LAP Hovedstaden

(Kontaktinformationer kommer senere)

Vedtægter for LAP Hovedstaden


”TRÆN DIT VELVÆRE”

”Træn dit velvære” består af gruppeforløb, hvor vi bl. a. arbejder på det gode fællesskab med at være der for hinanden med omsorg og respekt.

Samtidig træner vi vores eget velvære i grupperne ved at lave energiøvelser med qi gong, danser og laver visualisering med tegneopgaver.

Til sidst deler vi med hinanden i gruppen og udveksler erfaringer.

Skulle du have lyst til at deltage i et gruppeforløb i ”Træn dit velvære” foregår det p.t. i Hillerød onsdag d. 15 november 2023, onsdag d. 20. december 2023 og onsdag d. 17. januar 2024 – alle dage kl. 10.00 til 14.00 på Trollesbro, Slangerupsgade 49, 3400 Hillerød.

Skulle du have lyst til at deltage i ”Træn dit velvære”, tilmeld dig :

I Hillerød kontakt Steen Moestrup på tlf. 28 22 27 65
Mail: steen@lap.dk

Eller kontakt Sille Brams på tlf. 25 56 80 69
Mail: sillebb03@gmail.com


Udviklingsmøde LAP Region Hovedstaden

Lørdag 11. november 2023 kl. 13-15 på Milling Hotel Park, Middelfart. Dvs. i forlængelse af medlemstræffet.

Alle der bor i Region Hovedstaden inviteres til at blive to timer længere i forlængelse af medlemstræffet.
Når vi har sagt farvel til de øvrige deltagere på medlemstræffet afholder LAP Region Hovedstaden et udviklingsmøde, hvor vi gerne vil høre hvilke idéer medlemmer fra Region Hovedstaden har til vores regional forenings fremtid.

Alle idéer er velkomne. Intet er for stort eller småt. Lige nu er vi en håndfuld medlemmer, som gerne vil lægge kræfter i at udvide vores aktiviteter, men alle er velkomne til at byde ind med, hvad man kan.
Der vil blive serveret kaffe og snacks.

Tilmeld dig til Steen Moestrup eller Lene Kristiansen:
steen@lap.dk eller kristiansenlene@yahoo.dk


Træn din velvære

Invitation til …. Træn din velvære …..!

På sommerlejren i 2021, 2022 og 2023 havde Sille den fornøjelse at være tovholder på ”Brug sanserne med Sille”, ”Velvære gennem leg” eller ”træn dit velvære”.

Vi lavede energiøvelser, dansede og lavede visualiseringsøvelser omkring temaer i vores liv med efterfølgende temaopgaver.

Dette projekt har jeg fulgt op på med et tilsvarende hold.

Det foregår på Værestedet Trollesbro, Slangerupgade 60 i Hillerød torsdag d. 28. september 2023 mellem kl. 11 og 15.00.

Der vil være frokost og formiddags- og eftermiddagskaffe.
Der tages desværre ikke hensyn til allergier.

Skulle du have spørgsmål og har du lyst til at deltage og være med, er tilmelding nødvendigt og du er velkommen til at kontakte enten Steen 28 22 27 65 eller Sille 25 56 80 69.

Det vil være dejligt at se dig!

Bedste hilsner fra LAP Region Hovedstaden
Steen Moestrup og Sille Brams


PRESSEMEDDELELSE

Psykiatribrugernes egen organisation i Region Hovedstaden GÅR mod nye tider

Psykiatrien skal styrkes og psykiatribrugernes stemme skal runge så kraftigt, at den høres i hele hovedstadsregionen. Men hvordan kommer vi videre? Den udfordring greb en flok engagerede medlemmer af LAP (Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere) i Hovedstaden i weekenden.

Vandreskoene blev snøret, og lørdag 19.08 begav gruppen af glade vandrere sig på Walk & Talk i og omkring Hillerød. De skønne rammer gav god mulighed for i fred og ro at drøfte mange andre sager fra psykiatribrugernes hverdag, fx udfordringerne med at passe ind i lægernes max 11 min. Konsultationer, en socialpsykiatri der opleves svigtende, selvmord og selvmordsforsøg.

I de lokale foreninger under LAP-Hovedstaden tilbydes der allerede forskellige aktiviteter, fx ”træn dit velvære”, kreative aktiviteter og recovery-forløb udover en række politiske initiativer, for at få indflydelse på psykiatrien og psykiatribrugernes vilkår. Men med dagen i Hillerød blev det slået fast, at tiden er inde til sammen at gå nye veje.

