Forperson:
Valentina Djurhuus
Tlf.: 22 55 10 46
Mail: v.djurhuus@gmail.comTil medlemmer af LAP Vestsjælland

Kære medlem!

Hermed inviteres du til generalforsamling i LAP-Vestsjælland og hyggeligt samvær over et par stykker smørrebrød.

Det foregår:

tirsdag 6 juni kl. 13.00 – cirka 15 i Borgerhuset, Dianalund,
Sømosevej 44, 4293 Dianalund

Som optakt til selve generalforsamlingen fortæller bestyrelsen LAP-Vestsjælland lidt om hvad man får ud af at være medlem. Tag gerne din ven eller nabo med!

OBS!!! Af hensyn til bestilling af mad er det nødvendigt med tilmelding senest fredag 02. juni til Mail: thomasmandersen76@gmail.com eller på SMS: 20317186.

Program

Hvad laver LAP – hvad får man ud af at være medlem? v/bestyrelsen

Generalforsamling:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af foreningens regnskab og budget
4. Bestyrelsens og evt. indkomne forslag
5. Godkendelse af budget for indeværende år
6. Valg af 3-7 medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af 1-5 suppleanter for bestyrelsesmedlemmer
8. Forslag til handlingsplan for det kommende år
9. Valg af revisor
10. Valg af revisorsuppleant

Husk, at det kun er kun medlemmer, der har betalt kontingent, der kan stemme ved generalforsamlingen.

Vi glæder os til at se dig!

Med venlig hilsen
Bestyrelsen, LAP-Vestsjælland


LAP Vestsjælland – Stiftende Generalforsamling

Kom og vær med til at stifte en lokalafdeling af LAP (Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere).

Du inviteres til stiftende generalforsamling for at få lokalforeningen LAP Vestsjælland (Slagelse, Sorø og Kalundborg kommuner) til at (gen)opstå.

Vi vil starte foreningen for at øve indflydelse dér hvor folk er kommet i klemme.

I LAP behandler vi ikke hinanden, men støtter hinanden og derfor ønsker vi gennem lokalforeningen at skabe mere socialt fællesskab blandt nuværende og tidligere psykiatribrugere i området.

Vi håber på så mange som muligt vil møde op så vi lærer hinanden at kende.

Der vil være forplejning og vi byder på et måltid aftensmad.

Sommerhilsner fra
Rene, Tommy, Anders og Hanne

Tilmeld dig gerne til Rene Strøm:
Email: rene78s@live.dk Tlf: 24210903

LAP Vestsjælland – Stiftende Generalforsamling afholdes

tirsdag d. 26. juli fra kl. 16 til ca. 20:30 i:

Rosenhuset Slagelse
Bredegade 10 (indgang via Rosengården)
4200 Slagelse

Bliv medlem af LAP

Hvad får du ud af et medlemskab?
– Medlemsbladet tilsendt 4 gange årligt.
– Ret til at deltage i LAP’s landsmøde hvert år i løbet af foråret.
– Ret til at deltage i medlemsmøder i den lokale grundforening som du ligeledes bliver medlem af.
– Mulighed for at deltage i arbejdsgrupper, sommerlejr til fordelagtig pris, være aktiv og engageret i foreningen, samt være med til at gøre en forskel.
– Informationsmateriale om LAP kan rekvireres på telefon: 66194511 eller på e-mail lap@lap.dk. (Sekretariatets telefontid: mandag-torsdag kl. 10-14)