LAP Hovedstaden

(Kontaktinformationer kommer senere)

Åbent brev til DR – om unges mistrivsel

Hej Peter !

Hvad med at lade os tage en snak om mistrivsel blandt unge – hvad der giver anledning til dette og hvordan man afvikler det.

Hvad der skal til at få unge til at trives bedre og ikke mindst gøre noget for dem, som mistrives.

Selv mistrives jeg som ung – og opdagede langsomt men sikkert, at det var kosten, som var årsag – jeg havde det væsentlig dårligere om lørdagen hvor vi spiste hvidt brød fra bageren. Det var gluten, som var årsag til at jeg fik det dårligere om lørdagen.

Mælke produkter var et andet problem, der gav mig bumser og fik min hud til at ligne kratere, min undertrøje var blodig når jeg vågnede om morgenen.

Mit danske var ad dårligt og jeg fik specialundervisning i folkeskolen og gymnasiet.

Da jeg udelod mælk og gluten fra min kost – så skrev og talte jeg perfekt dansk, min hud var pæn uden bumser og var fyldt med energi og livslyst i stedet for depressiv og uden handlekraft.

Lægerne benægtede at der var en sammenhæng mellem kosten og min hud – de forstår stadig ikke, at sprog og kost hænger sammen.

Vi er hele mennesker og det er summen af input, som tæller for vores totale velvære.

​Vi kan ikke leve af lægernes medicin – men vi kan leve og udvikle os med den rigtige kost. Lægerne burde bruge kostændring til at helbrede med i stedet for medicin.

Jeg takkede nej til medicin mod bumser – der ville have gjort min hud dagligt resten af livet skulle smøres ind i cremer.

Jeg takkede ja til psykofarmaka – da jeg blev tvunget til det – men de hjælp mig til bedre at kunne klare kosten for de indeholdt antihistaminer.

Men da jeg fik en læge der bakkede mig op i mine ideer omkring kostændring – slap jeg medicinen indenfor et år og har ikke været indlagt siden.

Min mistrivsel kunne være afhjulpet med kostændring – lavt sukker indtag, ingen mælkeprodukter og ingen gluten.

Kosten er kernen til en bedre livsstil blandt unge og kan afhjælpe mistrivsel.

Et skulderkLAP fra
Steen

Steen Moestrup 28 22 27 65
Medlem af Landsledelsen


Dette indlæg er skrevet af Bo Steen Jensen i 2016, men er stadig relevant i forbindelse med fornyelse af psykiatrien – hvor LAP foreslår at der afsættes 600 mia. kr. til en 10 års plan, men penge gør det jo ikke alene, hvis ikke de bliver anvendt fornuftigt.

Steen Moestrup, LAP Region H.

Hvad skal det til for at forny tilbud til “udadreagerende?

Et eller andet sted er det vigtigt at finde ind til baggrundene bag denne adfærd. Og denne finden ind syntes være en meget udsultet og mangelfuldt brugt proces.

Jeg er ofte stødt på et begreb “udenfor pædagogisk rækkevide” når man taler om en konstant af “udadreagerende adfærd” – det spændende spørgsmål kunne så blive. Er det pædagogen der ikke rækker ud på en for den udadreagerende brugbar måde?

Her bliver så det jeg ser som den primære mangel synlig. Nemlig mit gamle valgsprog. – Hvorfor – Hvordan – hvorhen – disse tre spørgsmål er vigtige for flere ting. Forståelse af det her og nu værende reaktions valg. Hvilke svigt og mangel oplevelser har skabt reaktionsvalget. Hvilke mål – bevidste og ubevidste – tjener reaktionsvalget?

Ser vi lidt på f.eks. resultat af svigtet spejlingsforventning, nemlig ødelagt socialiserings evne på baggrund af nonverbal mistillid til personerne der omgiver. Så har vi her en ret sikker indikator til adfæren. Og vel også til problemerne med at nå denne person, f.eks. via noget der af personen opleves som pseudonym. Altså ikke som ægte.

Visse fag har en i denne relation problematisk tilgang til pædagogik, idet de operere med “dårlige og gode” sociale vaner. Dog uden man fornemmer eller oplever at de tager udgang i den person de skal hjælpe via deres pædagogik, men primært har en facitliste over hvilke vaner der kan anses for hvad.

Christina Fogtmann ” forståelsens psykologi side 49 – “hvis vi ikke bliver set af andre, bliver vi heller ikke i stand til at se os selv og andre”

At forfatteren her har fat i noget essentielt, kan der ikke herske tvivl om— Men hvorfor mangler så denne vinkel i både metodiker og forskning?

Finder at megen forskning i dag handler om at bekræfte registranter at forefaldende fakta, det og så opremsninger af hvad andre har sagt – se Ph D afhandlinger – men der mangler at blive spurgt ind til hvorfor er fakta som de er – hvordan er de blevet sådan – og hvor føre de hen —

Når man har lyttet til f.eks. fremlæggelserne af Ph D på forsknings dag her i Region H. så høre man om en mængde registreringer, men meget lidt for ikke at sige intet om, baggrunde for forekomsterne af disse fakta. Og derfor bliver man i blandt skuffet over innovations niveauet i tolkning af fakta.

Læg dertil at man har en meget ensidig fag afgrænsning, som gør at mulige forklarende og uddybende elementer ikke bruges, endsige ses.

Hvis man vil finde frem til nye metodikker der kan hjælpe såvel de stærkt udadreagerende – som de personale der skal yde dem omsorgen (ikke afstandtagende omklamrer eller chikanerende opdragende chikane) så må der en meget tværfaglig forskning i gang der tager udgangspunkt i de omhandlede personer oplevelse af begreber som svigt, tillid og svigtet tillid.

Hvis du altid føler dig uforstået eller ikke set (uanset om andre mener de ser dig) så vil du reagere med afvisning og mistillid – insistere omgivelserne så på at “tiltvinge” sig din accept, så kan dit forsøg på to ting – at få fred for disse personer, og ret til at blive set som den du føler du er (ikke den de andre siger de ser) let udvikle sig til voldelig afværge.

Beklageligvis ses denne faktisk naturlige reaktion som både farlig og kriminel. Måske fordi de ramte ikke k selv er klar over at de mentalisere i negativ retning.


Invitation til Velvære gennem leg…..

På sommerlejren i 2021 havde jeg den fornøjelse at være tovholder på ”Brug sanserne med Sille”.

Vi lavede energiøvelser, dansede og lavede visualiseringsøvelser omkring temaer i vores liv med efterfølgende temaopgaver.

Dette projekt har jeg fulgt op på med et tilsvarende hold.

Det foregår på værestedet Trollesbro, Slangerupgade 60 i Hillerød onsdag d. 15. marts 23 mellem kl. 11 og 15.30.

Der vil være frokost og formiddags og eftermiddagskaffe.

Der tages desværre ikke hensyn til allergier.

Skulle du have spørgsmål og har du lyst til at deltage og lege med, er tilmelding nødvendigt og du er velkommen til at kontakte enten Steen Moestrup på 28 22 27 65 eller Sille Brams 25 56 80 69.

Det kunne være dejligt at se dig!

 Bedste hilsner fra Steen Moestrup og Sille Brams


Kursus for pårørende til Retspsykiatriske Patienter i Region H

Der udbydes et kursus for pårørende til retspsykiatriske patienter i Region Hovedstaden. Kurset skal klæde de pårørende bedre på, så patienterne får det bedre. Kurset er målrettet en mindre gruppe pårørende i psykiatrien.

Kursus for pårørende til respsykiatriske patienter – forår 2022 program