– Udfordringerne på psykiatriområdet kalder som alle ved på en langt bedre indsats, og på nytænkning både i behandling og forebyggelse. Som psykiatribrugere må vi også steppe et niveau op. Vi skal have flere med. Og vi skal være tilgængelige, synlige og gå i tættere samarbejde – både internt i LAP og med de andre foreninger på psykiatriområdet, udtaler Steen Moestrup, formand for LAP-Hovedstaden og LAP Nordsjælland. Det kræver bl.a. tilstedeværelse i lokalsamfundet, og på vandreturen blev der derfor også kigget på muligheder for lokaler.

– Nu kan man helt bogstaveligt sige, at vi endelig GÅR mod nye tider, afslutter formand, Steen Moestrup, tydeligt fortrøstningsfuldt. Vi fremlægger forslagene ved vores kommende generalforsamling i efteråret, og håber i mellemtiden, at flere nuværende og tidligere psykiatribrugere vil slutte sig til os, så vi får en endnu stærkere stemme.

Kontaktoplysninger
Steen Moestrup, Formand for LAP-Hovedstaden og LAP-Nordsjælland: Mobil 2822 2765
Lene Kristiansen, Medlem af LAP ́s landsledelse: Mobil 3011 5919


Åbent brev til DR – om unges mistrivsel

Hej Peter !

Hvad med at lade os tage en snak om mistrivsel blandt unge – hvad der giver anledning til dette og hvordan man afvikler det.

Hvad der skal til at få unge til at trives bedre og ikke mindst gøre noget for dem, som mistrives.

Selv mistrives jeg som ung – og opdagede langsomt men sikkert, at det var kosten, som var årsag – jeg havde det væsentlig dårligere om lørdagen hvor vi spiste hvidt brød fra bageren. Det var gluten, som var årsag til at jeg fik det dårligere om lørdagen.

Mælke produkter var et andet problem, der gav mig bumser og fik min hud til at ligne kratere, min undertrøje var blodig når jeg vågnede om morgenen.

Mit danske var ad dårligt og jeg fik specialundervisning i folkeskolen og gymnasiet.

Da jeg udelod mælk og gluten fra min kost – så skrev og talte jeg perfekt dansk, min hud var pæn uden bumser og var fyldt med energi og livslyst i stedet for depressiv og uden handlekraft.

Lægerne benægtede at der var en sammenhæng mellem kosten og min hud – de forstår stadig ikke, at sprog og kost hænger sammen.

Vi er hele mennesker og det er summen af input, som tæller for vores totale velvære.

​Vi kan ikke leve af lægernes medicin – men vi kan leve og udvikle os med den rigtige kost. Lægerne burde bruge kostændring til at helbrede med i stedet for medicin.

Jeg takkede nej til medicin mod bumser – der ville have gjort min hud dagligt resten af livet skulle smøres ind i cremer.

Jeg takkede ja til psykofarmaka – da jeg blev tvunget til det – men de hjælp mig til bedre at kunne klare kosten for de indeholdt antihistaminer.

Men da jeg fik en læge der bakkede mig op i mine ideer omkring kostændring – slap jeg medicinen indenfor et år og har ikke været indlagt siden.

Min mistrivsel kunne være afhjulpet med kostændring – lavt sukker indtag, ingen mælkeprodukter og ingen gluten.

Kosten er kernen til en bedre livsstil blandt unge og kan afhjælpe mistrivsel.

Et skulderkLAP fra
Steen

Steen Moestrup 28 22 27 65
Medlem af Landsledelsen


Dette indlæg er skrevet af Bo Steen Jensen i 2016, men er stadig relevant i forbindelse med fornyelse af psykiatrien – hvor LAP foreslår at der afsættes 600 mia. kr. til en 10 års plan, men penge gør det jo ikke alene, hvis ikke de bliver anvendt fornuftigt.

Steen Moestrup, LAP Region H.

Hvad skal det til for at forny tilbud til “udadreagerende?

Et eller andet sted er det vigtigt at finde ind til baggrundene bag denne adfærd. Og denne finden ind syntes være en meget udsultet og mangelfuldt brugt proces.

Jeg er ofte stødt på et begreb “udenfor pædagogisk rækkevide” når man taler om en konstant af “udadreagerende adfærd” – det spændende spørgsmål kunne så blive. Er det pædagogen der ikke rækker ud på en for den udadreagerende brugbar måde?

