunkter: 1 & 2        Referent blev Michael og der blev ikke valgt dirigent. 3       Den udsendte […]