Et menneske i psykisk krise kan have brug for et trygt sted at være

Udgivet af Refugie-gruppen i LAP

Et menneske i psykisk krise kan have brug for et trygt sted at være. Midt i den akutte krise, eller når det trækker op til uvejr.
Vi har arbejdet i to år for at samle viden og erfaringer om frivillige akuttilbud, som brugerne er glade for.

Egentlig er opskriften ikke så indviklet: Det handler om at møde den enkelte med respekt og ægte deltagelse. Og at sætte borgerens behov i centrum overalt – også ved valg af  medarbejdere og indretning af lokaler. Samtidig bør de nye tilbud også rumme en mere refugie-lignende del.
De danske erfaringer er spinkle, men i udlandet kan man hente god inspiration. Her trives en bred vifte af forskellige akuttilbud
for borgere i psykisk krise.

I denne lille folder har vi samlet nogle af kernepunkterne. Vi håber de kan inspirere arbejdet med at udvikle bedre tilbud til borgere i psykisk krise.

Hent pjecen i pdf-format

Udgivelsen er udgået i den trykte udgave

Udgivelsen kan bestilles på sekretariatet på tlf. 66 19 45 11 eller e-mail: lap@lap.dk , mod betaling af porto samt ekspeditionsgebyr.