Her bliver så det jeg ser som den primære mangel synlig. Nemlig mit gamle valgsprog. – Hvorfor – Hvordan – hvorhen – disse tre spørgsmål er vigtige for flere ting. Forståelse af det her og nu værende reaktions valg. Hvilke svigt og mangel oplevelser har skabt reaktionsvalget. Hvilke mål – bevidste og ubevidste – tjener reaktionsvalget?

Ser vi lidt på f.eks. resultat af svigtet spejlingsforventning, nemlig ødelagt socialiserings evne på baggrund af nonverbal mistillid til personerne der omgiver. Så har vi her en ret sikker indikator til adfæren. Og vel også til problemerne med at nå denne person, f.eks. via noget der af personen opleves som pseudonym. Altså ikke som ægte.

Visse fag har en i denne relation problematisk tilgang til pædagogik, idet de operere med “dårlige og gode” sociale vaner. Dog uden man fornemmer eller oplever at de tager udgang i den person de skal hjælpe via deres pædagogik, men primært har en facitliste over hvilke vaner der kan anses for hvad.

Christina Fogtmann ” forståelsens psykologi side 49 – “hvis vi ikke bliver set af andre, bliver vi heller ikke i stand til at se os selv og andre”

At forfatteren her har fat i noget essentielt, kan der ikke herske tvivl om— Men hvorfor mangler så denne vinkel i både metodiker og forskning?

Finder at megen forskning i dag handler om at bekræfte registranter at forefaldende fakta, det og så opremsninger af hvad andre har sagt – se Ph D afhandlinger – men der mangler at blive spurgt ind til hvorfor er fakta som de er – hvordan er de blevet sådan – og hvor føre de hen —

Når man har lyttet til f.eks. fremlæggelserne af Ph D på forsknings dag her i Region H. så høre man om en mængde registreringer, men meget lidt for ikke at sige intet om, baggrunde for forekomsterne af disse fakta. Og derfor bliver man i blandt skuffet over innovations niveauet i tolkning af fakta.

Læg dertil at man har en meget ensidig fag afgrænsning, som gør at mulige forklarende og uddybende elementer ikke bruges, endsige ses.

Hvis man vil finde frem til nye metodikker der kan hjælpe såvel de stærkt udadreagerende – som de personale der skal yde dem omsorgen (ikke afstandtagende omklamrer eller chikanerende opdragende chikane) så må der en meget tværfaglig forskning i gang der tager udgangspunkt i de omhandlede personer oplevelse af begreber som svigt, tillid og svigtet tillid.

Hvis du altid føler dig uforstået eller ikke set (uanset om andre mener de ser dig) så vil du reagere med afvisning og mistillid – insistere omgivelserne så på at “tiltvinge” sig din accept, så kan dit forsøg på to ting – at få fred for disse personer, og ret til at blive set som den du føler du er (ikke den de andre siger de ser) let udvikle sig til voldelig afværge.

Beklageligvis ses denne faktisk naturlige reaktion som både farlig og kriminel. Måske fordi de ramte ikke k selv er klar over at de mentalisere i negativ retning.


Invitation til Velvære gennem leg…..

På sommerlejren i 2021 havde jeg den fornøjelse at være tovholder på ”Brug sanserne med Sille”.

Vi lavede energiøvelser, dansede og lavede visualiseringsøvelser omkring temaer i vores liv med efterfølgende temaopgaver.

Dette projekt har jeg fulgt op på med et tilsvarende hold.

Det foregår på værestedet Trollesbro, Slangerupgade 60 i Hillerød onsdag d. 15. marts 23 mellem kl. 11 og 15.30.

Der vil være frokost og formiddags og eftermiddagskaffe.

Der tages desværre ikke hensyn til allergier.

Skulle du have spørgsmål og har du lyst til at deltage og lege med, er tilmelding nødvendigt og du er velkommen til at kontakte enten Steen Moestrup på 28 22 27 65 eller Sille Brams 25 56 80 69.

Det kunne være dejligt at se dig!

 Bedste hilsner fra Steen Moestrup og Sille Brams


Kursus for pårørende til Retspsykiatriske Patienter i Region H

Der udbydes et kursus for pårørende til retspsykiatriske patienter i Region Hovedstaden. Kurset skal klæde de pårørende bedre på, så patienterne får det bedre. Kurset er målrettet en mindre gruppe pårørende i psykiatrien.

Kursus for pårørende til respsykiatriske patienter – forår 2022 program